Heilige Geest bedroeven en uitblussen

Ds. H. van der Ham / geen reacties

28-08-2013, 12:11

Vraag

Wat is de Heilige Geest bedroeven en uitblussen? En wat is de Heilige Geest smaden en verachten?

Antwoord

Beste jongere,
 
Je vraagt: Wat is de Heilige Geest bedroeven? Paulus schrijft daarover in Efeze 4.  Ook gelovigen kunnen dat doen: de Heilige Geest bedroeven. Wij kunnen de Geest inderdaad verdriet doen. Denk daar eens over na: door onze zonden.

In Efeze 4 schrijft de apostel: “Geeft de duivel geen plaats”  (vers 27). Wat betekent dat? Wat zijn de werken van de duivel? Denk aan nijd, twist, tweedracht en laster. Door deze zaken doen wij de Heilige Geest veel verdriet! Hoe vaak wordt er niet hard veroordeeld? Eerst moet je het verhaal toch van twee kanten horen?!  Eerst de zaak onderzoeken.

Bedroeft den Heiligen Geest niet. In vers 28 schrijft Paulus: “Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen...” De Heere weet hoe wij omgaan met geld en goed. Je reiskostenvergoeding. Dat niet alleen. Je belastingaangifte. “Bedroeft de Heilige Geest niet.” Voor je geestelijk leven is het bepaald niet goed, als je steelt. De Heere Jezus is nameloos arm geworden, opdat je door Zijn armoede rijk zoudt worden.

In vers 29 luidt het: “Geen vuile rede ga uit uw mond.” Door vuile taal doen wij God de Heilige Geest echt verdriet. Denken we dáár weleens aan? Zijn onze woorden tot eer van God? Is het fijngevoelig wat we zeggen? Is het tot troost van de ander? Er zijn meer zonden te noemen. Laten we vooral goed van de Heere spreken! En iedere dag onze zonden belijden. Zijn we vriendelijk en vergevingsgezind?
 
Wat is de Heilige Geest uitblussen? Een vuur blus je. De Heilige Geest uitblussen; dat kan dus. Dit gaat nog verder dan de Heilige Geest bedroeven. De Heilige Geest kun je inderdaad vergelijken met een vuur. Hoe blussen wij de Geest? Als wij de Heere niet dienen, blussen wij de Heilige Geest uit. Als wij biddeloos zijn. Als wij de Heere niet erkennen voor het goede dat Hij geeft. Als wij het Woord van God minachten, dan gaat het niet goed; dan kunnen wij de Heilige Geest verdriet doen, of zelfs Hem uitblussen. De Heere spreekt door Zijn Woord. Als wij daar niet naar luisteren en maar raak leven, dan wijkt de Heilige Geest terug. Dat is erg. Voel je wel? Ook als wij bewust zwijgen, waar we moeten spreken, blussen wij de Heilige Geest uit. En als wij in bepaalde zonden blijven leven...  Als wij zonden aan de hand houden. De wijze spreukendichter zegt: “Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.”
 
En wat is de Heilige Geest smaden en verachten? De Hebreeënbriefschrijver vraagt: “Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?” (Hebr. 10:29). De Geest wordt hier genoemd de Geest der genade. Terecht. Want Hij werkt genáde in de harten. Wat is nu de Heilige Geest smaden en verachten? Dat is tegen het werk van de Heere ingaan. Het is: moedwillig zondigen. En dan een streep onder  dat “moedwillig”. Hier is bedoeld de zonde tegen de Heilige Geest, waarvan je leest in Matth. 12:31 en 32  en in Hebr. 10:29.

In Mattheüs 12 sprak een aantal Farizeeën de Heere Jezus tegen. Ze tastten bewust ‘s Heeren macht en hoogheid aan; tegen beter weten in. Ze verhardden zich. Ze vroegen nooit meer om vergeving. Wat is de Heilige Geest smaden en verachten? Moedwillig het werk van de Heere verwerpen! De Farizeeën zeiden van de Heere Jezus dat Hij wonderen deed door de overste der duivelen! En dat terwijl ze een heerlijk genezingswonder voor zich zagen! (Matth. 12:24). Dat gaat heel ver.

Laten wij vragen dat wij ons niet verharden, maar dagelijks onze knieën buigen. En bidden dat wij de Zaligmaker mogen leren kennen!! (En dat wij dáár iets verder in komen.) Dan ben je gelukkig.
 
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

geen reacties

Terug in de tijd

Wat doet roken met je hersenen? En hoelang doet je lichaam er over om sigarettenrook af te breken? Heeft roken bij ieder...
geen reacties
28-08-2007
Ik las vandaag Romeinen 14 en vroeg me af of dit alleen toepasbaar is op het eten en drinken, of op nog meer zaken, zoal...
geen reacties
28-08-2009
Bij mij in de kerk worden geadopteerde kinderen niet gedoopt. De kerk heeft daar het argument voor dat deze kinderen nie...
geen reacties
28-08-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering