Vragen van panellid

Ds. C.J. Droger

Mijn broer heeft psychische problemen en is ernstig verslaafd, met alle gevolgen van dien voor hemzelf en voor zijn omgeving. Ik ben bang dat we hem gaan verliezen binnenkort ten gevolge van zijn vers...
2 reacties
28-06-2024
Ik heb nu inmiddels ruim anderhalf jaar een relatie met een jongen van begin 20. Ik hou ontzettend veel van hem en zou me zonder hem geen leven voor kunnen stellen. Toch is er een ding waar ik het (no...
Geen reacties
21-05-2024
Ik ben een jongere en ik heb autisme. Ik heb nu al een jaar of drie last van somberheid en gedachten aan de dood. Eind 2022 werd bij mij een depressie vastgesteld, waar ik nu nog medicatie voor krijg....
3 reacties
14-03-2024
Een vraag n.a.v. het antwoord dat er nu vier mensen lichamelijk in de hemel zijn. Betekent het dan dat Elia, Henoch en Mozes met een 'zondig' lichaam in de hemel zijn? Omdat Gods kinderen eerst met ...
Geen reacties
19-01-2024
In Openbaring wordt gesproken over de terugkeer van Mozes en Elia in Israël in de toekomst. Van Elia weten we dat hij niet is gestorven, maar naar de hemel is gebracht. Van Mozes lezen we dat God He...
1 reactie
05-01-2024
Ik worstel met het feit dat ik soms meer kan uitzien naar een leuke gebeurtenis in de toekomst, omdat de huidige situatie niet fijn/leuk is, en dat ik daar soms zo op gefocust kan zijn dat ik er helem...
Geen reacties
28-09-2023
Ik heb PDD-NOS en PTTS. Mijn vriend heeft autisme. Gaat dat eigenlijk wel samen in een relatie?
3 reacties
22-08-2023
Er is al veel geschreven over autisme. Maar ik kan niets vinden over hoe moeilijk het is als het voorkomt in besturen en kerkenraden en onder predikanten. Vooral als ze een bepaalde macht hebben. Vele...
Geen reacties
06-06-2023
Ik ben grootgebracht in een zeer traditionele Hervormde gemeente en keek op tegen de paar bekeerden die daar waren. Ik wist dat ik op die of hun manier nooit dat ‘geloofsstadium’ zou bereiken en ben...
Geen reacties
28-04-2023
Ik ben een single vrouw met een klein sociaal netwerk. Ik ben zwaar depressief en eenzaam. Ik heb het gevoel dat mijn depressie het gevolg is van mijn zonden. Daarom bid en lees ik veel de Bijbel. Hel...
3 reacties
18-01-2023
Geachte ds. Droger. Dank voor uw beantwoording van de vraag “Blanco stemmen bij ambtsdragerverkiezing”. Ook de vraag “De ware kerk en Avondmaalsmijding” raakt aan dit onderwerp. Hoewel niet één van ...
Geen reacties
19-10-2022
Er waren pas in de kerk (CGK) mannen die niet aan het avondmaal gaan verkiesbaar voor ouderling. Er waren veel blanco stemmen van gemeenteleden die tegen deze verkiezing waren. Klopt het dat deze stem...
Geen reacties
19-09-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering