Artikelen met tag

Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK)

Ik kom uit de Christelijke Gereformeerde Kerken en zoals bekend zijn er heel wat zorgwekkende dingen gaande binnen dit kerkverband. Op onze jeugdvereniging is er ook nagenoeg geen behoudende jeugd mee...
Geen reacties
14-09-2023
Al jaren ben ik gastlid in een PKN-gemeente. Deze gemeente behoort tot de Gereformeerde Bond. Belijdend lid ben ik in de CGK, maar deze gemeente is iets moderner dan de gemeente waar ik gastlid ben. M...
Geen reacties
21-06-2023
Beste ds. G. A. Van den Brink. Allereerst mijn grote waardering voor uw onvermoeibare inzet om op Refoweb zaken rondom doop en verbond te verhelderen. Zoals wel vaker gebeurt kan een antwoord van u ...
Geen reacties
20-07-2022
Waarom pakt de synode van Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) de gemeenten die afwijken niet harder aan? Als dingen als onbijbels betiteld worden, is het toch normaal dat de synode actie onderneem...
Geen reacties
09-05-2022
Aan een CGK-predikant. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan omdat onze vaderen niet meer in de Hervormde kerk konden blijven. De Hervormde kerk is inmiddels opgegaan in de Protestantse K...
Geen reacties
16-09-2020
Beste dominee uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, inmiddels is er volop aandacht voor de crisis binnen de CGK. Er liggen belangrijke onderwerpen op tafel en regelmatig valt het woord scheuring. ...
Geen reacties
30-01-2020
a) Ik heb belijdenis gedaan bij een PKN-gemeente waar ik destijds lid van was. Nu ga ik naar de CGK/GKV. Moet ik dan opnieuw belijdenis doen of ben ik dan als ik lid word van deze kerk ook automatisch...
Geen reacties
20-09-2018
Aan ds. Van Vlastuin. Veertien jaar geleden schreef u in 'HHK en rechterkant van CGK' over de verschillen tussen de CGK en HHK, gesprekken tussen deze kerken en een toekomstig samengaan/werken. U noem...
Geen reacties
25-05-2018
Een vraag aan iemand van de Ger. Gem. Op de website abcvanhetgeloof.nl staan veel begrippen uitgelegd over het geloof enzo. Het is een samenwerkingsverband van diverse reformatorische jongerenorganisa...
Geen reacties
23-01-2018
Momenteel ben ik lid van een CGK-gemeente die recent vacant is geworden. Deze rekent zichzelf tot de Bewaar het Pand-stroming. Nu we vacant zijn word ik echter enigszins moedeloos. Er wordt een dusdan...
1 reactie
17-02-2016
In verband met het “al heel lang vacant” heb ik ook een vraag aan een CGK/HHK-predikant. Is het mogelijk dat zij zich beroepbaar stellen voor kerken buiten hun kerkverband, zoals de Ger. Gem.? En zo e...
36 reacties
31-10-2015
In de jaren 50 en 60 zijn er best wel wat CGK-gemeenten overgegaan naar de Oud Gereformeerde Gemeenten/Ger. Gem.: Veenwouden, Doorn, Leersum, Urk, Huizen, Nieuwleusen, Puttershoek, Drachten, Arnhem. K...
3 reacties
23-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering