Weer afgedwaald

Ds. A.A. Egas / 3 reacties

12-01-2015, 14:01

Vraag

Ruim een jaar geleden ben ik verlost uit de zonde van zelfbevrediging en pornografie. In die periode heb ik ook echt mogen ervaren dat God er voor mij was en dat het goed lag tussen Hem en mij. Ik mocht Christus zien als mijn Verlosser. Hij zei tot mijn ziel: Ik ben uw heil alleen... Ik mag enerzijds niet ontkennen dat dit Gods werk geweest is omdat ik genoeg eigen pogingen heb ondernomen. Anderzijds durf ik het ook weer niet Gods werk te noemen... Ik zal toelichten waarom ik dit zeg. Achterliggende periode heeft het flink gestormd in mijn leven. Mijn oude zonden kwamen weer terug. Ik durfde niet meer aan het HA deel te nemen want het was/is allemaal zo ver weg. Ik deed/doe maar waar ik zelf zin in heb. Soms komt de gedachte bij me op om het geloof vaarwel te zeggen en te gaan ‘genieten’ in de wereld. Dan voel ik gelijk dat ik daarvan weerhouden word omdat ik beter weet en diep van binnen het verlangen voel naar hoe het een jaar geleden was. Alleen God weet hoe het daadwerkelijk is in mijn leven, maar toch zou ik graag de visie van iemand over mijn situatie willen horen. Hoe kan het dat ik de rust in Christus heb gevonden, maar dat ik toch zover afgedwaald ben? Is het allemaal wel echt waar geweest? Heb ik mezelf voor de gek gehouden? Een hoop vragen, ik hoop dat iemand er iets op kan zeggen... Een beetje een hopeloze 25-jarige jongen.

Antwoord

Beste vriend,

Je begrijpt hoop ik dat pastoraat ‘op afstand’ niet altijd gemakkelijk is en zo zijn beperkingen heeft. Ik wil wel proberen op je vraag wat nader in te gaan, maar vind het wel lastig, want het gaat hier over de diepste levensvragen.

In de eerste plaats moet je de ontzettende werkelijkheid onder ogen kunnen zien, dat we ons kunnen bedriegen. De Bijbel spreekt er heel duidelijk over dat we “als een gewassen zeug tot de wenteling in het slijk terug kunnen keren.” Demas heeft ook de tegenwoordige wereld lief gekregen. De Heere Jezus wijst er in alle duidelijkheid op, dat er zaad valt in de steenachtige plaatsen, dat het wel opschiet, maar als de zon komt dan verdord het. Dat wil zeggen dat we het evangelie met vreugde kunnen horen en aannemen, maar als de verdrukking komt, dan haken we af.

Ik denk dat uit al deze voorbeelden duidelijk blijkt dat het kan wat je schrijft over jezelf. Je hebt Christus, dacht je, aangenomen, maar het is nu allemaal weer voorbij. Wees heel eerlijk tegenover jezelf en schuif deze mogelijkheid niet terzijde.

Maar ik wil je ook op de andere zijde wijzen. De Bijbel vertelt ons ook dat er kinderen Gods kunnen zijn, die de Heere in hun leven zijn kwijtgeraakt. Die met David zeggen: Gelijk een schaap heb ik gedwaald, dat onbedacht zijn herder is verloren. We kunnen dus door allerlei omstandigheden in ons leven ver van de Heere vandaan raken. Ik hoef alleen maar op Petrus te wijzen, die zijn Meester verloochende in de zaal van Kajafas. Om nog een voorbeeld te noemen: we kunnen denken aan de Godvrezende koning Asa, die aan het eind van zijn leven de toevlucht neemt tot medicijnmeesters en niet tot de Heere. Zo zouden er nog meer voorbeelden te noemen zijn. Dit laat allemaal zien hoe ver Gods kinderen van de Heere afwijken.

De vraag is nu: Hoe ligt dat bij jou? Wel het antwoord op die vraag is dit: Verlang je nu terug naar de Heere? David bidt het: Zoek Uw knecht. We lezen van Petrus dat hij naar buiten gaat en bitterlijk weent. Er is geen andere weg om zekerheid te krijgen, dan met schuld en berouw terug te keren tot de Heere. Dat is het beste bewijs, dat je een kind van de Heere bent. Blijf niet langer bij Hem weg en keer tot Hem weer.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief
3 reacties
Femke
12-01-2015 / 14:45
Beste vraagsteller,
Het vast zitten aan pornografie en zelfbevrediging kan een verslaving zijn, is dat misschien bij jou ook het geval? Dan kan je er niet alleen uitkomen en zal je waarschijnlijk steeds weer terugvallen. Het is dan goed om hulp te zoeken. Deze zonden kunnen inderdaad weer een kloof geven tussen God en jou, weet dat je altijd bij Hem (terug) mag komen. Maak er maar niet een te groot punt van of je beleving wel of niet waar was, ga je wroeten in jezelf en daar kom je niet uit.. weet in elk geval dat God verloren mensen zoekt, dat is in elk geval waarheid.
Jello
12-01-2015 / 18:16
Je oude zonden komen terug..., je bent toch geen willoos en hulpeloos slachtoffer? Als je porno kijkt op je pc of telefoon, doe die dingen dan de deur uit!! Is lastig misschien, doet pijn misschien, maar je kunt best zonder die apparaten leven in de privé sfeer. Dan is in ieder geval de verleiding weg, als je geen weerstand kunt bieden. Dóe iets!! Je bekeren vraagt om actie!!

Matth. 5 : 29, 30 "Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde."
Wilma26
15-02-2015 / 23:16
Hoi vraagsteller,

Het is zeker waar dat bekering actie vraagt en een heel duidelijke keus. Helaas ligt datbij een verslaving niet zo makkelijk. Een verslaving betekent dat je slaaf bent van een gewoonte en deze gewoonte kan je niet (voor altijd) onderdrukken. Met een verslaving ben je ten diepste op jezelf gericht en God is de Enige die jou daarin volledig kan omkeren en je volledige vrijheid kan geven. Het is heel mooi om te lezen dat God je bevrijd heeft van je verslaving en God laat jou niet los, zeker niet in zo een zware strijd. In 2 Kor. 5:17 staat: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. In dit geval heeft Hij je tot een nieuwe schepping gemaakt.
Om in deze nieuwe schepping te leven moet je God steeds beter leren kennen en ook weten hoe je tegen terugkerende (oude) verlangens moet vechten. Een goede, anonieme en internet hulpverlening is http://www.settingcaptivesfree.com/. Ze helpen mensen vrijheid te vinden van onder andere deze verslaving en om te leren groeien in genade. Deze cursus heeft dagelijks een les en leert je op God te richten en in Hem vrijheid te vinden.
Ik hoop van harte dat je deze vrijheid mag vinden, niet meer naar jezelf leert te kijken en God al je verlangens zal vullen. Lees Openbaring 22 vers 1-3, geestelijke vrijheid is als dat heldere water en jouw levensboom mag daaraan geplant staan!
Als je vragen hebt of twijfelt over deze site, laat het gerust horen!
Ik zal voor je bidden en hopelijk meer mensen in je omgeving: Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jakobus 5:16

Terug in de tijd

Aan een dominee uit de Gereformeerde Gemeente. Zelf zit ik in de Gereformeerde Gemeente, maar ik heb vaak mijn vragen bi...
9 reacties
12-01-2012
Sinds twee maanden ken ik een hele lieve jongen. Thuis zou ik heel graag over hem willen vertellen, maar ik durf dit ni...
geen reacties
12-01-2009
Ik zit in de opleiding tot verzorgende. We hadden het op school pas over de kwestie euthanasie. Ik ben het er mee eens d...
geen reacties
12-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering