Vragen van panellid

Ds. H. van der Ham

Vindt u het niet-gaan van de SGP naar Opwekking Biddinghuizen wel of geen gemiste kans en waarom?
Geen reacties
24-05-2024
Een poos terug had ik de vraag 'Bijbelverklaringen uit vroegere gereformeerde kerk' gesteld over bepaalde theologen en hun "korte verklaring der Heilige Schrift". Nog dank voor het antwoord. Ik heb de...
Geen reacties
23-02-2024
Ik heb enkele vragen m.b.t. bijbelverklaringen en theologen uit de vroegere Gereformeerde Kerk. Ik ben op zoek naar een bijbelverklaring die niet (te)veel afwijkt van het reformatorisch gedachtengoed ...
Geen reacties
03-11-2023
Wat wordt bedoeld met de volgende woorden uit Jesaja 62:5: "Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen?"
1 reactie
20-07-2023
Waarom stuurde Abraham Ismaël ver weg, al was het wel met geschenken? En leefden Ismaël en Izak wél (weer) in vrede met elkaar, daar zij hun vader sámen begroeven?
4 reacties
17-03-2023
Hoe is het mogelijk dat christenen vroeger brandstapels hebben doorstaan? Ik houd mijn vinger wel eens boven een vlam, maar dat is verschrikkelijk heet...
1 reactie
25-10-2022

Ai

Wat betekent het woord “ai” in bepaalde psalmen, zoals Psalm 21: “Heer, ai maak mij Uwe wegen.” Of Psalm 51:4: “Ai, geef mij dan weer gewenste zielevreugd.” En Psalm 133: “Ai, ziet hoe goed hoe liefli...
5 reacties
05-07-2022
Ik heb vaker iets van Gods’ heerlijke volheid ervaren (Johannes 1:16). Er gaat niets boven dat. Maar het kan ook zo droog en dor zijn (Psalm 63:2, 42:3 onberijmd). Dan dorst ik naar God. De Heere Jezu...
1 reactie
18-05-2022
Wat is het verschil tussen bidden en mediteren?
Geen reacties
17-12-2021
Lucas 11: 9-10: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er ...
Geen reacties
29-09-2021
Over een maand heb ik het theorie-examen voor mijn rijbewijs. Mag ik daar de zegen van de Heere over vragen nadat ik zo tegen Hem gezondigd heb?
Geen reacties
26-07-2021
Ik hoor vaak psalmen in mijn hoofd. Is dat van God?
3 reacties
15-04-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering