Vreugde in mij

Ds. A. van Vuuren / 2 reacties

30-12-2013, 09:26

Vraag

Ik weet dat mijn zonden zijn vergeven door het bloed van Jezus en dat ik dat niet verdien en het alleen door de genade van God is. Ik vraag me nu het volgende af: God zegt dat Jezus Zijn geliefde Zoon is in Wie Hij vreugde vindt. Ik weet dat God in ons geen vreugde kan vinden, wij hebben immers tegen God gezondigd. Maar wanneer je je bekeert, laat dopen en gelooft dat Jezus de Enige Weg naar zaligheid is, ben je dus in Christus Jezus (dit zegt Paulus ook herhaaldelijk in zijn brieven). Hoewel wij bekleed zijn met de rechtvaardigheid van Jezus, blijven wij zondaren. En ik geloof ook dit: God haat de zonde, maar houdt van zondaren. Ik vind het moeilijk, maar ik wil geloven dat God van mij houdt; het kruis op Golgotha zie ik echt als een daad van pure liefde voor mij. Maar nu de vraag: nu ik in Christus Jezus ben, is het dan niet zo dat God nu ook in mij vreugde vindt?

Antwoord

Vindt God vreugde in mij? Je vraag met toelichting gelezen hebbend kan ik daar volmondig "ja" op antwoorden. Er is al blijdschap bij God over een zondaar die zich bekeert. Preek ik over de bekering, dan voer ik dat nogal eens aan als een motief tot bekering en vraag dan: Zou u God die vreugde willen onthouden?

De vader in de gelijkenis van de verloren zoon richt een feestmaal aan en zegt: Laat ons eten en vrolijk zijn. Het is duidelijk wie en wat Jezus daarmee bedoelt. Zie Lukas 15. Nog sterker wordt die vreugde uitgedrukt in Zefanja 3:17: "Hij (God) zal zich over u verblijden met gejuich" (HSV). Hij zal zich over u verheugen met gejuich (SV). Grote blijdschap dus zelfs!

We bedroeven de Heere (ook na ontvangen genade) door onze zonde, maar hebben we vergeving ontvangen, ziet God ons aan in Christus, dan is Hij verheugd in ons Zijn kinderen. Wat een wonder van genade. Van nature een kind van de toorn, maar ben je in Christus ingelijfd door het geloof, dan is God o zo blij met je. Zou een vader niet blij zijn met zijn kind? Hoe veel te meer de Hemelse Vader!

Met hartelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

vreugde
2 reacties
levensbron
30-12-2013 / 11:51
Vragenteller,

Mooi gezegd van Ds. van Vuuren.

Het is echt Bijbels hoor, als je blij bent in de Heere.

Verblijd u ten alle tijd.
Laten wij" blij zijn" en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Want deze mijn zoon was dood,en is weer levend geworden.
En hij was verloren en is gevonden.
En zij begonnen "vrolijk "te zijn.

Er was blijdschap in de hemel omdat het schaap verloren was, maar nu gevonden is.
Er is zelfs blijdschap in de hemel, dus jij mag echt blij zijn in de Heere hoor.

een blijde groet.
elisdewaard
02-01-2014 / 11:36
Een hartelijk amen op een gemeende vraag en een prachtig antwoord!

Terug in de tijd

In een preek werd door een dominee het volgende gezegd: De bekende dogmaticus H. Bavinck lag op zijn sterfbed en hij gaf...
geen reacties
30-12-2009
Mijn man heeft een kameraad waar hij goed mee kan. Die kameraad is paar jaar ouder dan hij en is ook getrouwd. Hij komt ...
2 reacties
30-12-2014
Ik zit met een dilemma. Ik heb sinds één jaar verkering met een meisje. We spreken veel met elkaar en eigenlijk al van h...
geen reacties
30-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering