CGK/HHK-predikanten naar Ger. Gem.

Ds. J.L. Schreuders / 36 reacties

31-10-2015, 12:54

Vraag

In verband met het “al heel lang vacant” heb ik ook een vraag aan een CGK/HHK-predikant. Is het mogelijk dat zij zich beroepbaar stellen voor kerken buiten hun kerkverband, zoals de Ger. Gem.? En zo een gemeente gaan dienen die (nog) niet tot hun kerkverband behoort. Eerlijk gezegd lijkt het mij geweldig wanneer dit gebeurt. Ik weet voor een aantal Ger. Gem.-gemeenten nog wel een paar passende HHK/CGK-predikanten...

Antwoord

Beste vragensteller, 

Kennelijk is die plaatselijke gemeente ook een gemeente die behoort bij de Gereformeerde Gemeenten. Deze gemeenten hebben voor de toelating van predikanten tot hun kerkverband een eigen curatorium en voor de opleiding een eigen Theologische school (in Rotterdam). Wil men in een Gereformeerde Gemeente worden beroepen, dan zal men volgens die route tot beroepbaarstelling  moeten komen. Dat is overigens ook in andere kerken zo. Wie geen lid is van  het kerkverband en ook niet binnen die kerk is toegelaten tot het ambt, komt niet voor een beroep in aanmerking. Ook in de CGK en de HHK werkt dat zo. 

Het is dus onmogelijk dat een HHK- predikant zomaar beroepen zou kunnen worden in een vacante Gereformeerde Gemeente, maar ook andersom kan dat niet. Dan zou er volgens de kerkorde van de HHK sprake moeten zijn van een bijzondere betrekking  of brede interkerkelijke samenwerking met die andere kerk. Er zijn wel contacten op het niveau van deputaatschap/ synodale commissie en die contacten tussen HHK en Ger. Gem. zijn goed. Maar wij zijn (helaas) nog niet zo ver gevorderd dat van verbanden zoals daarnet genoemd al sprake is. Ik zie dat ook niet op nog heel korte termijn gebeuren.

Jouw  begrijpelijke wens zal dan ook voorlopig een droom moeten blijven, maar het is niet verkeerd soms over goede dingen te dromen. Jij weet voor een aantal Gereformeerde Gemeenten wel en passende HHK /CGK predikant. Dat zou kunnen, maar denken die bedoelde Gereformeerde Gemeenten en hun kerkenraden daar ook zo over? Als dat zo is, dan moet dus ook nog de kerkordelijke hobbel worden genomen. Wie weet wat de Heere ooit zal willen doen. 

Hartelijke groeten, 
Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
36 reacties
Omega
31-10-2015 / 13:45
Volgens mij is er in Nederland maar één officiële kerkelijke gemeente, met ook nog eens een eigen predikant (!), die de kansel heeft vrij gegeven voor bijbelgetrouwe predikanten uit alle reformatorische kerken.
Jaleco
31-10-2015 / 15:00
@ Omega

'k Ben wel benieuwd welke gemeente dat is :-)
Omega
31-10-2015 / 20:52
Volgens betrouwbare bron is dat de hervormde gemeente Valburg-Homoet. Zij hebben dat zelfs met unanieme stemmen in hun beleidsplan vastgesteld.
mluther
01-11-2015 / 01:22
@Omega Als het bij een beleidsplan blijft heeft het weinig zin. Zo even Kerktijden.nl erbij gepakt, maar wat je zegt kan ik op grond van de geplande diensten niet bevestigd krijgen. Er gaan geen predikanten voor uit CGK, HHK of welk ander kerkverband dan ook. Ik ben dan ook wel benieuwd wie of wat jouw betrouwbare bron is...

Verder denk ik dat er op lokaal niveau tot een erkennen en herkennen van elkaars kerken moeten komen. Een opgelegde samenwerking van bovenaf werkt eigenlijk eerder averechts. Mooi voorbeeld voor iets wat op lokaal niveau begonnen is, is bijv. het platform Raad van kerken in Dordrecht (http://www.rvkdordrecht.nl/). Weliswaar nog niet zover dat er predikanten uit andere kerkverbanden voorgaan. Maar er zijn wel open gesprekken met elkaar.
Omega
01-11-2015 / 09:08
@mluther Heb je enig idee hoe lang van te voren de diensten worden gepland? ;-)
Omega
01-11-2015 / 12:36
Aardig is trouwens om te vernemen dat in Valburg-Homoet dit initiatief niet van bovenaf is opgelegd, maar juist van onderaf komt. En nog saillanter is dat waar de PKN deze mogelijkheid in de kerkorde biedt en tot doel had om de oecumene met o.a. RKK te bevorderen, dit door de orthodox-hervormden is aangegrepen om de interactie met predikanten uit andere reformatorische kerken te initiëren. Nu maakt één zwaluw nog geen zomer, maar het getuigt wel van moed om als eerste gemeente ter rechterzijde in het kerkelijk spectrum op deze wijze kerkmuren pogen te verlagen.
mluther
01-11-2015 / 23:43
@Omega Om je vraag te beantwoorden. Ja, dat heb ik. Dat wisselt enorm per gemeente. Bij ons gebeurd het met enige regelmaat dat een dienst voor over 2 weken alsnog gewijzigd. Preekbeurten worden bij ons zelden een jaar van te voren vastgelegd. Uitzondering daarop zijn Bijbellezingen en zondagen waarop het Heilig Avondmaal gevierd wordt.

Het is me bekend dat er ook gemeenten zijn waar inderdaad een jaar van te voren alles al gepland is. Ik denk dat het afhankelijk is of je al dan niet 'genoeg' predikanten in je kerkverband hebt. Of het altijd wenselijk is dat er zolang van te voren gepland wordt, is een andere kwestie, waarop ik niet in zal gaan nu.

Verder terugkomend op het besluit van Valburg. Wanneer is dit besluit genomen? Als je het preekrooster erbij pakt (http://www.hervormdvalburg-homoet.nl/preekrooster) en teruggaat naar mei 2015, dan is alles wat ik aan predikanten zie PKN. Natuurlijk snap ik dat je ook afhankelijk bent van anderen, maar kom eens met bronmateriaal.

Je zegt dat er een besluit is aangegrepen genomen door de synode van de PKN om de oecumene met de RKK te bevorderen. Het is dan weliswaar niet opgelegd van bovenaf, maar er is wel een besluit van bovenaf voor nodig geweest om dit te bewerkstelligen. Verder blijf ik een slag om de arm houden, aangezien je nog geen harde feiten hebt aangedragen. Dat geeft niet, maar het zou je verhaal geloofwaardiger maken. Tot slot, zou het mooi zijn als zoiets ontstaat zonder dat een besluit van bovenaf hiervoor aanleiding is.
Omega
02-11-2015 / 05:26
@mluther Als je het preekrooster goed had bekeken, zou je hebben kunnen zien dat in de ochtenddienst van 27 sept. ds. R. P. van Rooijen is voorgegaan en die is Hersteld Hervormd ;-) De preekroosters van de meeste GB-gemeenten worden een jaar tot anderhalf a twee jaar tevoren vastgesteld, uitgezonderd natuurlijk tussentijdse wijzigingen waar iedere gemeente mee te maken krijgt.

Over deze paragraaf in het beleidsplan is bij mijn weten pas kort geleden een besluit genomen. Dat betekent dat deze pas in het preekrooster van 2017 geëffectueerd kan worden.

Hieronder de mij toegestuurde tekst:

• Analoog aan art. 16 van de kerkorde van de P.K.N., in het kader van de oecumene en in samenhang met de belijdenisgeschriften, biedt de Hervormde gemeente Valburg-Homoet eveneens ruimte voor de bediening van het predikambt aan proponenten, predikanten en evangelisten uit schriftuurlijk-bevindelijke kring buiten de P.K.N. Zulks ter beoordeling aan predikant en kerkenraad.

Blijkbaar is deze stap van deze kerkelijke gemeente zo uitzonderlijk dat zelfs jij het niet kunt geloven ;-)
tommy
02-11-2015 / 16:24
Ds. E. Hakvoort was eerst dominee in CGK en nu in GG. Was ook zo bij ds. J. Veenendaal. Vzv ik weet zijn zij lid geworden van GG en waren toen beroepbaar. Opleiding GG hebben zij niet gevolgd.
mluther
02-11-2015 / 21:21
@tommy Dat is iets anders. De vraag die gesteld is of het mogelijk is om predikanten uit een ander kerkverband te beroepen. Dat kan dus niet op dit moment. Predikanten kunnen wel overstappen van het ene naar het andere kerkverband. Overigens weet ik niet hoe het zit als er een predikant zonder Academische opleiding overgaat naar een kerkverband waar dat vereiste is.

@Omega Het is zeker niet uitzonderlijk dat dit gebeurd. Zo is dit recent in de CGK van Genemuiden gebeurd en de HHK Rotterdam-Kralingseveer. Ook de CGK in Nieuwkoop worden er predikanten uit de GG en HHK uitgenodigd. Verbaasd ben ik er dan ook niet helemaal over, maar ik weet iets te goed dat je iets als beleid kan maken zonder daar navolging aan te geven. Ik houd dus wel altijd de figuurlijke slag om de arm.

Verder denk ik dat we pas klaar zijn voor het laten voorgaan van predikanten uit andere demonotaties als we in eigen kerkverband predikanten uit de volle breedte voor laten gaan. Zolang dat niet het geval is zijn we hier denk ik niet aan toe.
Omega
03-11-2015 / 06:35
@mluther Van dat laatste kan nooit sprake zijn, omdat binnen alle kerkelijke denominaties predikanten bestaan met een onbijbelse leer. Die moet je niet op je kansel willen. Dan is het beter om dominee met een zuiver bevindelijk-schriftuurlijke evangelieprediking van een ander kerkverband voor te laten gaan.

Daarnaast, de kerkordes van de CGK en HHK laten kanselruil officieel niet toe. Gaat het in de voorbeelden die je noemt om zondagse erediensten? Zo ja, mag ik dan weten welke dominees uit welk verband hier zijn voorgegaan? Ik zou graag contact met ze willen hebben.

Er zijn overigens diverse HHK-gemeenten waar wel eens een PKN-predikant voorgaat (en soms ook andersom). Dat is niet nieuw. Maar tot nog toe bestaat er namelijk bij mijn weten geen enkele kerkelijke gemeente die als officieel beleid heeft de kansel open te stellen voor alle (!) reformatorische kerkverbanden en dat ook in zijn beleidsplan heeft opgenomen. Als ik mij vergis, hoor ik het graag.
Jaleco
03-11-2015 / 10:03
@ Omega

De HHK en CGK hebben volgens mij al een jaar te maken met kanselruil. Niet alle gemeenten doen hier aan mee.
Ik weet van de HHG Spijk en HHG Apeldoorn. Predikanten uit de CGK die voorgingen waren o.a. ds. Kater, ds. Huijgen, ds. van Olst, ds. Westerink.
Omega
03-11-2015 / 16:50
@Jaleco Klopt, tussen HHK en CGK is een vorm van samenwerking, maar volgens mij buiten de kerkorde om. Wellicht is het in een gemeentelijk beleidsplan opgenomen, hoewel die nooit in strijd mogen zijn met de kerkorde. Valburg-Homoet verkeert wat dat betreft in een sterkere positie, aangezien de kerkorde van de PKN oecumenische diensten en uitruil van voorgangers toestaat. Daarom gaat die gemeente ook een paar stappen verder dan anderen en start ze kanselruil met alle reformatorische kerken.
Bruja
03-11-2015 / 19:02
@omega. Ik begreep dat in hhk Ouddorp cgk dominees zijn voorgegaan en dat kansels openstaan voor alleen cgk. Voorgegaan zijn ds mc tanis en ds uitslag.
Volgens mij is die kanselruil kerkordelijk.

Verder ben ik het niet met je eens dat in alle kerkelijke denominaties ds zijn die onbijbels prediken. Hoe breder het kerkverband hoe groter de kans vanuit welke optiek dan gezien. De gg is volgens mij redelijk eensgezind en de ggin nog meer.
Omega
03-11-2015 / 19:23
@Bruja Ik geef je onmiddellijk gelijk als ds. Vreugdenhil ook bij de Ger. Gem. in Barneveld mag voorgaan ;-) Of Veenendaal, of Opheusden of... noem maar op.
Omega
03-11-2015 / 19:25
O ja, de eensgezinde GGiN vliegen elkaar binnen en buiten het verband in de haren om de SV met en zonder uitleg ;-)
Jaleco
03-11-2015 / 19:26
Ik zie trouwens ds. de Wit, ds. van Belzen of ds. van Boven niet zo snel in Houten, Dordrecht, Kampen of Apeldoorn voorgaan :-)
Omega
03-11-2015 / 19:28
@Jaleco ;-)
Bruja
03-11-2015 / 23:36
@omega. Onbijbels en het feit dat sommige predikanten in sommige gemeenten niet voorgaan is nogal een verschil.
Bruja
03-11-2015 / 23:40
@omega. Mag een ds de heer, van belzen, van boven wel in Lelystad of Vlissingen voorgaan?
Als het enige punt van onenigheid bij ggin 1 kerkenraad is die het niet met bmu eens is dan doe je het goed lijkt me.

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik hebben nu twee jaar een relatie. Het gaat het ontzettend goed tussen ons en we houden veel van elkaar....
geen reacties
31-10-2005
Wanneer mag men zichzelf een christen noemen? Is dat wanneer men is gedoopt? Of is dat al wanneer men gelooft in God, Ch...
3 reacties
31-10-2012
Beste dominee Den Boer. Het spijt mij dat ik met mijn vorige vraag misschien wat negatief ben geweest. Maar dit werd med...
geen reacties
31-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering