Huwelijk heeft onverwachte supporters

Habakuk.nu / geen reacties

08-02-2011, 12:10

Valentijnsdag nadert! We leggen onze geliefde extra in de watten. Voor even piekt het nationale liefdesleven. Maar er is méér nodig om te investeren in duurzame liefdesrelaties. Ons land telt bijna 5 miljoen meerpersoonshuishoudens; voor het merendeel gehuwde partners. Onderzoek zegt dat 70% van de mannen en 80% van de vrouwen vroeg of laat wil trouwen. Maar gaandeweg het huwelijk blijken er weinig stimulansen om telkens opnieuw te investeren in de relatie met je partner.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Jaarlijks scheiden ruim 30.000 echtparen en zeer waarschijnlijk nog veel meer ongeregistreerd samenwonende paren. De (in)directe kosten hiervan voor onze samenleving zijn naar schatting jaarlijks 4 miljard euro. In Engeland kost echtscheiding de belastingbetaler jaarlijks 26 miljard euro; in de VS jaarlijks 77 miljard euro. Deze gelden komen uit door de overheid ingezamelde fondsen, zoals de sociale verzekeringen.

Slim beleid
Als het kabinet de broekriem aantrekt, zou het dus eigenlijk best kunnen kijken naar slim beleid, dat huwelijken ondersteunt en echtscheiding tegengaat. Echter, in ons land botst dat al gauw op bezwaren van privacy. Maar uit onverwachte hoek waait een andere wind. De Chinese overheid heeft besloten de Marriage Course in te zetten om de jaarlijks 1,8 miljoen echtscheidingen tegen te gaan. De motivatie is simpel: ‘Een sterke samenleving is afhankelijk van sterke gezinnen en sterke gezinnen zijn afhankelijk van sterke huwelijken.’ Voor het kabinet Rutte. With love from Beijing.

Jan Hol
Jan Hol is voorzitter van Stichting Marriage Week Nederland.

Habakuk.nu op 08-02-2011, 12:10
geen reacties

Meer nieuws

Op DV zaterdag 9 april zullen drie koren onder leiding van dirigent Evert van de Veen als één groot samengesteld koor he...
geen reacties
05-02-2011
Hoe regel je iets recht wat in zichzelf krom is? Dat lukt dus niet. Daarom wordt het ook nooit wat met die prostitutiewe...
4 reacties
04-02-2011
Zelfs vindt de mus een huis, o Heer', De zwaluw legt haar jongskens neer. In 't kunstig nest bij Uw altaren... Psalm 84:...
geen reacties
03-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering