DoorBrekers

Ds. C. den Boer / 17 reacties

22-06-2011, 10:00

Vraag

Volgens verschillende kranten en onderzoeken is christengemeente DoorBrekers in Barneveld de snelst groeiende gemeente van Nederland. Nu woon ik zelf in Barneveld en kom ik ook wel eens bij DoorBrekers (zelf ben ik lid van een gereformeerde kerk). Ik vroeg mij af hoe er vanuit de andere kerken wordt gekeken naar deze nieuwe gemeente. Hebben jullie (grote) problemen wat leer en invulling van dienst betreft? Wordt deze kerk beschouwd als een dwaalleer waar in de Bijbel zo veelvuldig voor wordt gewaarschuwd? Graag zou ik een antwoord krijgen van een behoudende predikant uit Barneveld of omstreken.

Antwoord

Het navolgende antwoord is van een emerituspredikant PKN in Barneveld.

Liever dan kritiek te geven op de leer en liturgische vormgeving van de samenkomsten van de doorbrekers (dat kan ook), wil ik erop wijzen, dat ik een felle tegenstander ben van het organiseren van aparte samenkomsten (in de Veluwehal) op tijden dat er in de officiële en sedert eeuwen gevestigde kerken te Barneveld kerkdiensten worden gehouden. Mijn ervaring is, dat er in die kerken veel goeds is en dat er geen noodzaak is om zich daarvan te distantiëren.
 
Ik zie de beweging van de zogenaamde Doorbrekers dan ook meer als kerkafbraak dan als kerkopbouw. Het is ons niet geoorloofd om ons te onttrekken aan de samenkomsten van de gemeente en heel individualistisch (bepaald een teken des tijds) een keuze te maken voor bijeenkomsten op basis van ons gevoel en van wat ons daar aanspreekt. In onze verwarrende tijd is niets zo nodig dan trouw te zijn daar waar God ons heeft gesteld, waar Woord en sacramenten bediend worden. Ik maak me er dan ook grote zorgen over dat de Doorbrekers zich blijkbaar niet bekommeren om hun naasten in de gevestigde kerken. Zou er niet juist in die kerken veel te doen zijn tot opbouw, vermaan en opwekking van de gemeenteleden en van hen die ‘buiten’ zijn?
 
Laten de Doorbrekers en allen die met hen sympathiseren, nog maar eens lezen wat de apostel Paulus in 1 Korinthe 1:10vv schrijft over het scheuren van de gemeente van Christus. Vergeten we toch nooit, dat volgens Gods Woord de gemeente het lichaam van Christus is. Daarom geldt wat de Hebreeënbrief zegt: "En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel temeer, als gij ziet, dat de dag nadert" (Hebr. 10:25v). Laten ouderen en jongeren, voordat zij gaan deelnemen aan een samenkomst van de Doorbrekers eerst nog maar eens lezen wat onze Nederlandse Geloofsbelijdenis belijdt in artikel 28.
 
Begin mei is er in samenkomsten van de Doorbrekers gesproken over "Geloven is doen". Ik zou zeggen: Geloven is ten diepste een vast vertrouwen, dat mij al mijn zonden alleen op het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Het is het wederbarende werk van Gods Geest in verslagen zondaarsharten. En dat is bepaald niet: Overwinning op overwinning behalen (zoals in een toespraak van de Doorbrekers).
 
Een emerituspredikant PKN Barneveld

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
17 reacties
hoop
22-06-2011 / 10:18
Wat een ontzettend mooi antwoord van ds den Boer!!
Neem dit onderwijs dan ook zeker ter harte!
naam
22-06-2011 / 13:16
Duidelijk antwoord;mooi
Marc
22-06-2011 / 17:15
In het licht gezien van wat ds den Boer over de Doorbrekers schrijft, ben ik benieuwd naar zijn reactie over het ontstaan van de PKN en de scheuring die dit heeft veroorzaakt wat heeft geleid tot hersteld verband en de daaruit voortvloeiende scheuringen die door families en zelsf gezinnen zijn heengegaan...

Moeten we niet eerst naar ons zelf kijken?

Daarbij houden de doorbrekers misschien minder de naasten in de andere gemeentes in de gaten maar zijn ze mijns inziens wel verder dan onze (PKN) kerk in het omzien naar de algemene naaste die het waarschijnlijk harder nodig heeft
yvonnes
22-06-2011 / 18:40
goed antwoord Marc!Ik ga zelf ook naar de doorbrekers.Juist in onze kerk word er rekening gehouden met anders denkende en er word voor gebeden!in welke kerk gebeurt dat nog heden ten dage..Geloven is doen schijnt nog al gevoelig te willig lees ik maar ik stel de vraag Is niets doen dan beter?Moeten wij met onze armen over elkaar anderen veroordelen?Moeten wij passief ons geloof beleven?Nee!!Integendeel!De bijbel laat zien dat wij actief moeten deelnemen aan ons geloof!!In elk opzicht!!Waarom worden er in andere kerken catechisaties gehouden als we toch niets hoeven te doen bijvoorbeeld?Geloven is idd ook vertrouwen, maar vergeten we daar niet iets bij te melden?Als ik mijn buurvrouw 100 procent vertrouw maar ze vraagt me van de brug te springen omdat zij dat wil, dan doe ik het toch ook niet?Ik ga dan actie ondernemen.DOEN!Ik vraag haar om met mij mee te denken en me uit te leggen wat het doel is van haar verwachting dat ik van de brug afspring!!!Misschien een fout voorbeeld maar wanneer ik bovenstaande redenaties lees , dan moet ik wel een simpel voorbeeld gebruiken!!De bijbel zegt ook Waar twee of meer in Mijn Naam vergadert zijn , daar zal IK in het midden zijn!!Nu , ik kan jullie vertellen , bij de Doorbrekers zijn er velen in Zijn Naam vergadert!!De kerk loopt niet leeg en het is er een feest om naar toe te gaan!!!!!Ik kan hier lang over door praten, want ik ben vol van deze kerkgang, maar dan gaat het een te lang verhaal worden!ik ben 38 jaar, en zie met vreugde aan hoeveel jongeren, en ouderen ,God loven en prijzen en elke zondag met plezier naar de kerk gaan!!!!!!!
yvonnes
22-06-2011 / 18:49
overigens misschien handig om de preek(geen toespraak!) van 15-08-2010 nog eens te beluisteren :God vertrouwen is zeker weten!!!!Het is maar een tip!!!
tiswat
22-06-2011 / 20:05
Vorige zomer was ik in de buurt van Barneveld op vakantie.
Maar eens op bezoek gegaan bij de Doorbrekers.
Ik had er veel over gehoord en heb de stap genomen om eens te gaan kijken.
De dienst dat ik er was heb ik eigenlijk geen vinger op een plek kunnen leggen wat er niet Bijbels was.
Wel was het zeker wennen, een gelikte dienst, alles klopte, vlot en modern met Doorbrekers journaal, een goeie band, leek veel op Hillsong.
Tijdens de collecte mocht iedereen even naar voren komen lopen om zijn gift te geven.

Maar wat werd hier de naam van de Heere Jezus groot gemaakt, over Hem verteld en getuigd.
Aandacht voor elkaar, gesprekken met wildvreemde mensen, en meteen in het diepe over je geloof .

's Avonds een dienst in een (reformatorische) kerk geweest.
Mensen spraken elkaar niet aan, afstandelijk en wij werd bekeken of we van een andere planeet kwamen. Niemand sprak ons aan en.......... de naam van de Heere Jezus werd in de dienst NIET genoemd, geen enkel keer. Diep triest.
yvonnes
22-06-2011 / 20:12
Fijn dat je het zo ervaren hebt tiswat! Hopelijk kom je nog eens naar Barneveld en het enige wat wij moeten doen is proberen geen oordeel te vellen over andere kerken maar er voor bidden.Ook ik schiet daar vaak in tekort !!!
hoop
23-06-2011 / 10:35
Beste Marc,

Wat ontzettend naief van je, om te vergelijken en te beginnen met scheuring PKN.
Of ds den Boer daar misschien niet huilend, biddend, smekend (ik wil je nog wel 100 bijvoegelijke naamwoorden noemen) mee bezig is geweest en nog mee zit.

Sorry voor mijn harde toon, maar soms denk ik.... wil je het gewoon niet weten.
klapschaatser
23-06-2011 / 12:46
En wat denk je van de vinger op deze plek, tiswat?

http://www.rejoicenow.nl/page/doorbrekers-dwaalleer-beweging
haximo360
23-06-2011 / 13:06
Klapschaatser, dat is nu wat ik wilde zeggen. Yvonnes vindt dat ze een simpel voorbeeld moet noemen, omdat er boven simpele redenaties worden geponeerd. Wat een onzin. Wees gewoon eerlijk dat je geen beter voorbeeld wist. Als ik je verhaal zo lees, Yvonnes, dan poog je de Doorbrekers in goed daglicht te zetten in tegenstelling tot de reformatorische kerken. Ik vraag me af waar je de wijsheid vandaan haalt dat reformatorische kerken niets DOEN, immers, dat is de vooronderstelling in je verhaal. Complete onzin. Ik ken namelijk zat reformatorische kerken die wel degelijk aan evangelisatie doen, aan zending, zowel plaatselijk als daarbuiten. Onze reformatorische kerk telt 8000 leden, daar zijn er ook vele vergadert in Zijn Naam. Dat kerken leeglopen is ook zeer suggestief. Het ledenaantal loopt bij veel kerken terug, er is blijkbaar een terugloop en geen leegloop. Ik ken zet degelijke reformatorische mensen, waaronder ik, zowel GB als GGiN die met plezier naar de kerk gaan. In reformatorische kerken wordt ook gebeden voor de naaste. Passief het geloof beleven? Dat is ook een vooroordeel. Je hebt teveel vooronderstellingen in je verhaal en oordeelt te snel over reformatorische kerken en je generaliseert te veel!

Marc, de GB is in de PKN gebleven, dus ook ds. C. den Boer. En zoals hoop het zegt, vele dominees hebben moeite met de scheuring gehad, en velen hebben het nog steeds! Zelfs Hersteld Hervormde predikanten.

Met de theologie ben ik het allerminst eens wat betreft de Doorbrekers. Allereerst hun visie op tongentaal en hoe dat daar wordt beoefend. Volgens de meeste theologen, zoals John Macarthur en Thiselton, is tongentaal een heidens fenomeen geweest. Ook duidt het veel meer op een aardse taal als je de Griekse tekst leest. Zelfde woorden voor tongen als dezelfde woorden om de tongen uit te leggen komen in de Schrift voor. Één ding kan ik met zekerheid stellen: die extatische en gebrabbelde taal die de Doorbrekers, maar ook andere Charismatische stromingen beoefenen, zijn beslist onbijbels. Waarom ik dat met zekerheid kan zeggen is omdat genoeg hedendaagse Lexicons laten zien dat de Grieken daar andere Griekse woorden voor gebruikten die NIET in het NT voorkomen.

Welvaartsevangelie is nog zoiets. Paulus waarschuwde er al voor. Ik kan nog zoveel meer noemen, maar mijn punt is dit, Yvonnes, je wijst makkelijk naar de reformatorische kerk, maar je wijst met 4x zoveel vingers naar je eigen kerk. De meeste mensen willen hun eigen kerk verheerlijken, maar wees eens eerlijk tegenover God. Ten diepste kan Hij geen behagen hebben in welke kerk dan ook, want allen zijn zij afgeweken!
hetismij
23-06-2011 / 14:08
Grappig! Ik had een reactie geplaatst die de spijker kennelijk iets te goed op de kop sloeg.
De redactie censureert de reacties echter en heeft mijn reactie verwijderd.
yvonnes
23-06-2011 / 17:21
wederom domme opmerkingen van mensen die alleen maar reageren op wat ze horen zeggen!!Ga er eens naar toe dan stel je je mening misschien wel bij!!Ik heb ger.gem. in ned., geref.gem.,hervormde kerken etc allemaal veelvuldig bezocht en ook daar word enkel gesuggereerd, vooral in de gereformeerde gemeeente in Ned.dat zij het enkel bij het rechte eind hebben.Zou God werkelijk alleen maar 1 soort kerkstroming op het oog hebben?nee, absoluut niet!!!Maar goed elke discussie omtrent deze is er blijkbaar 1 te veel!!En dat Ds.den Boer verdriet heeft om een scheuring staat los van het feit dat alles maar dan ook alles negatief gezien moet worden als het om de Doorbrekers gaat!!Ik verheerlijk geen enkele kerk!!!Hetgeen ik moet doen is God verheerlijken o.a Ik loop niet achter dominees aan die nog meer aandacht krijgen dan God zelf.Zeg niet dat het niet waar is want ik heb er genoeg van meegemaakt!!Maar goed, nogmaals discussies voeren is zinloos!!Blijf gewoon datgene doen wat jezelf denkt dat bij je past en oordeel dan ook niet langer over welke kerkstroming dan ook.Ik wijs ook naar mezelf!!!
haximo360
23-06-2011 / 19:44
Van horen zeggen is een suggestief en een vooronderstelling. Wie zegt dat ik nooit zo'n dienst heb geobserveerd? Ik zou als ik jou was je uitspraken wat minder stellig poneren, want op dit moment komt er maar één iemand niet zo snugger uit de hoek, en dat ben jij ditmaal toch echt. Ik hoef mijn mening dus niet bij te stellen, helaas voor jou. Wie heeft het over het rechte eind? Ik heb geen kerk genoemd, maar als je mijn mening wilt: de gereformeerde leer is Bijbelser dan de charismatische leer. Één probleem is dat jullie voorgangers denken niet te hoeven leren. Daarmee zeg ik niet dat ze niet waarheden kunnen verkondigen. Wat ds. C. den Boer hierboven stelt is volkomen Bijbels. Dat is ook één van de redenen waarop A. Baan gewezen zou moeten worden als je het mij vraagt. Maar, tegen kritiek moet je kunnen, elke keer krijgt dat. Jij doet in feite hetzelfde hierboven als wat ds. C. den Boer doet. De vraag is of de kritiek terecht is. Ik ben van mening van wel. Deze kritiek gaat vaak verder dan de Doorbrekers, namelijk op de hele charismatische beweging. God verheerlijken moeten wij allemaal, maar een Todd Bentley waar de Doorbrekers kennis van hebben, is geen God verheerlijker, maar een God verzaker, zoals Brakel dat zou zeggen. Wie zegt dat wij achter dominees aanlopen? De ene dominee is misschien fijner en beter dan de ander. Dat dominees meer eer krijgen zijn meer verhalen van vroeger, dat hoor je nu niet meer. Vooral niet nu de gezagsverhoudingen steeds meer verzwakken. Sociologisch gezien zit je er dus naast, en wat mij betreft ook pragmatisch. Wat je echter wel veel hoort is verheerlijking van bepaalde muzikanten, zoals Hillsong. Kijk eens op een willekeurige EO-jongerendag. Je hele reactie zit vol oordelen en vooronderstelling en je concludeert dat wij dat maar niet moeten doen. Bovendien, je hebt niet volledig gereageerd op mijn punten. Hoe komt dat? Te weinig kennis ontvangen bij de Doorbrekers? Discussie voeren is niet zinloos, wel als men zich zo opstelt als jou.
1a2b3c
25-06-2011 / 17:29
Het lijkt wel een concurrentiestrijd zeg! Ik ben van de doorbrekers en ik van de traditionele kerken .....
Mat.18:20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
gjkorpershoek
26-06-2011 / 18:41
In het koninkrijk van God bestaat geen concurrentie! Er bestaat maar één gemeente van Jezus Christus op aarde. Ik snap daarom de focus op kwantiteit niet helemaal. Kun je van 'gemeentegroei' of 'kerkverlating' spreken als mensen van de ene naar de andere gemeente gaan? Laat de houding zijn 'wat kunnen we van elkaar leren' in plaats van 'hoe kunnen we de ander be-leren'.
En... onderlinge samenkomsten vormen toch nooit een tegenstelling met kerkelijke samenkomsten?
Pcrtje
27-06-2011 / 15:15
"In het leger van de Heer schiet men op elkaar."
Een uitspraak waar ik meteen aan moet denken als ik deze discussie lees.

Ik ben ook een DoorBreker. Overgestapt uit een traditionele kerk. Niet omdat de leer daar slecht is (hoewel ik me niet helemaal kan vinden met de gereformeerde leer) maar omdat ik bij DoorBrekers tot geloof ben gekomen. Laten we inderdaad ophouden elkaar alleen maar met de boze vinger aan te wijzen. Ik veroordeel geen andere kerken, waarom niet? Omdat er in zo'n beetje elke kerk Jezus Christus wordt verkondigd! Het grootste verschil tussen DoorBrekers en traditionele kerken is slechts een cultuurverschil...

Dat neemt overigens niet weg dat we elkaar mogen (moeten?) terechtwijzen en vermanend toespreken.
ver·ma·nen -maande, h -maand; vriendelijk aansporen om zich beter te gedragen
Laten we het dan ook vermanend doen!
haximo360
27-06-2011 / 18:05
@1a2b3c, dat heb ik niet zo willen zeggen, dat is jouw -verkeerde- interpretatie. Ik kwam ermee als reactie op wat alreeds geschreven was. Van concurrentiestrijd is beslist geen sprake, het was geen eens mijn intentie.

@gjkorpershoek, voor jouw geldt hetzelfde als voor 1a2b3c. Echter, de vraag is wat die éne gemeente is. Focus op kwantiteit stond wederom in een context, eerst goed lezen, dan pas reageren. Wat je vervolgens zeg, zeg ik al jaren tegen gemeenten die denken dat ze groeien. Het zijn vaak geen goddelozen mensen die bekeerd worden en naar de gemeente gaan (hoewel dat zeker nog voorkomt), maar het zijn veelal mensen die het anders beter denken te hebben (wat vaak uitloopt op kerkverlating). beide haakjes zijn bewezen in onderzoek. We kunnen altijd van elkaar leren, maar daar ging het dit keer niet om. Bovendien is zo'n standvastige houding houterig en naar mijn mening verkeerd. In charismatische kringen komen heel veel onbijbelse manifestaties naar voren. Het stelt mij teleur dat daar niet op op wordt gereageerd. Het enige wat je dan hoort als je erop wijst, niet oordelen, of elkaar accepteren. Een goede leer verkondigen staat hoog in aanzien in het NT, maar dat hoef ik jullie hoop ik niet te vertellen. Onderlinge samenkomsten kun je vergelijken met kerkelijke bijeenkomsten. Daar kan je geen onderscheid in maken, zoals jij nu poogt te doen.

@pcrtje. Ik veroordeel ook geen andere kerken, maar ik wijs ze, zoals ik boven stel, op onbijbelse manifestaties. Dat Jezus Christus wordt verkondigd is inderdaad de kern, maar dat doet Benny Hinn ook, een hedendaagse ketter die zijn Bijbel eens moet lezen i.p.v. zijn volgelingen te beroven. Todd Bentley idem., en zo zijn er nog velen te noemen. De Bijbel waarschuwt ons voor valse profeten, dat mogen wij nog steeds. Tussen de Doorbrekers en traditionele kerken zit veel meer dan een cultuurverschil. Je bagatelliseert hier enorm. Het is niet alleen cultuur, maar bovenal de leer! En dat is zeer belangrijk in de bijbel. Een zuivere leer. Dat vraagt om een spiegel om jezelf te toetsen. Ik heb kort wat gezegd over bijvoorbeeld tongentaal, niemand is in staat om er zinnig op te reageren, anders zou het niet ontweken worden. Echter, klakkeloos aannemen met het blote oog wat er staat is gevaarlijk. De Schrift is niet zo eenvoudig als men denkt. Dat vereist studie, kennis van cultuur, achtergrond, bronteksten, buitenbijbelse bronteksten etc.

Je laatste punt is volstrekt waar. Wat ik nog wil zeggen is: het gaat hier nu om de Doorbrekers, vandaar dat zij nu subject is. Traditionele kerken er opeens bijhalen is een teken van zwakte. Je kan jezelf niet verdedigen, dus val je maar blindelings aan. Wat de kerk zou moeten doen is Bijbelse antwoorden geven waarom ze bepaalde dingen doen en waarom.

Terug in de tijd

Sinds een jaar geleden houd ik mij bezig met satanisme. Hier heb ik de andere kant leren kennen. Zo zie ik dode mensen d...
7 reacties
22-06-2013
Ik ben bang dat ik niet een echt geloof heb en dat ik mijzelf voor de gek houd. Dat ik denk dat God in mij is begonnen m...
geen reacties
23-06-2020
Als iemand ongetrouwd met een kind blijft zitten, mag zij dan wel met een ander trouwen?
geen reacties
22-06-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering