Joodse visie op hemel en hel

Ds. A. Jonker / 2 reacties

23-03-2016, 08:41

Vraag

De Joodse visie op hemel en hel is totaal anders dan wat er in het NT geschreven is. De Joden geloven gewoonlijk in een hel waar een tijdelijk louteringsproces plaatsvindt (voor zonden die nog niet in het leven vergeven waren), waarna men alsnog in de hemel komt (gebaseerd op Zach. 13:9). Dit geldt dus voor Joden en niet-Joden. Uitzondering op een tijdelijke hel zou bijvoorbeeld gelden voor extreem slechte mensen zoals Hitler, refererend naar Daniel 12:2.

In het OT wordt heel weinig gesproken over de hel. In de eerste 5 Bijbelboeken van Mozes wordt slechts één keer over de hel gesproken (Deut. 32:22) en daarbij lijkt het niet over een mogelijke bestemming van de mens te gaan. De opdracht die de Joden kregen van God was het zich houden aan de Mozaïsche wetten en indien men deze niet (volledig) hield dan diende men God om vergeving te bidden en eventueel een zondoffer te doen (alleen voor niet opzettelijke zonden).

Hoe kenden de Joden in Mozes tijd de 'twee wegen', of waren hel en hemel niet zo relevant, zoals de Joden het zeggen (alleen het zo goed mogelijk houden van de wet in het tijdelijke leven)? Nergens staat in de vijf boeken van Mozes duidelijk beschreven dat de Joden in de toekomstige Messias zouden moeten geloven voor vergeving van hun zonden. Was dit toentertijd wel een eis?

Antwoord

Als beantwoording op deze moeilijke vraag wil ik enkele zaken noemen: wat niet duidelijk beschreven is, kunnen we ook niet duidelijk beantwoorden. De verborgen dingen zijn voor de HEERE onze God (Deut.29:29). Er is een voortgaande openbaring van God. De vijf boeken van Mozes worden verder uitgelegd en toegepast in de profeten. Vooral Jesaja 53 is hierin verduidelijkend! Wat in het OT nog grotendeels verborgen is, wordt in het NT ons bekend gemaakt. Tenslotte het woord van Jezus: “Strijd gij om in te gaan!”
 
Met vriendelijke groet,
Ds. A.  Jonker

Zie ook:

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/20901/hel-in-het-oude-testament/

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14665/eeuwige-hel/

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/79/

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2296/

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

helhemelOude Testament
2 reacties
QM
24-03-2016 / 22:36
Opmerkelijk dat de twee wegen die er na de dood zijn, wat toch voor de mensen toen ook gold, in het Oude Testament nog 'verborgen' zijn...
Omega
29-03-2016 / 19:40
@QM Zo verborgen zijn die twee wegen in het OT nu ook weer niet. Lees Psalm 1 maar eens. Het Hebreeuwse woord voor "vergaan" betekent "verloren gaan" in relatie tot het Goddelijk oordeel. Numeri 16:30 spreekt over het levend ter helle nederdalen, evenals 1 Sam. 2:6, Psalm 55:15, Ez. 31:15, Ez. 31:16/17 en Ez. 32:27.

Het is waar dat het NT meer duiding geeft over wat die hel precies inhoudt: plaats van (ver)branding (Gr.: ge-enna) met onuitblusselijk vuur, zonder sterven (Mark 9:43/44).

Terug in de tijd

Aan dr. Paul. Onlangs heb ik het boek “The Deliverance Ministry” van George A. Birch gelezen. Hij en zijn vrouw hielden ...
geen reacties
23-03-2011
Ik ben een meisje van 19 jaar. Ik heb een relatie met een heel lieve jongen. We hebben de laatste tijd vaak ruzie/onenig...
3 reacties
23-03-2015
Aan ds. Pieters. Er is in mijn leven veel veranderd. Iemand stelde mij de vraag: Waar geloof je eigelijk in? Ik ben daar...
6 reacties
23-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering