Alomtegenwoordig

Ds. J.D. Heikamp / 1 reactie

29-04-2014, 08:13

Vraag

Onze dominee (PKN) zegt dat je voor eeuwig zonder God in de hel bent als je niet bekeerd bent. In de Ger. Gem. zegt men dat God wel in de hel is omdat Hij alom tegenwoordig is. Als dat zo zou zijn, heb ik het idee dat het niet in lichamelijke aanwezigheid is. Wat is waar?

Antwoord

Wat is waar? Wat erover in Gods Woord staat! Ik behoef alle plaatsen niet te noemen die ons leren dat God in de hemel woont en troont en dat de duivel in de hel zijn verblijf heeft en pijnigt hen die onbekeerd zijn gestorven. Wanneer wij belijden dat de Heere alomtegenwoordig is kun en mag je daar de hel niet van buitensluiten. Maar dat is totaal anders dan het zijn van Hem in de hel.

Beide opvattingen van genoemde predikanten zijn juist. Ik ben het met u eens dat bepaalde uitdrukkingen wat verwarrend overkomen. Duidelijk is Psalm 139: “Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.” Voor David is het geen verstandswerk, maar het geloof zinkt neer aan Zijn voeten en belijdt: De kennis is mij te wonderbaar; zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?

Vanuit Gods Woord gezien is dus het antwoord op uw vraag heel eenvoudig. Bid veel om het zaligmakend geloof in Christus. Hij is nedergedaald ter helle. U moet lezen Zondag 16 van onze Heidelberger, vraag en antwoord 44.
 
Hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

alomtegenwoordighel
1 reactie
grootvoet
06-05-2014 / 01:49
God is het die de mensen straft die in hun leven het kruis hebben veracht. God is tegenwoordig in de hel maar niet meer met zijn liefdevolle genade, maar met zijn rechtvaardige toorn.
Christus heeft alle macht en uiteindelijk zal de duivel (met de valse profeet en het beest) als eerste in de hel geworpen worden.

Terug in de tijd

Ik ben een voorstander en liefhebber van muziek en heb daar ook een vraag over. Een tijdje terug was ik op een concert (...
geen reacties
29-04-2006
Mogen wij als christenen ook de wapens oppakken om bijvoorbeeld de Moskee op de Tempelberg te vernietigen?
geen reacties
29-04-2003
Wat is het verschil tussen de King James Bijbel en de Statenvertaling?
4 reacties
30-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering