Kritische studie over hedendaagse Worship-muziek

Nieuwsredactie / 44 reacties

09-03-2020, 09:24

De studie van evangelist Wilco Vos over het ontstaan en de ontwikkeling van de hedendaagse Worship-muziek kan je haast niet ontgaan zijn. De lijvige video van 2:45 uur wordt veel onder christenen gedeeld en doet het nodige stof opwaaien. Invloedrijke mensen die aan bod komen zijn o.a: Bono (U2), Brian Houston (Hillsong), Bill Johnson (Bethel), de Paus, C.S Lewis, John Piper, Hans Maat (Sela), Marcel Zimmer en Kees Kraayenoord. Refoweb vroeg haar panellid Gerard Slurink, vaste muziekkenner van de vragenrubriek, om de “De valse eenheid in de muzikale eindtijd” eens onder de loep te nemen:

 

De studie begint met de opkomst van de rock’n roll en de veranderingen die dat met zich meebracht. Via de Beatles gaat het dan naar Bono van U2, die een inspiratie en voorbeeld is van veel CCM-artiesten. Onder andere Bono’s “Coëxist”, oproep tot een samensmelting van alle religies, komt aan de orde. Verschillende NAR (New Apostolic Reformation) apostelen (een onofficiële groep die zichzelf uitroept tot apostelen en een nieuw soort van christendom wil invoeren) komen aan de orde zoals Rick Warren, Brian Houston van Hillsong Church, Bill Johnson van Bethel Church en meer, invloedrijke mensen die velen direct of indirect hebben beïnvloed en dat nog steeds doen. De versmelting met de New Age beweging (tegenwoordig Nieuwe Spiritualiteit genoemd) komt aan de orde en de steeds terugkerende symbolen zoals de bokkengroet (het corona-handgebaar), de piramidevorm en het toegedekte oog (het oog van de afgod Horus) die je telkens weer ziet opduiken bij zowel seculiere als CCM-artiesten. Bizarre zaken bij Hillsong Church, Bethel Church en anderen komen aan de orde. Dan verplaatst de aandacht zich naar Nederland waarbij blijkt dat de banden met de voorgenoemden nauw zijn en al deze dingen ook hier te vinden zijn, onder andere bij mensen als Kees Kraaijenoord van Mozaïek 0318 en Hans Maat, de man achter Sela, bij Stichting Opwekking en bij de EO. Het uiteindelijke doel achter dit alles: een nieuwe wereldorde van eenheid, waar geen regels meer zijn en ieder kan doen en zijn wat hij of zij wil.

Ik denk dat de studie het waard is om bekeken of gelezen te worden. Met de personen en zaken die hij noemt ben ik bekend en voor het grootste deel kan ik alleen maar bevestigen dat het overeenstemt met wat ik heb gezien in de loop der jaren. En er zou nog veel meer aan toegevoegd kunnen worden. In de studie wordt slechts een tipje van de sluier opgelicht.

Maar voor ik het kan aanbevelen moet ik ook een paar kanttekeningen maken. In een aantal gevallen kan er -denk ik- het bezwaar worden gemaakt dat de getoonde beelden of aangehaalde uitspraken wat selectief zijn waarbij de context ontbreekt en waardoor er soms een wat onvolledig beeld kan ontstaan van de persoon of personen waar het daar over gaat. En je kan discussiëren over hoe je bepaalde zaken of uitspraken die je bij iemand aantreft moet duiden. Daar kan soms meer over gezegd worden, waardoor er soms ook wat meer nuance aangebracht moet worden.

Ook is er naar mijn mening in sommige gevallen te veel sprake van ‘schuldig door associatie’. Het gevolg is dat sommige mensen dingen dreigen te worden toegeschreven die niet overeenstemmen met waar ze voor staan. Dit betreft dan vooral personen die zijdelings genoemd worden. Ik denk dat in een aantal gevallen daar de gebruikte bronnen oorzaak aan zijn.

Bovendien is het denk ik goed om onderscheid proberen te maken of iemand iets doet vanuit een blinde vlek of omdat er een valse leer achter zit. Bij sommige mensen is de kern van hun geloof wel degelijk zuiver bijbels: zondaars die hebben leren zien dat ze de Heere Jezus nodig hebben als Borg en Middelaar en dit ook volop uitdragen. Tegelijkertijd kunnen ze zich met mensen of zaken inlaten -en zich daar in een bepaalde context achter scharen- wat ze misschien beter niet hadden kunnen doen. Dit gebeurt iedereen, niemand is daar vrij van. Elke boom heeft wel een kromme tak. Daarmee iemand verklaren tot een kwade boom die kwade vruchten voorbrengt is niet wat de Bijbel zegt. Dat is ook niet de soort vrucht waar naar moeten kijken.

Bij anderen echter wordt duidelijk dat er een compleet ander denkpatroon achter zit, de inhoud van het geloof dat ze prediken is niet het geloof dat de Bijbel predikt, de Jezus die ze prediken is niet de Jezus van de Bijbel, de God die ze prediken is niet de God van de Bijbel, het evangelie dat ze prediken is niet het evangelie van de Bijbel, de boodschap die ze prediken is niet de boodschap van de Bijbel. Meestal zitten er wel elementen bij die uit de Bijbel komen, maar de essentie van hun prediking is een andere. Dan is er sprake van een valse leer. Ik denk dat het goed is dat onderscheid te maken, want blinde vlekken hebben we allemaal, maar als iemand een dwaalleer verkondigt dan is dat van een heel andere orde. Als we dat onderscheid niet maken lopen we kans zelf te verdwalen door onze aandacht te richten op zaken die niet de zaken zijn waar het om gaat in het geloof.

Ik heb deze nuance ook Wilco zelf voorgelegd en hij bevestigde mij dat hij daar in mee kan gaan en voegde daar nog aan toe: “Deze studie heeft zeker niet ten doel om schapen tot bokken te maken. Er zijn mensen die zich door onwetendheid laten meevoeren in deze list van satan. Anderen nemen er een hoofdrol in en zijn, alhoewel hun boodschap Bijbels kan klinken, wolven in schaapskleren.”

Wat blijft staan, en ik hoop dat die boodschap vooral overkomt, is dat er een hoop scheef zit en er een hoop vragen gesteld kunnen worden bij de hedendaagse christelijke muziek, en dat er keer op keer patronen zijn waar te nemen en krachten werkzaam zijn die zeer bedenkelijk zijn. En daarbij vallen slachtoffers aan alle kanten, zowel bij artiesten als bij luisteraars die zich laten zich misleiden en die meegaan met verkeerde trends.

Het gaat uiteindelijk niet over de mensen, want zoals Wilco zelf ook aanhaalt uit Efeze 6:2: “Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Dat is wat we moeten leren zien: dat er geestelijke machten werkzaam zijn die ons proberen te verleiden en die het doel hebben het gesproken en geschreven Woord van God te ondermijnen en te niet te doen.

Er worden wat verregaande conclusies getrokken die ik laat voor wat ze zijn, ik kan die niet bevestigen noch ontkennen. Ik zie ook een streven naar een valse eenheid. Een eenheid, zoals Wilco het treffend uitdrukt, rondom een toren van Babel, rondom een gouden kalf, en niet een eenheid rondom de gekruisigde Christus. In welke mate die zich zal doorzetten weet ik niet, maar het doel is ook niet om de toekomst te kunnen voorzeggen, het doel is om waakzaam te zijn. Als de discipelen Jezus vragen over de tekenen van het einde der tijden is het eerste wat Jezus antwoord: wees waakzaam en let er op dat niemand je verleidt (Mattheus 24).

Kenmerken van deze verleiding hier zijn naar ik meen vooral het verdwijnen van Bijbelse inhoud, onbegrensde vrijheid, zelfverheffing en (bedekte en eigentijdse) afgoderij. Met Wilco zie ik ook met lede ogen toe hoe hier ook de hedendaagse christelijke muziek een grote rol in lijkt te spelen. Dat lijkt me belangrijk om te zien en dat is ook waarom ik deze studie zou willen aanbevelen. Want in onze tijd kan niemand er meer om heen. De hedendaagse christelijk muziek staat niet meer voor de deur, het heeft zich al lang genesteld in onze kerken.

Het zou jammer zijn als de kijker/lezer hier weg zou gaan met de gedachte: “tjonge, het is wel erg hoor met hen, nog erger dan ik dacht.” Want het gaat er niet om wat zeggen over anderen, het gaat er om welke keuzes wij zelf maken en of we besluiten met hen mee te (blijven) doen of dat we andere keuzes (gaan) maken. En betreft het niet onszelf, dan betreft het wel onze (toekomstige) kinderen of kleinkinderen.

De studie duurt in totaal 2 uur en 45 minuten. Om de lijn te volgen is het goed deze van begin tot eind te kijken, desgewenst in meerdere sessies. Er komen een verschillende korte maar heftige beelden en geluiden voorbij. Het is daarom niet geschikt om te kijken met (kleine) kinderen in de buurt. Er is ook een tekstuele versie die soms iets meer details geeft en een bronvermelding heeft in de voetnoten.

Nieuwsredactie op 09-03-2020, 09:24
44 reacties
wille0601
11-03-2020 / 23:23
Als je wilt is alles slecht. Ga je onderzoek eens goed doen! en kom niet met halve beschuldigingen omdat mensen anders zijn, en op een andere manier hun geloof willen uitdragen. Casting crowns en Skillet satanisch noemen... Ik vind het heel knap gemonteerd. Je komt met een greep opnames en aannames die zo gekleurd is, en zo ongelofelijk uit zijn context getrokken, dat ik me alleen maar af kan vragen waarom je zo graag wilt dat het verkeerd is. Of is er misschien weleens een kans dat een andere manier van geloven dan de Nederlandse gereformeerde manier, ook iets van de HEERE kan hebben?
wille0601
12-03-2020 / 09:13
Wel goed dat Gerard objectief blijft kijken in zijn commentaar.
tiswat
12-03-2020 / 10:06
We moeten inderdaad alles onderzoeken, maar nu lijkt het of we alleen psalmen mogen luisteren.
Beetje vreemd om de vergelijking te trekken met arsenicum in water, of je dat nog op gaat drinken.
En wie bepaalt of iets goed of fout is of een beetje fout?
Ik kan ook een vraag stellen, blijf je in een auto rijden waar en deuk in zit.

Casting Crowns satanisch?

Een gitaar kan voor de één absoluut tot Gods eer zijn, voor een ander weer het tegendeel. Die houdt het bij het orgel, ook prima.

Alle opwekking, gezangen en andere christelijke muziek is gemaakt door mensen. En van al die mensen is er niemand zondeloos. Allen zijn zondaren en hebben blinde vlekken en maken fouten.

Zelfs de makers van de Psalmen hadden zonden in hun leven.

Ik dank de Heere voor heel veel muziek.
Denk ik dat bepaalde muziek niet goed is of ik krijg er een verkeerd beeld/gevoel bij, dan luister ik het niet.
Still4wake
12-03-2020 / 12:02
Allereerst: complimenten aan Gerard voor het niet kritiekloos recenseren van deze “kritische studie” (al is “studie” wellicht niet helemaal het juiste woord). Voor wat betreft deze “studie”: Wat ongelofelijk jammer dat dit soort broddelwerk überhaupt gemaakt kan worden.
Diverse artiesten worden “satanisch” genoemd, van Bono wordt gezegd dat zijn Coexistence-gedachte een samensmelting van religies in zou houden (waar het juist de nadruk legt op (geweldloos) naast elkaar bestaan (co-exixtence)), van een zangeres wordt gesteld dat ze zichzelf in opspraak gebracht heeft door de paus te ontmoeten. Sowieso lijkt de samensteller van dit broddelwerk een angst voor de Rooms Katholieke kerk aan de dag te leggen die alleen op onkunde, leugens (al dan niet bewust) en vooringenomenheid gebaseerd lijkt te zijn. Kennis van zaken aangaande de Rooms Katholieke kerk is in elk geval niet iets wat in deze “documentaire” naar voren komt.
Wat ook je mening over Bono en zijn gedachtengoed is (er is best wat op aan te merken inderdaad): hij wordt nu veroordeeld vanwege zaken die hij nooit zo bedoeld heeft, en op een totaal uit het verband getrokken songtekst.
Wat je ook van Darlene Zschech kunt vinden: het feit dat gesteld wordt dat een optreden in Rome en een ontmoeting met de paus haar negatief onder de aandacht brengt getuigt voornamelijk van vooringenomenheid van de schrijver.
Bovendien: het ontmoeten van een persoon houdt nog niet in dat je diens gedachtengoed overneemt.

Een groep als Stryper die wordt afgeserveerd vanwege de positieve recensies in de seculiere muziekmedia: als je de Mattheus Passion van Bach langs deze maatlat legt valt Bach ook door de mand. Daarvan wordt ook gezegd dat het zo’n klassieker is dat de religieuze lading niet langer storend is (de exacte formulering kon ik zo gauw niet vinden)

Er wordt kritiek geleverd op artiesten die met hun muziek ook niet christenen trachten te bereiken. Lijkt me persoonlijk meer van een evangeliserende gedachte getuigen dan deze toch wel enigszins lasterlijke “studie” die ook nog eens alleen voor de refo-hoek bestemd lijkt.

Jammer dat vanuit de reformatorische hoek eigenlijk nooit muziek komt die de buitenwereld bereikt.
Wellicht zou dat een aandachtspunt moeten zijn. Kijk eens naar jezelf, en naar je eigen kring. Ik ben jaren geleden christen geworden, maar mijn eerste kennismaking met het christendom was via een metal-artiest, en niet via een evangelisatie-activiteit vanuit de reformatorische hoek.

Jammer dat dan vervolgens iedereen die niet op dezelfde manier de Bijbel interpreteert als “evangelist” Wilco Vos (evangelist is hier tussen aanhalingstekens gezet omdat uit dit product nu bepaald niet de noodzaak blijkt van het bereiken van “hen die buiten zijn”. Het is geen diskwalificatie van zijn verdere werk, aangezien ik het domweg niet ken).
Gtn
13-03-2020 / 07:11
Om even in te haken op het "anti-roomse":

Ik denk dat het goed is om te beseffen dat bijna alle refo's van minimaal hun 4e tot 16e gehoord hebben tijdens godsdienst, kerkgeschiedenis enz. dat de roomse kerk heel erg verschrikkelijk fout is, de paapse mis een vervloekte afgoderij, de 80 jarige oorlog was een godsdienst strijd en de geuzen waren (geloofs)helden enz enz. Oftewel in de fase in je leven waarin je gevormd word heb je niets anders gehoord. Alles werd bekeken door de refo-bril. Dit beïnvloedt hoe veel refo's tegen de roomse kerk aankijken, alleen maar negatief dus. Mij is zelfs geleerd: als je in de roomse kerk tot geloof komt zul je die kerk zo snel mogelijk verlaten (en naar een refo kerk komen...)

Voor ons als refo's is het goed om te beseffen dat voor iemand die in Limburg onderwijs heeft gehad, de 80 jarige oorlog een vrijhijds strijd was om NL vrij van Spanje te krijgen, en Alva is een vertegenwoordiger van Spanje, de bezetter dus.

En nu, nu blijken er in de roomse kerk ook kinderen van God te zijn, die mogen blijven op de plaats waar God hen geplaatst heeft. Dat strookt niet met de refo-werkelijkheid...

Misschien is het goed om te beseffen dat de waarheid wellicht in het midden ligt. Er mankeert echt wel het een en ander aan de roomse kerk maar aan onze refo-kerken mankeert ook van alles. Misschien moeten we niet te snel oordelen, maar dat overlaten aan God, die het oordeel toekomt.
drernie
13-03-2020 / 10:22
Het is werkelijk een tenenkrommende suggestieve montage van allerlei beelden. Gezien de kerkelijke achtergrond had ik ook eigenlijk niks anders verwacht.
Dieudonne
15-03-2020 / 11:09
Ik ben blij met de radicaliteit van Wilco. De halleluja-rock heeft zijn duizenden verslagen. Ook ik moet tot mijn spijt getuigen hoe naar geestelijk ontwaken de satan als een engel des lichts, met schijnlijk vrome teksten de ziel uiteindelijk klevende aan het stof laat kreperen en ook het werk van de Heilige Geest daarmee verminkt. Je kan deze muziekstroming misschien wel het beste omschrijven als het kapelletje van de satan. Ik snap dat mensen zich aangetast voelen in hun ogenschijnlijk vrome bezigheden. Tsja, dat is de kracht van het Woord. Het kan zalven en tegelijkertijd voor anderen als een zwaardslag aanvoelen.
Still4wake
15-03-2020 / 15:28
@dieudonne
Besef wel dat zonder de muziek die jij als "kapel van satan" typeert ondergetekende (en anderen met mij) nog steeds in het duister geleefd zou hebben.

Bovendien: als ik in het RD zie hoe bepaalde personen verafgood worden ontgaat mij het verschil hoe de wereld met haar idolen omgaat en hoe "ons soort mensen" dat doen.
Her koningshuis, rechtse predikanten en organisten staan op hetzelfde voetstuk als waar de wereld voetballers en rocksterren zet...
DLA42
15-03-2020 / 15:36
De naïviteit t.a.v. de RK die ik hier in reactie´s leest vind ik onthutsend, waar Wilco deze terecht ontmaskerd, en als men het niet geloofd, is dat op basis van eigen gevoel, een verwijfde oecumenische geest, vooroordeel, of is het kennis ? lees eens de “geschiedenis der martelaren” van Haemstedius of van Bracht, "De Bijenkorf der H. Roomsche Kerke" van Marnix van St´ Aldegonde, etc. Bekijk de DVD Spotlight, lees de site van een ex. RK priester https://bereanbeacon.org/nl/ of het boek "Fifty years in the Church of Rome “ in het Nl vertaald op internet te vinden onder : “Het ware gezicht van Rome “ van Charles P.T. Chiniquy (ook een ex priester), en: "De rol van het Vaticaan tijdens de Tweede Wereldoorlog" van Franklin ter Horst, etc. Leg de leer en praktijk van Rome naast Gods Woord, indien we dat ernstig doen als Christen (zoals door de Heidelberger Cath. zondag 12 vraag 32 in overeenstemming met Gods Woord is gedefinieerd), kunnen we niet anders erkennen dat de RK een afschuwelijke vorm van wat voor christelijk doorgaat is, waar men zich verre van wil houden ook t.a.v. die afschuwelijke "zalvende" geest van de oecumenische beweging tussen RK en protestanten en andere godsdiensten, biddend om de ondergang van deze afgodische verleidende duivelse pauskerk. (Openb 19:2)
Still4wake
15-03-2020 / 16:08
@DLA42
Als je alleen boeken weet aan te halen van schrijvers die de contra-reformatie gemist hebben (de oudere werken die je noemt) of die vooral schoppen tegen hun oude nest (de modernere werken waar je naar verwijst) zie je wellicht zelf ook dat je niet erg objectieve bronnen aanhaalt.

Hetzelfde aantal boekwerken is op te noemen om elke denkbare religieuze stroming af te wijzen.

Vooral met je op 1 hoop vegen van de RK met niet christelijke godsdiensten toont voor mij aan dat je niet met echte kennis van de materie reageert...
In mijn ogen diskwalificeer je daarmee vooral jezelf, maar dat terzijde...

Besef alsjeblieft dat God's volk veel groter is dan alleen jouw eigen kerkgenootschap.
Besef dat je hiermee ruim een miljard christenen wegzet als nep-christenen.

Noem mij 1 kerkgenootschap waar geen dwalingen verkondigd worden en ik neem je reactie serieus...
DLA42
15-03-2020 / 22:19
@Still4wake

Is het echt zo belangrijk dat speciaal door jouw mijn reactie serieus moet worden genomen ?

Het idee dat als er bij geen enkele kerkgenootschap enige dwaling meer wordt gevonden, dat er dan pas over de bizarre ketterijen, leringen van demonen en afgoderijen, de paus etc. veroordelend gesproken zou kunnen worden, is wel heel veelzeggend en een drogreden, daar de ene dwaling nooit de andere legitimeert, waar leert Gods Woord dat?

Dat je de bronnen die ik aanhaalt als “niet objectief” bestempeld wie zegt dat het niet jouw eigen subjectieve en suggestieve mening is?

Je hebt duidelijk geen afkeer van de RK dat is meer dan alarmerend, het probleem van de RK is dat ze erger is dan alle niet christelijke Godsdiensten! want de Christenheid is alleen te verleiden tot dwaling door waarheid met leugen en vrome leringen van demonen te vermengen en zal daarom ook zelfs niet vijandig te zijn tegen dwalingen en andere Godsdiensten (oecumene) dát is de RK: een hoer t.a.v. God en Zijn Woord.

Ook de gedachte dat ik met vooringenomenheid vanuit “mijn”, dus vanuit een bep. kerkgenootschap zou reageren is suggestief, wat heeft Gods Woord met denominaties te maken, legitimeert ook het idee van denominaties dwalingen t.a.v. Gods Woord ? (1 Joh. 2:5/Openb. 12:17)
Still4wake
16-03-2020 / 08:56
@DLA42
Heb je zelf wel eens katholieken gesproken?
Ik wel, en heb daarbij vaak ontdekt dat we dichter bij elkaar staan dan ik dacht.

Zeker als je buiten Nederland kijkt (ik heb de hele wereld over gezworven vanwege mijn werk) heb je in veel landen niet eens de mogelijkheid een andere kerk te bezoeken. En neem van mij aan dat je, als je echt met de mensen praat in plaats van over ze praat, je meer parallellen ontdekt dan je zelf zou verwachten.

Daarmee ontken ik aboluut niet dat er dwalingen binnen de RK aanwezig zijn. De positie van Maria, de Heiligen, de Paus: er zijn boeken over volgeschreven.
Ik heb nergens gezegd dat de ene dwaling de andere rectvaardigd, en dat geloof ik ook niet.
Geen enkele dwaling is gerechtvaardigd denk ik.

Wat me alleen wel van het hart moet is dat de dwalingen binnen de refo-hoek op zijn zachtst gezegd niet minder groot zijn.
Oordeel over de dwalingen van een ander als je zelf dwaling vrij bent. Haal de balk uit je eigen oog voordat je de splinter bij een ander verwijderd.

Dat betekent dat je best kritisch mag zijn, maar dat de grote woorden die jij gebruikt om ruim een miljard mede-chistenen te diskwalificeren volslagen ongepast en ronduit onchristelijk zijn.
Je mag best waarschuwen voor de gevaren van bepaalde dwalingen, maar doe het dan met kennis van zaken. En juist dat laatste klinkt niet in je reactie door (waarmee ik niet ontken dat je deze kennis mogelijk wel hebt)
DLA42
16-03-2020 / 10:39
@Still4wake .
Ik lees “ neem van mij aan”, “ik mag best kritisch zijn, en “mag best waarschuwen voor de gevaren”, fijn om te weten hoor, maar ik neem alleen iets uit Gods Woord aan, dat is De Enigste Autoriteit. (Jes 8:20/2 Tim 3:16)

Ook grote getallen: “miljard-medechristenen”, rechtvaardigen geen enkele dwaling om die dan maar toe te laten en ervoor niet meer te waarschuwen, het is een populistische drogreden, om onder indruk te komen van grote getalen gemengd met een beroep op empathie voor de dwalende mens, dat heeft idd met “ de splinter en de balk van doen”, daar het grote getal splinters geen reiniging van balken geeft, integendeel, dus om ons te reinigen van de spreekwoordelijke balk in eigen oog moeten we juist niets met die grote getallen te maken willen hebben maar juist met Gods Woord!, jij draait dit subtiel om, hoe kunnen de miljarden ogen met splinters de balk uit het oog van die de waarheid zoeken halen? Is het niet door het Woord alléén?! Moet Zijn Woord dan niet aangeprezen worden en geleerd worden om af te zien van al het andere, zelfs al zou het om miljarden gaan?, of zit er een balk in Gods Woord? (Gal 1:7-11)
Dat “ de splinter en de balk” een veelgebruikt "middel" is om de afkeer van de geestelijke hoer (RK) proberen af te zwakken zegt iets over geoefendheid in Efeze 4:14b tegenover vers 15.

Deze video van evangelist Vos over CCM ontmaskert de listigheden van de RK ook, getrouw aan 2 Tim 4:1-5 ter opbouw van Zijn Gemeente.
Gtn
16-03-2020 / 11:21
Misschien moeten we het oordelen over mede christenen maar aan God overlaten. Denken we nu echt dat er een reformatorische hemel is? Ik denk dat we daar heel veel broeders en zusters tegenkomen die hier "te licht zijn bevonden" en volgens onze dogma's "een gestolen Jezus" of "een Jezus van vijf letters" hebben "aangenomen". En het zou zomaar kunnen zijn dat zij dichter bij Gods troon mogen staan dan ik, de zware refo...
Gerard
16-03-2020 / 11:37
Hou alsjeblieft eens op met telkens weer te vervallen in dat het zou gaan over anderen te oordelen. Ben je dan blind voor wat er aan de hand is?
Still4wake
16-03-2020 / 11:50
@gerard
Waarom ophouden met benoemen van datgene wat werkelijk aan de hand is?
Hele groepen christenen worden weggezet als nep-christenen (terwijl het oordeel daarover ons niet toekomt).
Een enkeling gaat zelfs zo ver dat hij/zij bidt om de ondergang van een kerkgenootschap, zonder dat er ook maar een klein stukje bewogenheid met de mensen binnen dat genootschap doorheenschemert.

En wijzelf zijn blijkbaar het hoogste orgaan wat beslist wie gelijk heeft en wie niet.
Juist in de reacties van de RK-haters (Wilco Vos, maar ook enkelen die hierboven hebben gereageerd) blijkt dat de mens als God wil zijn, bepalende wat goed is en wat kwaad.

Ik trek me terug uit deze discussie, want zodra een discussie ontaard in het roeptoeteren van vooroordelen is het jammer van de tijd.
parels voor de zwijnen...
Dieudonne
16-03-2020 / 12:03
Wat jammer dat velen het zo persoonlijk opvatten. Dit artikel veroordeeld geen mensen. Het veroordeeld wel geesten. Het is de taak van een Christen om de geesten te beproeven. Ik snap dan ook niet waarom er zo wordt afgezet. De vrucht van de geest, maakt de geest kenbaar. De vruchten van de Heilige Geest zijn ons volgens mij bekend. Dan is er oa de liefde en de lijdzaamheid. De vrucht van de eeuwigheids liefde is de tong als het zwaard van het Woord. De lijdzaamheid ondergaat en laat zich lijden. De mantel der liefde is een vergeven van de schuldenaren. We moeten er geen gemeenschap mee hebben. Waar je mee omgaat, wordt je namelijk mee besmet.
Inderdaad er zijn dwalingen binnen de refocultuur, maar zij raken nog lang niet aan de essentie van het evangelie. Bij de RK is dit wel het geval. Dat dit door de slangentong erg bedekt ligt in conversaties is ook het venijn. Het klinkt prachtig...... :. " Gij zult als Een/aleph/God zijn". Het is alleen een anti christelijke leugen.
DLA42
16-03-2020 / 12:19
@Still4wake.
Op de ondergang van de RK hopen is juist uit bewogenheid voor de mensen die in dat genootschap zitten, opdat ze niet meer hun ogen en oren laten staan naar wat dit zorgvuldig door mensen geregeerde kerksysteem met de paus en niet Christus alléén aan het hoofd, aan ongehoorzaamheid aan het Woord te bieden heeft, maar vrij Gods Woord in eenvoud mogen gaan lezen en niet meer betoverd te worden, en uit bewogenheid van zielen die nog door deze kerk listig verleid gaan worden, het idee dat dit iets te maken heeft met "refo´s" die vooringenomen zouden zijn is een discussie trucje, om te framen, een valse tegenstelling creëren, het heeft alleen te maken met Gods Woord.
Sola Scriptura,(2 Tim 3:16) Sola Christo. (Joh 3:16)
Gtn
16-03-2020 / 12:43
@gerard, ik zie hier in de reacties dat er geoordeeld en veroordeeld word, en daar reageer ik op. Op de studie als zodanig kan ik nog niets zeggen want die heb ik nog niet beluisterd. Ik heb voorlopig nog genoeg boeken en podcasts enz te lezen/luisteren.

Ik ben er erg huiverig voor om alles wat wij "niet gewend zijn" te demoniseren en overal iets achter te zoeken en vervolgens te gaan (ver)oordelen. Dit getuigt mijns inziens van hoogmoed en superioriteitsgevoel, we gaan dan op Gods plaats zitten. Niet naar jou persoonlijk bedoeld, maar ik zie dat gewoon regelmatig gebeuren.
evantorisch
16-03-2020 / 13:13
Jezus zegt dat we valse profeten, die vanbinnen roofzuchtige wolven zijn, aan hun vruchten kunnen herkennen.
Wie Jezus' woorden hoort en doet zal ingaan in Zijn koninkrijk, en wie zijn woorden hoort en niet doet is een dwaas tegen wie Hij zal zeggen ‘’Ga weg van mij, Ik heb u nooit gekend.’’
Nou ben ik toch benieuwd wat de tegenstanders van de hedendaagse Worship-muziek van de daden van die muzikanten weten waardoor ze zelfs het woord satanisch in de mond durven nemen.
En dat geldt evengoed voor onze R.K. medemens.
In Romeinen, Korinte en Openbaring staat dat Hij (niet wij, zelfs geen rechtse refo) iedereen zal oordelen naar wat hij/zij gedaan heeft; hetzij goed, hetzij kwaad.

Verder is iemand die iets anders ziet dan de ander natuurlijk niet blind.
Er is gewoon verschil van mening en interpretatie, en niemand heeft de volledige wijsheid in pacht.
Gelukkig hangt het behoud niet af van de enige goede Bijbelse uitleg en theologische dogma’s. God zoekt geen schriftgeleerden.
Zelfs heidenen, die de wet niet hebben, ontvangen eeuwig leven als zij met volharding het goede doen.
Bij refo’s kom je er dan niet in, maar Goddank is het oordeel niet aan hen.
Steeds vaker geloof ik dat er mensen zijn die van de Bijbel -die multi interpretabel is- hun (af)God hebben gemaakt.

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachte en nederig de weg te gaan van je God.

En verder hoor ik heel wat liever de hedendaagse Worship-liederen dan haat en wraak Psalmen die om de ondergang van hun vijanden bidden en dat hun kleine kinderen maar tegen de steenrotsen te pletter geslagen mogen worden. Beproef de geesten ..... (lees meteen ook Matt 5 erbij)

Meer nieuws

Al dertien cd’s deed de Apeldoornse pianist Hendrik Jan van der Heiden het licht zien. Maar bij ”Vier jaargetijden” droe...
geen reacties
03-03-2020
Ze gelden als een absolute voorwaarde in de statuten van een reformatorische of bevindelijk-gereformeerde organisatie, s...
1 reactie
13-02-2020
De organist van de Gereformeerde Gemeenten te Aalburg gaat sinds gisteren viraal op (sociale) media. Nieuwkoop werd 7 fe...
geen reacties
08-02-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering