Liederen van Paulus en Silas

Ds. A. Huijgen / 1 reactie

30-10-2009, 16:12

Vraag

Aan ds. A. Huijgen. Laatst hoorde ik een preek van u waarin u zei dat Paulus en Silas in de gevangenis psalmen zongen. Ik heb altijd begrepen dat de psalmen pas in de zestiende eeuw zijn berijmd. Nu is mijn vraag: Wat voor liederen zongen Paulus en Silas in de gevangenis? En, wat voor geestelijke liederen zongen ze in de bijbelse tijd?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Dank voor je vraag. Secuur geluisterd naar de preek, en dat is fijn!

Het klopt dat de berijmde psalmen zoals wij ze kennen, pas in de tijd van de Reformatie zijn gevormd. Wat zongen Paulus en Silas? Het Grieks van Hand. 16:25 zegt dat ze “hymnen”, dat is: lofzangen, zongen. In Mattheüs 26:30 is dat een aanduiding voor de Psalmen uit de Paasliturgie. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuaginta, worden de “Psalmen van David” (2 Kron. 7:6) ook met deze term aangeduid. In het Nieuwe Testament vinden we deze term verder nog in Ef. 5:19, Kol. 3:16.

Als we al deze gegevens op een rij zetten, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen wat Paulus en Silas precies zongen, maar het is zeer waarschijnlijk dat de Psalmen bedoeld zijn. Niet berijmd zoals die van ons, maar op een andere manier gezongen. De Psalmen werden gezongen, zo veel is duidelijk, maar hoe precies? Dat weet ik ook niet.

Wat voor geestelijke liederen werden er in de Nieuwtestamentische tijd gezongen? Er zijn bepaalde gedeelten in het Nieuwe Testament die wel beschouwd worden als een soort “hymnen”, denk bijvoorbeeld aan Filippenzen 2:6-11 en 1 Timotheüs 3:16. In Efeze 5:19 (en Kol. 3:16) lezen we: "Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart." De vraag voor de uitleg van dat vers is: zijn “psalmen, lofzangen en geestelijke liederen” drie geheel verschillende categorieën (met andere woorden: is een lofzang géén psalm), óf zijn het drie benamingen voor de Oudtestamentische Psalmen? Dat laatste zou goed kunnen, omdat de Septuaginta (Griekse vertaling van het Nieuwe Testament) deze termen daadwerkelijk gebruikt voor verschillende Psalmen.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

 • Geboortedatum:
  16-11-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden-Zwartsluis
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

Tags in dit artikel:

muziek
1 reactie
jvisscherpzn
31-10-2009 / 00:20
Aan Ds. A. Huijgen.

Reactie op dit artikel.

De onderscheiding 'psalmen, lofzangen en geestelijke liederen' wordt door sommige oudere Godgeleerden (in navolging van de Joden) inderdaad toegepast op het Boek der Psalmen, waar deze driedeling in terug te vinden zou zijn. Toch blijft er (ook reeds onder het Oude Testament) de mogelijkheid open voor een 'nieuw lied'.

Voor wat betreft de Septuaginta; ik dacht dat dit de Griekse vertaling van het Oude Testament was!

Vr. groet,

Jan

Terug in de tijd

Onze dochter 7 jaar (bijna 8 jaar) heeft al hevige acné, heeft oksel- en schaamhaar en beginnende borstgroei. De huisart...
6 reacties
30-10-2019
Ik ben opgegroeid in de CGK (Bewaar het Pand) en ik ga steeds vaker bij andere kerken ‘kijken’. Ik vind het lastig om op...
4 reacties
30-10-2014
In een gesprek met iemand kregen wij het over "de zekerheid van het geloof." Het zeker mogen weten dat Christus voor je ...
9 reacties
30-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering