Uitschrijven bij de CGK

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

21-01-2014, 09:04

Vraag

Hoe kan ik mij laten uitschrijven bij de CGK? Ik was dooplid maar ga nu naar een evangelische gemeente.

Antwoord

Het antwoord op deze vraag lijkt me op het eerste gezicht niet moeilijk. Ik zou eerst contact opnemen met de plaatselijke predikant of de scriba van de CGK en dan de vraag gewoon voorleggen. Maar ik weet natuurlijk niet de specifieke omstandigheden van degene die de vraag stelt. In de kerkorde staat dat leden van de kerk die zich laat overdopen zich feitelijk aan de gemeenschap van de kerk onttrekken.

En er zijn genoeg wedervragen te stellen. Wat zeggen je ouders ervan? Kun je over je veranderde mening met hen of anderen spreken? Heb je de reformatorische bijbelse leer wel goed bekeken? Ik vind de catechismus altijd een prima gezonde, evenwichtige bijbelse weergave ervan.

Ik zou ook willen vragen of je Gods leiding in je leven wel goed in het oog hebt. Is het per se nodig dat je de kerk verlaat waarin je bent groot geworden? Heb je er wel oog voor dat Gods genade altijd het eerste is en het laatste blijft? Dat we moeten opgroeien in de genade en de kennis van Christus? Ik denk dan altijd aan wat Paulus in Rom.9: 16 zo duidelijk zegt: Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. Dat had hijzelf ook ondervonden.

Maar als het om de formele zaken gaat blijf ik bij mijn advies als hierboven.  

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

Christelijk Gereformeerde Kerken
geen reacties

Terug in de tijd

Ten eerste wil ik aangeven dat ik heel blij ben dat ik op de site van Refoweb terecht ben gekomen. Mijn vraag: Ik ben ee...
3 reacties
21-01-2010
De Heere Jezus wordt nu “de grote Koning” genoemd. Maar dat is eigenlijk toch niet juist? Omdat Zijn volk Israël Hem afw...
geen reacties
21-01-2015
Bestaat er een hel? En zo ja, waaruit is dat af te leiden (waar in de Bijbel staat dat precies)? Iedereen legt die tekst...
geen reacties
21-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering