Bedroeven van de Heilige Geest

Ds. A. Huijgen / geen reacties

19-05-2009, 00:00

Vraag

In Gods Woord lezen we van het bedroeven van de Heilige Geest. Kunnen alleen Gods kinderen de Heilige Geest bedroeven of kunnen onbekeerden dat ook? Je kunt iemand toch alleen bedroeven als er een liefdesband is?

Antwoord

Beste vraagsteller,

We lezen in Efeze 4:30 over het bedroeven van de Heilige Geest: "En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing." Deze tekst vinden in het verband van een serie vermaningen aan de christenen in Efeze, bedoeld om ze aan te sporen tot heilig leven. Wie daaraan geen gehoor geeft, bedroeft de Heilige Geest.

Nu wordt er gevraagd, of de Heilige Geest bedroeven alleen kan als je een kind van God bent, of dat dat ook kan als je onbekeerd bent. Eigenlijk ben ik wel benieuwd waarom de vraagsteller dit wil weten. Hopelijk niet om te concluderen: ik ben nog onbekeerd, en hopelijk doe ik dan in ieder geval deze zonde niet - als een manier om onbekeerlijkheid nog te rechtvaardigen! Calvijn wijst er in zijn commentaar bij deze tekst op dat het gaat om de Heilige Geest die in de gelovigen woont. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het bedroeven van de Heilige Geest inderdaad die liefdeband veronderstelt, en dat dus alleen ware gelovigen op deze manier de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dat blijkt ook al uit de manier waarop Efeze 4:30 zich richt tot degenen die door de Geest zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Dát maakt het juist zo droevig: dat de gelovigen bestemd zijn voor Gods grote dag, en dat ze zich dan toch weer overgeven in de zonden.

Daarnaast mogen we ook wel zeggen dat wie zich niet bekeert, de Heere ook bedroeft - denk aan het verdriet van de Heere Jezus Christus over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. "Jeruzalem, Jerzualem! gij die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen; en gijlieden hebt niet gewild" (Matth. 23:37). Je zou kunnen zeggen dat dit een ander 'bedroeven' is dan dat bedroeven van de Heilige Geest waarover Efeze 4:30 spreekt.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

 • Geboortedatum:
  16-11-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden-Zwartsluis
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

Tags in dit artikel:

Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Vraag aan B. S. van Groningen. Ik heb een vraag over gezinsvorming voor Gods Aangezicht. Ik ben nu net van ons tweede ki...
geen reacties
19-05-2007
Beste ds. G. A. van den Brink. Twee jaar geleden kwam ik, door het bijwonen van het doopdebat, in aanraking met een ande...
19 reacties
19-05-2016
Aan de heer Den Hamer, n.a.v. het antwoord op 23-2-2008. Hoe kan je dan het beste op dit gebied met de ander omgaan in e...
geen reacties
19-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering