In vreemde gemeente Heilig Avondmaal vieren

Ds. M. Baan / 17 reacties

11-04-2022, 14:18

Vraag

Belijdenis hebben gedaan en bij een gemeente aangesloten zijn is toch een voorwaarde voor het Heilig Avondmaal? We mogen komen met lege handen, maar om de orde erin te houden zijn er toch wel een paar regels opgesteld? Mag je zomaar in elke gemeente waar je dan (toevallig) bent, aangaan aan het Avondmaal? Bijvoorbeeld in vakantietijd of als je bij een vriend in de gemeente bent?

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Een heel praktische vraag: wat moet je doen als je op zekere zondag- wellicht door vakantie, of omdat je bij familie logeert- niet in jouw eigen gemeente kerkt en daar is het op die datum juist de bediening van het heilig avondmaal? Kun je en mag je dan in die vreemde gemeente zomaar aangaan aan de dis des verbonds?

Voor het gemak ga ik er even van uit dat je inderdaad belijdend lid bent. Ik heb het zelf diverse keren in mijn ambtelijke loopbaan in de hervormde gemeente van Putten meegemaakt. Op zekere zondag zou er bediening van het avondmaal zijn. Komt er zo’n tien minuten voor de aanvang iemand de consistoriekamer binnen en zegt: “Ik ben X en ik woon in Y. Daar ben ik belijdend lid van de hervormde gemeente. Ik sta niet onder censuur daar. Momenteel verblijf ik hier in Putten al enkele weken met vakantie. Mag ik straks ook deelnemen aan het avondmaal?”
 
Of de vragensteller de waarheid sprak over zijn lidmaatschap in Y kon ik op dat moment uiteraard niet controleren. Maar dat was ook niet nodig! Ik mocht er toch van uitgaan dat de vragensteller de waarheid sprak! Hoe zouden we anders met elkaar in de kerk moeten omgaan. Daar doen we immers alles voor het aangezicht van de Heere! Ik heb -mede namens de kerkenraad- die vragensteller van harte uitgenodigd aan de tafel des Heeren.

Helaas komt het ook wel eens voor dat tevoren geen contact is opgenomen tussen een ‘gast’ en de kerkenraad. Dan gebeurt het volgende: de ‘gast’ komt naar het avondmaal; eigen gemeenteleden en zeker ook kerkenraadsleden kijken verwonderd naar de ‘vreemdeling’ en doen verder niets en na de dienst wordt in de consistoriekamer de vraag gesteld: kenden jullie die man (of vrouw), die aankwam aan de tweede tafel en daar links bij de hoek ging zitten? Nee, niemand kende die persoon. Tja... Waren op dat moment de harten van de avondmaalsgasten allemaal opgeheven naar de hemel waar Jezus Christus is...?

Daarom: laat de dingen altijd met orde geschieden. Zo wil de Heere het!
 
Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
17 reacties
schoenveter
12-04-2022 / 07:25
Mocht je dit langer van te voren weten, dan kan je ook voor de netheid bij je eigen kerkraad vragen of ze je een bewijs kunnen meegeven of een bericht opsturen naar de betreffende gemeente waar je dan op dat moment heengaat.
Samanthi
12-04-2022 / 09:39
Prachtig dat ds Baan niet speciaal bewijs wil hebben!
Dat is ook niet nodig... De Heere weet alle dingen, zelf heb ik meerdere malen in een (missionaire) gemeente avondmaal gevierd, er werd gevraagd of je de Heere kende en of dat (eventueel) beleden hebt.
Je hoefde je niet van te voren bekend te maken oid

Er is mi geen enkel bezwaar tegen, de tafel beperkt zich niet tot één gemeente, maar reikt over kerken en kerkmuren heen.

We kunnen ook niet aan de buitenkant zien of iemand wel of niet de Heere kent, ook in eigen gemeente niet. Als iemand dat belijdt en er is niet aan iemands levensstijl/leer te merken dat hij of zij afwijkt van Gods Woord, moeten we dit voor waar aannemen, dat deed Paulus ook!

Geweldig als het mogelijk is dat mensen elkaar ontmoeten aan de tafel van de Heere.
CrA
12-04-2022 / 12:33
@Samanthi, je zegt: 'Als iemand dat belijdt en er is niet aan iemands levensstijl/leer te merken dat hij of zij afwijkt van Gods Woord, moeten we dit voor waar aannemen, dat deed Paulus ook!"

Terecht opgemerkt, alleen dit is juist het punt dat men geen kennis heeft m.b.t de levensstijl.
Omega
12-04-2022 / 19:13
@CrA Klopt. Het kan zijn dat iemand in een andere gemeente onder censuur staat (of in zonde leeft) waarvan de kerkenraad van een gastgemeente geen weet heeft. Het Heilig (!) Avondmaal is geen lopend buffet, maar een zaak van eerbied en orde.
Samanthi
12-04-2022 / 22:52
@Omega, jammer dat je het meteen wegzet als een lopend buffet, terwijl de Baan in zijn voorbeeld noemt dat die persoon zegt niet onder den duur te staan, dat hij dat niet als minuut heeft gecheckt, Er zitten geen heiligen aan de tafel en in de Bijbel wordt er nergens over de Heilige Dis gesproken, wel huis aan huis brood brekende dus ook niet hooguit slechts 1 x in de drie maanden, als de gemeente genodigd wordt en alle belijdende leden zouden aangaan, wat dus ik de vroege kerk gebeurde, wat zou er dan gebeuren? Zouden daar ook vragen over gesteld worden? Ik denk het wel, of er wordt gezegd, ze rennen allemaal aan het Avondmaal

Jezus zegt: Doe dat tot mijn gedachtenis!
Dat deden de apostelen, als gedachtenismaaltijd, eten met verheuging des harte en als bevestiging dat het zeker was, dat Zijn lichaam voor de ware gelovigen gebroken is.
Samanthi
12-04-2022 / 23:17
Het moet natuurlijk onder censuur zijn en als minuut.
Samanthi
12-04-2022 / 23:18
Ala minuut, mijn telefoon doet dingen die ik niet wil ;+)
CrA
14-04-2022 / 11:28
Wat zou er gebeuren met een portier/beveiliger die een onbekend persoon zonder controle zou toelaten tot de eetzaal en het diner met koning Willem Alexander?

Oudsten/ouderlingen in reformatorische kerken hebben beloofd bij hun bevestiging dat zij naarstig zullen toezien dat een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel om zo te verhoeden dat de Sacramenten ontheiligd worden.

Hebben zij oog voor de belangen van Koning Jezus, Die door het aangaan van ongelovigen aan het HA als het ware opnieuw gekruisigd wordt?

De persoon in kwestie zou het zelf ook niet moeten willen om anoniem aan te gaan. Men kan zich toch ruim van te voren bekend maken bij de desbetreffende kerkenraad?
Samanthi
14-04-2022 / 12:00
De vergelijking met een aardse Koning wordt ook gemaakt als het gaat over kleding of zelfs als het gaat over het komen tot Jezus.
"Kom ik om dan, dan kom ik om" hoor je vaak zeggen.

De vergelijking is zo krom als een hoepel. God is de gans Andere!

Bovendien wil de Heere niet dat wij het onkruid vast uittrekken.

Natuurlijk moet er toezicht zijn aan Zijn tafel, maar niet krampachtig, als iemand lieg, dat kan altijd, al staan er tien tafelwachten.

Ik blijf er bij dat de lijn van ds. Baan goed is, niet meteen wantrouwig, als er een situatie is zoals hij beschrijft.
CrA
14-04-2022 / 12:30
Onderzoek doen is hun belofte nakomen en heeft niets te maken met onkruid uittrekken.

God is zeer genadig en barmhartig, maar pas op dat men het niet gebruikt om verkeerde praktijken aan de hand te houden. Het voorbeeld wat Ds Baan noemt is incidenteel en niet structureel, hoop ik. Hij eindigt dan ook met: laat de dingen altijd met orde geschieden
Samanthi
14-04-2022 / 14:16
Dat klopt, daar ging het toch om? Of in een missionaire setting?
Of heb ik dit nu mis?
CrA
14-04-2022 / 22:43
@Samanthi, die specifieke, ongewone en incidentele situatie, waarin onderzoek niet mogelijk is kun je niet gelijkstellen aan wat er gebeurt in sommige gemeenten bij de avondmaalsviering waar er structureel geen onderzoek gedaan wordt naar de levenswandel van gasten.
Samanthi
14-04-2022 / 23:33
@CrA dat klopt.
kip
15-04-2022 / 15:00
zou geestelijk onderzoek ook niet nodig zijn voor een gast in de kerk.
Samanthi
15-04-2022 / 15:38
@kip
Hoe zouden ze dat moeten doen? Vragen stellen? In hun hart kijken kunnen niet, net zo als bij gemeenteleden.
Omega
16-04-2022 / 19:19
@Samanthi Er zitten wel degelijk heiligen aan tafel: "geroepen heiligen" noemt Paulus ze zelfs. Althans, zo behoren ze te wezen. Maar als je de brieven van de apostelen leest aan de gemeenten, merk je dat er nogal wat misstanden en ketterijen zijn en zonden aan de hand werden gehouden. Zelfs het avondmaal werd een schrans- en zuippartij (1 Kor. 11). Het avondmaalsformulier waarschuwt niet zonder reden voor het "onwaardiglijk" eten en drinken en wijst op de noodzaak van zelfbeproeving (net als Paulus trouwens).

Kortom, de praktijk van de avondmaalsgang door de eeuwen heen maakt duidelijk dat ook degenen die in openbare zonde leven, brutaal genoeg zijn om deel te nemen aan het avondmaal. Die persoon is niet alleen schuldig aan het bloed van Christus (en roept een oordeel over zichzelf af), maar verontreinigt daarmee ook de tafel des Heeren. Daarom dient er ambtelijk toezicht te zijn en is voorzichtigheid geboden.

Bovendien staat of valt je zaligheid niet bij het missen van een avondmaal. Want dan zou er niemand zalig kunnen worden die nog geen belijdenis heeft gedaan.
Samanthi
16-04-2022 / 19:29
@omega dat klopt idd.
En je wordt idd alleen gered door het bloed van onze Heere Jezus.

Daarbij blijft het we een opdracht van de Heere Jezus Zelfs.

Terug in de tijd

Een predikant begint de kerkdienst met een votum en groet. Daar zijn verschillende variaties van. Weet u welke dat zijn?
7 reacties
11-04-2016
Graag wil ik de volgende vraag stellen. Waarschijnlijk ga ik de opleiding volgen voor tandartsassistente. Een vriendin v...
24 reacties
11-04-2012
Het is er hier ingeslopen om ‘s avonds voor het slapen gaan een film te gaan kijken. Er zijn bijvoorbeeld natuurfilms di...
geen reacties
12-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering