Vervelend contact

J.W.N. van Dooijeweert / 2 reacties

21-01-2016, 14:54

Vraag

Regelmatig heb ik contact met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten (synodaal). Wat mij dan opvalt is dat zij altijd zo stellig zijn. Ze zijn er helemaal van overtuigd dat zij de alleen-ware kerk van Christus hier op aarde zijn. Dit lijkt wel rooms, vind ik. Ze doen zo vroom. Ik heb het idee dat ze vergeten zijn dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God! Lees de preken van Spurgeon maar eens! Kan iemand van dit kerkverband eens reageren? Ik hoop en wens dat er binnen dit kerkverband ook nog goede uitzonderingen zijn. Ik vind deze houding naar anderen niet fijn. Het geeft mij steeds het idee er niet bij te horen. Wanneer ik dit bespreekbaar maak, krijg ik de opmerking: “Als het echt is bij je, kom je wel bij ons.” Christus wil toch dat alles één is/wordt?

Antwoord

Beste vraagsteller, ik ga eerst je vraag omdraaien. Ik begin met je opmerking “kan iemand van dit kerkverband eens reageren? Ik hoop en wens dat er binnen dit kerkverband ook nog goede uitzonderingen zijn.” Gelukkig is het net andersom, jij komt in contact met mensen die een uitzondering vormen. Per streek is dit wel wat verschillend, maar door de bank genomen is dit beslist niet de opstelling van de mensen van onze gemeenten.

Het “stellig” zijn mag ik wel als het positief is. Al dat slappe, weifelende boeit me ook niet zo erg. Misschien wel juist doordat we in onze gemeenten behoorlijk wat aandacht geven aan de opleiding van jonge mensen is er gelukkig ook wel wat echte kennis aanwezig.

De mensen waar jij over spreekt zijn beslist niet de vertegenwoordigers van de kerk zelf. Een probleem is wel dat ouderen, en ook sommige voorgangers, in de Gereformeerde Gemeente erg ver naar de kant hangen van “bij ons is het.” Helaas... Jammer dat de contacten met deze mensen je meer bijblijven dan contacten met de anderen.
 
Wij merken ook wel eens wat van die grote eigendunk, als we met mensen over ons werk in Peru praten. Een vraag die we heel vaak krijgen: “Zijn daar dan ook bekeerde mensen?” Een andere vraag: “Hebben ze daar wel een Statenvertaling?” Ons antwoord is altijd “ja”. En dat is ook waar, ook hier heeft de Heere Zijn kinderen en de Spaanse vertaling is ook op verzoek van de regering vertaald en al eerder dan in Nederland.

Dat je deze manier van ‘presentatie’ niet fijn vindt kan ik begrijpen, zo zou het ook niet mogen zijn. Zeker als het onze hoogmoed betreft. Er is geen kerkverband dat volmaakt is en allen hebben we het reinigende bloed van Christus nodig. Het best kun je voor jezelf een keuze maken: probeer vanuit de liefde met deze mensen om te gaan en buig je samen over Gods Woord. Wat zegt Jezus tegen ons.

Ik kan ook begrijpen dat het pijn doet dat je het gevoel hebt “dat je er niet bij hoort.” Maar als je vriendelijk doorpraat verandert dat misschien heel snel. Wat je zegt over dat “één-zijn”, dat is waar, dat wil de Heiland. Maar helaas zijn daar nog weinig christenen rijp voor. We zetten elkaar neer alsof die ander een vijand is.

Je noemt Spurgeon in je vraag, maar ik vind dit geen goed advies. Je kunt mensen beter naar de Bijbel (de Bron) sturen met hun vragen en opmerkingen. Bedenk dat de Heiland ook tegen ons zegt dat we niet op onze kracht en onze wijsheid moeten vertrouwen, maar op het Woord alleen.

Ik hoop dat ik wat van je pijn heb kunnen wegnemen. En ook dat je doorgaat met de gedachte dat de
gemeente van Christus één behoort te zijn. Eén in geloof, één in liefde naar elkaar. Niemand in de gemeente van Jezus Christus kan zich verheffen om meer te zijn dan een ander. Ook in de Gereformeerde Gemeenten niet. Dat leert de Bijbel ons uitdrukkelijk.

Jammer dat je juist met die kant van ons kerkverband in aanraking gekomen bent. We hebben elkaar zo hard nodig.

Ik wens je van harte Gods zegen toe en een liefdevol hart voor je omgeving. 

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

christenenGereformeerde Gemeenten
2 reacties
mluther
21-01-2016 / 18:22
Laat ik allereerst zeggen dat ik het grotendeels eens ben met het antwoord. De kerk van Christus hoort één te zijn. Het maakt niet uit van welke denominatie je bent. Persoonlijk vind ik het dan ook mooi als een gemeente wordt aangesproken, als gemeente van Christus. Dhr. van Dooijeweert zegt: "Per streek is dit wel wat verschillend, maar door de bank genomen is dit beslist niet de opstelling van de mensen van onze gemeenten."

Ik denk dat het helaas niet alleen met de streek te maken heeft. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit namelijk niet het geval is. Ik kom oorspronkelijk uit een gemeente uit de randstad die door omliggende GG's soms als 'licht' bestempeld wordt. Echter, ook daar komen deze gedachten voor. Toch zou ik het graag in perspectief plaatsen. Recent is er hier een vraag geweest van iemand die een vriend of vriendin heeft, waarbij de gedachte nog leeft dat de GKv de ware kerk is. Nee, dat is geen GG, maar tekent het wel dat het in elke denominatie kan voorkomen. Mensen die denken de ware kerk te zijn. Persoonlijk, kan ik me niet onttrekken aan de indruk dat deze gedachte in veel afgescheiden kerken leeft. Waarmee ik niet zeg dat dit bij ieder gemeentelid het geval is.

Zelf heb ik ook een periode gehad waarbij ik zei dat alles wat geen GG was, bij voorbaat verdacht was. Die periode ligt alweer een tijdje achter mij, hoewel ik tot 1,5 jaar terug nog altijd enkel een bepaald kringetje als de 'ware' kerk zag. Het is bevrijdend en tegelijk ook verrijkend als je daarvan los komt.

Ook al ben ik geen lid meer bij de GG, hoop ik dat je ziet dat ook binnen deze kerk mensen zitten die 'hun' kerk niet als enige ware zien. Als ik nog lid was geweest van de GG, was ik ook zo iemand geweest. Probeer voorzichtig de ogen bij mensen te openen. Laat ze met een goede onderbouwing zien dat ook hun kerk niet volmaakt is. Binnen mijn familie doe ik dat ook al langere tijd en ik merk langzaamaan dat daar meer oog voorkomt (soms komen ze er zelf mee). Juist, in de gebrokenheid van de wereld, maar ook zeker de kerk, vinden we elkaar. En als we ergens in roemen, dan wat Paulus schrijft: “Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.”
annemary
22-01-2016 / 00:37
Openbaring 7:9
Na dezen zag ik, en zie,een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachtenen en volken en talen, staande voor den troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen.

Nu de vraag, is uw/ jouw kerkverband overal ter wereld vertegenwoordigd ? Nee. Zo ook is er geen enkel kerkverband, die het alleenrecht op de waarheid heeft,..anders zou de bovenstaande tekst niet waar zijn..

De Waarheid is vooral een Persoon, Jezus Christus !
Hij zegt over zichzelf : Ik ben de Weg, de WAARHEID en het Leven !

Zelf ben ik ook lid van de GG. Maar het is waar, helaas zijn er overal mensen( ook in andere kerkverbanden) die denken dat alleen in hun kerkverband de waarheid verkondigd wordt...probeer je er niet aan te irriteren, maar wees bewogen met hun, en bid voor deze mensen, dat ze door de H. Geest onderwezen mogen worden !

Wijsheid en liefde toegewenst !

Terug in de tijd

Enkele vragen die mij bezighouden: Komt er een opname van gelovigen en blijven ongelovigen dan op aarde achter? Kunnen d...
geen reacties
20-01-2014
Een aantal weken geleden heb ik borstonderzoek (echoscopie en röntgenfoto) gehad omdat ik een knobbeltje in mijn borst h...
geen reacties
20-01-2010
In Johannes 17:9 staat: “Ik bid niet voor de wereld.” Hoe wordt dat bedoeld? Of hoe wordt het woordje “wereld” in deze...
geen reacties
20-01-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering