Brochure

Ds. C.G. Vreugdenhil / 1 reactie

04-07-2014, 13:51

Vraag

Geachte dominee Vreugdenhil. In het RD las ik dat u in het boekje “Ben ik wel uitverkoren?” Arminiaanse elementen ziet. Eigenlijk begrijp ik dat niet goed. Inderdaad wordt in het boekje sterk benadrukt dat we een keuze moeten maken. Aan de andere kant lees ik: "Als er geen uitverkiezing was, werd niemand zalig. Niemand kiest namelijk uit zichzelf voor God. Maar omdat God ervoor gekozen heeft om mensen te redden, worden er mensen zalig. Daarom is hun redding voor 100 procent zeker. Dat is de troost van de uitverkiezing. Dat betekent ook dat alle eer aan God toekomt en niet aan ons." Ik snap niet goed wat uw bezwaren tegen het boekje zijn. Wilt u dat uitleggen? Alvast hartelijk bedankt.

Vraag 2: Aan ds. Vreugdenhil. Naar aanleiding van het artikel "Verkiezing wel preken, maar niet als stolp" in het RD van 28/4, heb ik de volgende vraag. Waarom vindt u de brochure "Ben ik wel uitverkoren" niet bijbels? Deze vraag stel ik omdat ik het allemaal heel verwarrend vind. Ik zit zondags onder een prediking waarin vaak de weg van Gods volk wordt voorgehouden. Het evangelie, aanbod van genade, wordt niet of nauwelijks verkondigd. Daarom sprak mij deze brochure wel aan. Deze benadering lees ik ook wel bij de oudvaders. Ik besef ook dat de Heere alles in mijn leven moet werken. Maar in de bediening (dat zegt u in het artikel ook) moet het bevel van geloof duidelijk doorklinken. En dat is nu precies wat de ook brochure benadrukt. Daarom begrijp ik niet dat u deze afkeurt.

Antwoord

Beste vragenstellers,
 
Jullie begrijpen mijn opmerkingen over de brochure “Ben ik wel uitverkoren” niet en dat kan ik ook begrijpen. Het geschrift is goed bedoeld en er staan veel mooie en ware dingen in. Er staan ook heel veel Bijbelteksten in en wie zou durven beweren dat deze geen waarheid bevatten, juist ook met het oog op het onderwerp: de verkiezing en het aanbod van genade dat voluit tot ons komt. Hoe kan ik daar nu bezwaar tegen maken? Wel, in de lezing die ik in Meliskerke hield heb ik zijdelings een paar korte opmerkingen gemaakt over het feit dat er een aantal zinnen in die brochure staan die -als je ze zwart op wit ziet staan- niet gereformeerd en ook niet volledig bijbels zijn.
 
Ik citeerde een paar zinnen uit dit met mensen bewogen en goed bedoelde geschrift dat anoniem op Walcheren verspreid is. Lees hieronder even mee: “Als jij je bekeert en op Hem (=Christus) vertrouwt, dan biedt de Heere Jezus jou Zijn genade aan.” Nog een citaat: “Als jij geestelijk nog dood bent, dan roept God jou op om je te bekeren, in Hem te geloven en je leven aan Hem toe te vertrouwen. Dan wordt je levend voor God in Christus Jezus.” Dus als je je bekeert en jezelf aan Christus toevertrouwt, word je levend voor God in Christus Jezus. Nog een citaat: “God klopt aan de deur van ons hart, wij moeten ons hart openstellen voor God.” Nog een laatste citaat: “Degenen die in Christus geloven, delen in Gods verkiezing. Ze zijn dan uitverkoren in Christus.” In de DL staat het precies andersom.

In het oordeel van de liefde wil ik aannemen dat de schrijvers bedoelen dat je er pas weet van kunt hebben dat je verkoren bent als je gelooft in Christus. Hij is immers de spiegel van onze verkiezing. Als je bovenstaande citaten leest, krijg je de indruk dat hier toch de Arminiaan om de hoek komt kijken.
 
Het blijft waar dat ongeloof eigen schuld is en geloof er alleen is uit genade. Hoewel de verhouding tussen goddelijke soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens moeilijk is, toch vormt dit begrippenpaar geen tegenstrijdigheid. De Dordtse Leerregels geven ons op dit punt een stuk bijbels onderwijs. Zij beginnen met onze val in Adam en laten tegen deze achtergrond het grote wonder zien dat we nog zalig kunnen worden vanwege Gods eeuwige verkiezende liefde en het algenoegzame offer van Christus. En wat het onvoorwaardelijke aanbod van genade betreft, lees eens in hoofdstuk II de artikelen 5,6 en 7. Mijn advies is dat we over deze zaken niet in discussies verzanden, maar geloven in de Heere Jezus Christus om vandaar uit zeker te mogen zijn van onze verkiezing in Hem.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

uitverkiezing
1 reactie
juni
04-07-2014 / 18:48
fijn antwoord vragensteller,van de dominee.
kheb zelf nog nooit en kerkdienst meegemaakt,waar het evangelie,en aanbod v Genade niet of nauwelijks......wordt verkondigd.

en ik loop heel wat kerkdiensten af,zonder kerkmuren,zoals ggin,ger gem ,oud ger herv.

ga eens bij v Belsen zitten,in het v ommerenkerkje,dan heb je n stukje hemel op aarde hoor!

ieder op zijne wijs,preekt een ruim aanbod
een eenzijdig Godswerk,de grootste der zondaren kan nog zalig worden.
nu, dat is toch ruim?

en evangelie prediking om U tegen te zeggen!
vraag toch of u bij dat Volk mag horen,dan preekt ds elke zondag voor u hoor!
dan zit je voor jezelf te luisteren,toch?

een oudvader moet je wel de hele preek lezen,dus in zn verband.
smijtegeld heeft voor iedereen een woordje,ook voor u,vragensteller.

er moeten toch nog toegebracht worden?
missch. krijgt u meer troost uit een oudvadertje,nu,dat zou k dan veel biddend lezen, naast de begruikelijke kerkdienst.sterkte hoor

Terug in de tijd

Ik heb een jongere zus, slimmer en mondiger dan ik. Ze is chaotisch, terwijl ik dat niet ben. Ze is erg op zichzelf geri...
4 reacties
04-07-2011
Geachte dominee Simons. Graag zou ik u een vraag stellen. Ik heb de meeste lezingen en verschillende preken van u beluis...
2 reacties
04-07-2011
Ik stel deze vraag aan een predikant van de Ger. Gem. In onze gemeente zijn het afgelopen jaar twee nieuwe diakenen en t...
geen reacties
04-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering