Heilig Avondmaal in andere gemeente

Ds. H. Paul / 7 reacties

09-12-2009, 13:24

Vraag

Ik zit samen met mijn vriend in de Gereformeerde Gemeenten. Mijn vriend heeft twee jaar geleden belijdenis gedaan en gaat sindsdien ook aan het avondmaal. Regelmatig gaat hij naar een evangelische gemeente en pas is hij daar ook aan het Heilig Avondmaal gegaan. Ik vind het zelf best lastig daar een standpunt over in te nemen.

Ik ben er van overtuigd dat als God je nodigt aan Zijn tafel dat je niet kan blijven zitten. Maar toch zegt mijn gevoel wat anders. Ook omdat de Ger. Gem. niet zomaar iedereen toelaat aan de tafel. En kan je zomaar ergens aan het avondmaal gaan als je je daar niet op voorbereid hebt?


Antwoord

Beste vraagstelster,
 
Met verbazing las ik je vraag. Het Heilig Avondmaal is een uitdrukking van de gemeenschap met Christus. Zij die in waarheid door het geloof met Hem verbonden zijn, zijn er toe geroepen. Maar het is ook uitdrukking van de gemeenschap met elkaar. Zij vormen een lichaam en dienen dit ook in het leven gestalte te geven.
 
Om nu elders, waar men eens te gast is, aan het avondmaal deel te nemen, is onjuist. Dat kan alleen als men een goedkeuring heeft van de eigen kerkenraad en de gemeente tot  hetzelfde kerkverband behoort. Waar is het kerkelijk toezicht op leer en leven, als men elders ten avondmaal gaat? Een open avondmaal is in strijd met de orde van de kerk.

Bovendien kan men toch geen avondmaal vieren in een verband, waarvan men weet dat er veelal in de leer, maar men ook in de grondslag afwijkt van wat men heeft beleden op grond van Gods Woord en ook in de gemeente, waarin men belijdenis deed, geleerd wordt? Ik kan deze wijze van handelen alleen maar ten sterkste afkeuren.

Met  vriendelijke groet,
Ds. H. Paul

Lees meer artikelen over:

Heilig Avondmaal
Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Paul

 • Geboortedatum:
  16-07-1928
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief
235 artikelen
Ds. H. Paul


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
7 reacties
EVA
09-12-2009 / 13:36
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
zandkasteel
09-12-2009 / 13:50
Wat jammer. Zelf hebben we ook wel eens avondmaal gevierd in een buitenlandse gemeente, waar wijn en brood werd langsgebracht. We waren van te voren niet op de hoogte en zouden de gemeenteleden erg gekwetst hebben, als we geweigerd hadden.
Juist in zo'n kleine gemeente (45 leden ong.) was het een bemoediging dat een broeder en zuster uit Nederland, samen met hen wilden gedenken, het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Hebben de disipelen ook een week van voorbereiding gehad?
De week van voorbereiding is zeker goed, maar wordt door de Heere niet als voorwaarde genoemd.
zandkasteel
09-12-2009 / 13:54
ter aanvulling van bovenstaande:
Deze dienst was voor ons zelf een heel gezegende dienst. We mochten de liefde van God heel duidelijk ervaren en ook de gemeenschap met de kerk wereldwijd. Juist in een onkerkelijk gebied mochten we toch zien en proeven, dat God door gaat en dat Zijn kerk ook daar aanwezig is. Ook al was het geen reformatorische kerk.
Cloudsadmirer
09-12-2009 / 14:02
God roept en werkt gelukkig over kerkmuren heen! God ziet ons HART aan!
Cloudsadmirer
09-12-2009 / 14:07
Het Heilig Avondmaal staat centraal, niet de grondslag of leer van de kerk. Als God je roept dan moet je gaan, al sta je op de vuilnisbelt, toch?
Gerteke
09-12-2009 / 14:15
Helemaal eens met bovenstaande reacties.

Ik snap heel goed dat de dominee nut inziet van kerkelijk toezicht op de avondmaalsgangers. Maar ik geloof niet dat die instelling mag prevaleren boven de opdracht van Jezus Christus om zijn lijden te gedenken als brood en wijn aangeboden worden.
refoweb
09-12-2009 / 14:33
Aangezien het eerste bericht niet veel helpt, sluiten we de reactiemogelijkheid.

Terug in de tijd

Ik heb een tijd gehad waarin ik veel last had van mijn zonden en besefte dat ik God zoveel verdriet deed elke dag. Nu lijkt dat een beetje weggevaagd... Ik weet het wel, maar het echte besef is er vee...
2 reacties
09-12-2021
Ik verlang er zo vaak naar om bij God te zijn en niet meer te zondigen. En voor altijd God groot te maken. En dan hoop ik dat het niet lang meer duurt dat Hij komt. Dat de wederkomst aanstaande is. Ja...
Geen reacties
09-12-2006
Wat is "jezelf een oordeel eten"? Hoe doe je dat? Kan deze vraag beantwoord worden door een gereformeerde kerkvoorganger en een HHK-dominee? Het is één en dezelfde vraag, maar vermoedelijk krijg ik bi...
Geen reacties
09-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering