Over Corona en een doornenkroon

Nieuwsredactie / geen reacties

14-03-2020, 11:34

Dominee Elsman (Hervormd Rijssen) mailde Refoweb een zeer actuele meditatie die hij onlangs schreef. Het Refoweb-panellid legt de link tussen corona, wat ‘kroon’ betekent, met de troon der tronen waar de Heere als de allerhoogste Koning regeert:

Het corona-virus houdt de gemoederen bezig. Wereldwijd raken wij meer en meer bepaald bij onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid. Het woord ‘corona’ betekent ‘kroon’ – maar brengen wij het ook in verband met de troon der tronen waar de Heere als de allerhoogste Koning regeert?

Er is geen macht of kracht in deze wereld die buiten Zijn voorzienigheid werkt of omgaat. Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht gaat over alles. ‘Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde’ (Dan.4: 35). Ook de wereldwijde corona-epidemie gaat niet buiten Hem om. Er gaat een boodschap van uit – ter waarschuwing: ‘Mensheid, volk, land, stad, gemeenschap, u bent uw God vergeten, bekeer u, nader tot God en Hij zal tot u naderen!’

De Heere heeft in Zijn Woord voorzegd dat het een teken van het einde zal zijn: ‘er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen (Mat.24: 7b). Hoe staat Gods eigen volk daarin? Zal zij gevrijwaard worden van rampen en ziekten? Confronterend klinkt Gods stem in 2 Kronieken 7: 13 e.v:

13 Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,
14 en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
15 Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.

Wij mogen bij de oordelen van Gods hand niet aan onszelf voorbijzien. Ook als volk van God staan wij medeschuldig aan Zijn oordelen die ons land treffen. Ook deze epidemie moet ons aanzetten tot zelfonderzoek. Tot verootmoediging, gebed, het zoeken van Zijn aangezicht en bekering van onze slechte wegen. Dat wij God niet als God hebben geëerd en gediend, maar met een ingebeelde vanzelfsprekendheid leven van Zijn genade.

Lijdenstijd 2020. Twee boodschappen gaan van Godswege over de aarde. Van een virus dat de naam ‘kroon’ niet waardig is. Bovenal van een gekruisigde Koning met een doornenkroon. De tekenen verkondigen de wereld: bekeer u tot de levende God. Het kruis van Golgotha verkondigt de wereld: daar is redding, daar alleen, aan de voet van ’t kruis! In het aangezicht van de Gekruisigde komen ons (opnieuw) de verschrikkingen van onze zonden voor ogen. Daar balde zich Gods toorn samen en werd die uitgestort over de Zoon Zijner liefde. Wie gebroken is onder de macht van die liefde – mag en zal het met mond en hart getuigen:

Ik geloof dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus - Die hemel en aarde (…) door Zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert - om Zijn Zoon Christus’ wil mijn God en mijn Vader is; op Wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alles wat ik nodig heb voor lichaam en ziel verzorgen - en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, voor mij ten beste keren; omdat Hij dat doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader.

D.M. Elsman

 

 

Tags in dit artikel:

coronavirusvirus
Nieuwsredactie op 14-03-2020, 11:34
geen reacties

Meer nieuws

De studie van evangelist Wilco Vos over het ontstaan en de ontwikkeling van de hedendaagse Worship-muziek kan je haa...
44 reacties
09-03-2020
Al dertien cd’s deed de Apeldoornse pianist Hendrik Jan van der Heiden het licht zien. Maar bij ”Vier jaargetijden” droe...
geen reacties
03-03-2020
Ze gelden als een absolute voorwaarde in de statuten van een reformatorische of bevindelijk-gereformeerde organisatie, s...
1 reactie
13-02-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering