Uitverkiezing of algemeen aanbod?

Ds. C. den Boer / 5 reacties

24-06-2009, 15:06

Vraag

Kun je puur vanuit de Bijbel onderbouwen dat God van eeuwigheid heeft besloten wie er Zijn kinderen worden en wie niet? Mijn collega is er namelijk van overtuigd dat God vanuit de eeuwigheid heeft besloten wie er met Hem (het evangelie, de Bijbel) in aanraking zullen komen en wie niet en dat voor diegenen die hiermee wel in aanraking komen en dus van Hem weten, christenen dus, het aanbod van genade geldt en je dit dus mag en eigenlijk ook moet aanvaarden! Er zijn in de Bijbel heel veel verwijzingen naar het aanbod van genade en de dringende oproep om te geloven; zij zegt dat dit niet voor niets in de Bijbel staat en dat het juist heel erg is om dit grote aanbod niet aan te nemen. Zij vindt de veelal reformatorische visie van een veelal relatief klein aantal ware gelovigen niet Bijbels omdat er volgens de Bijbel vele gelovigen zullen zijn. Ook denkt zij dat nergens in de Bijbel staat dat je volgens haar zo moeilijk zalig kunt worden en dan bovendien ook nog heel vaak twijfelt aan je geloof bij zo’n grote en liefdevolle daad van Jezus aan het kruis. Zijn er puur vanuit de Bijbel bewijzen dat een van de twee gedachtegangen niet klopt? Ik weet namelijk eigenlijk zo geen Bijbelteksten die de reformatorische visie op die manier weergeven; zijn deze er wel of is deze gedachtengang op een gegeven moment de beleving van mensen geweest? En hoe zit dat met de visie van mijn collega?

Antwoord

Op deze vraag meen ik niet beter te kunnen antwoorden dan met wat ik heb geschreven in mijn voordracht over de Dordtse Leerregels. Ik raad u aan om heel deze voordracht nog eens te lezen. U kunt die ook vinden in mijn website: dsdenboer.refoweb.nl. In hoofdstuk 2 vindt u onder gespreksvragen de eerste vraag met Schriftcitaten. Ik hoop, dat u hier wat aan hebt.
 
Met een hartelijke groet,
 
Ds. C. den Boer
 

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

Dordtse leerregelsuitverkiezing
5 reacties
crumbie
24-06-2009 / 21:55
Zowel de uitverkiezing als het algemeen en welmenend aanbod van genade zijn bijbelse waarheden. We komen in de problemen als we denken dat het of/of is, maar het is en/en. En ze strijden niet met elkaar wat dan zou er in God onwaarheid of strijdigheid zijn en dat kan nooit.
Dat wij dat niet kunnen begrijpen is iets heel anders.

Deut. 29:29 leert ons: De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, enz.

Daarbij komt dat wij bij de term 'verkiezing van eeuwigheid' geneigd zijn in een tijdlijn te denken. 'Van eeuwigheid' leggen we dus uit als iets wat in onze beleving ooit ergens vroeger geweest. Maar de eeuwigheid was vroeger, is nu, en is in de toekomst. 'Van eeuwigheid' beekent volgens mij zoiets als 'vanuit de eeuwigheid' oftewel vanuit de Eeuwige, dat is God.

Los daarvan, (en ik bedoel het eerbiedig!!), vraag ik me af wat Jezus' antwoord zou zijn geweest als bovenstaande vraag aan Hem gesteld zou worden. Ik denk dat Hij zoiets geantwoord zou kunnen hebben als: Ik heb het toch niet over uitverkiezing? Dat is een zaak tussen Mijn Vader en Mij. Ik zeg tegen jullie: "Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal je rust geven". Welnu, wat doe je met Mijn woord?
majoro
25-06-2009 / 09:28
Wat een duidelijke uitleg, Eduard1!
olivia
25-06-2009 / 10:32
Wat voor ons verborgen ligt en is, moeten we ook niet in gaan wroeten....

Gisteravond nog gehoord, mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart...... zie je het staan: mijn zoon, mijn dochter.......
Race406
26-06-2009 / 19:49
Ook hier zijn de namen van de reageerders opeens heel anders geworden.....
Roozemond
26-06-2009 / 20:40
Race406: klopt Race, ik heet nu opeens Olivia!! En niet alleen bij deze vraag..

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over hoe je je hoort te kleden als christelijke vrouw. Ik vraag dit omdat ik graag voor de Heere wil le...
13 reacties
24-06-2014
Aan een dominee van de HHK. De Heere vraagt van ons dat wij onze ouders eren, de minste zijn, de naaste liefhebben als o...
6 reacties
24-06-2011
Een tweetal vragen: 1. Wat wordt bedoeld in Deuteronomium 28:68? Wanneer zijn de Israëlieten in schepen teruggekeerd ...
geen reacties
24-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering