Woestijnreis

Ds. A. Jonker / geen reacties

09-12-2013, 15:41

Vraag

Wij zijn thuis aan 't Bijbellezen over de woestijnreis van het volk Israël op weg naar het beloofde land. We zijn nu bij het gedeelte dat ze het land Israël gaan innemen. We zaten na het lezen daarover door te praten met onze kinderen en zij stelden ons een paar vragen waar we eigenlijk geen antwoord op weten. Het volk woonde in Israël. Jozef werd verkocht naar Egypte en Jacob ging een tijd daarna met zijn hele gezin bij Jozef in Egypte wonen. Na jaren van onderdrukking zijn zij op weg gegaan naar het land dat de Heere hun beloofd had: het land waar ze vandaan gekomen waren. Maar waarom zagen ze de huidige bewoners dan als vijanden? Het was toch hun eigen volk? En om de situatie even actueel te maken: in het huidige Israël wonen de Israëlieten en de Palestijnen. Zijn de Israëlieten de afstammelingen van Jacob en de Palestijnen degenen die daar al woonden ten tijde van het verblijf in Egypte, of zijn het de Samaritanen waar in het Nieuwe Testament over gesproken wordt?

Antwoord

Het is goed om te beseffen dat Abraham als een vreemdeling in Kanaän is komen wonen. Abraham kwam uit Ur (Babel/Irak) en Haran (grens Syrië/Turkije). Abraham kocht een stuk land om daar zijn vrouw Saraï te begraven. Ten tweede hebben de Israëlieten heel lang (400 jaar) in Egypte gewoond. Egypte was hun ‘thuisland’ al hadden ze het daar in de loop der jaren steeds slechter gekregen: slavendienst! Conclusie moet dus zijn: ze zien de Kanaänieten als hun vijanden.

NU: De Joden (in de staat Israël wonen behalve 6 miljoen Joden ook bijna een miljoen Arabieren) in Israël zijn afstammelingen van Abraham/Izak/Jakob, de Israëlieten in het OT. De Palestijnen zijn afstammelingen van allerlei Arabische stammen. Zij heetten eerst Arabieren in Palestina, zoals het tussen 1920 en 1948 door Engeland bestuurde Mandaatgebied tussen Egypte en Syrië heette. Later zijn Yasser Arafat en de zijnen de naam Palestijnen gaan gebruiken voor deze Arabieren. De Samaritanen is een aparte bevolkingsgroep die ontstaan is uit Joden die niet naar Assyrië gedeporteerd zijn en de door Assyriërs in het land gebrachte andere mensen van andere (heidense) volken (2 Kon.17:24v.).

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

De duivel wordt wel genoemd "de leugenaar van de beginne". Nu lezen we in Job 2:4 "Toen antwoordde de satan den HEERE, e...
geen reacties
09-12-2014
Kinderen krijgen is een kostbaar geschenk van God. Maar moet je als vrouw ook je verstand gebruiken als je een bepaalde...
8 reacties
09-12-2011
Wij zijn een getrouwd stel en kunnen gelukkig beiden genieten van seksualiteit. Wel zijn er op dat gebied dingen waar we...
geen reacties
09-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering