Relletje rond evangelisatieflyer Ger. Gem.

Nieuwsredactie / 13 reacties

20-12-2018, 07:00

De Gereformeerde Gemeente in Nunspeet greep de plaatselijke musical 'So this is Christmas' aan om de inwoners te wijzen op de werkelijke inhoud van Kerst en hen uit te nodigen voor de kerkdiensten op 25 en 26 december. De gemeente van ds. Schot publiceerde een flyer met een identieke titel als het evenement met de toevoeging 'Hoezo kerstspektakel in Nunspeet?'. De organisator van de 'eigentijdse weergave' van het kerstverhaal is not amused:

"Dominee, het respect dat ik voor u had, ligt op de grond. U heeft het zelf laten vallen en ik raap het niet voor u op", reageerde Sander Klugt op Facebook.

 

Omroep Gelderland interviewde ook dominee Schot:

In de jaarlijkse folder wordt dit keer ingezoomd op het spektakel dat op de Nunspeetse markt plaats vindt. Tevens worden er vraagtekens gezet bij kerstbomen, kerstmarkten en kerstdiners. "Het echte kerstfeest vond niet plaats op een marktplein. Bij die belangrijke gebeurtenis werd ook geen kerstmarkt gehouden. Er was al helemaal geen fanfare aanwezig om het Kerstkind aan te kondigen. Het Bijbelse Kerstfeest is totaal geen commercieel evenement. Het is juist iets om echt stil van te worden", aldus de flyer.

'So this is Christmas? Hoezo kerstspektakel in Nunspeet?', eindigt met een uitnodiging in de kerken van het dorp: "De toegang is gratis en er ligt een bijbel voor u klaar."

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
Nieuwsredactie op 20-12-2018, 07:00
13 reacties
tja
20-12-2018 / 07:37
De kerstboodschap heeft inderdaad niets met kerstbomen te maken.
Wonder
20-12-2018 / 14:06
Dat hier een actie tegen is gedaan "okee " ! Maar bezinningsavonden ( met goede sprekers ) mogen ook niet , leggings mogen niet ....en zo zijn er meer zaken op te noemen. Er zijn zoveel zelfgemaakte regels . Laten we ons als Ds en kerkenraad en kerkleden druk maken om het ENIGE nodige !
sydneylover
20-12-2018 / 22:33
Tja.. hoe dom kun je zijn als dominee (en kerkenraad naar ik aanneem)?

Wat is nu eigenlijk de bedoeling van de flyer geweest? Mensen motiveren om naar de GerGem te komen? Mensen motiveren om niet naar dit concert te gaan? Ervan uitgaan dat het evangelie op een badinerende manier uitrdragen een positief effect zal hebben? Het is toch niet zo moeilijk te bedenken dat het effect van zo'n flyer alleen maar negatief kan zijn?

En als ds. Schot meent namens zijn 2500 leden te spreken, houdt dat tevens in dat geen van zijn gemeenteleden een kerstversiering heeft of een fijn kerstdiner gaat organiseren?
Of is de sfeer in de gemeente misschien zodanig dat niemand durft te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft?

Nu is het niet meer dan het -uit de hoogte!- afzetten tegen een evenement dat je als dominee en kerkenraad kennelijk niet zint.

In de flyer staan op zich natuurlijk geen onwaarheden, maar de bar slechte verpakking doet ongelooflijk afbreuk aan de op zich mooie inhoud.

Deze reactie is de zoveelste pavlov-reactie van een orthodoxe gemeente, die zich niet of nauwelijks met de samenleving bemoeit, de luiken naar de wereld liefst stijf gesloten te willen houden, en af en toe een luik te openen en heel hard 'MAG NIET!' te roepen. Dat lijkt mij totaal in tegenspraak met de manier waarop Paulus aanmoedigt het evangelie uit te dragen!

Om die reden kan ik de reactie van Sander Klugt heel goed begrijpen. Want deze actie vind ik jammer en dom.
Omega
21-12-2018 / 09:58
Paulus zou de Kerstmarkt hebben aangegrepen om ook op deze Areopagus het evangelie te verkondigen. Mensen uit o.a. de Ger. Gem. doen dat jaarlijks op de Mosselfeesten in Yerseke. En wat er dan gebeurt? Wel, dat staat gewoon in de Bijbel: "Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelve."
Drie_keer_links_is_rechts
21-12-2018 / 13:35
Ik ben zelf niet van de Ger.Gem. maar het begint me toch wel op te vallen dat er vaak op een erg denigrerende en veroordelende manier over de Ger.Gem. wordt gesproken, maakt niet uit waardoor ze in het nieuws komen. Vaak wordt er dan meteen van alles weer bijgehaald aan vooroordelen (soms waar, soms gedeeltelijk of soms ook niet). Hoe zou de Heere Jezus willen dat we over onze broeders en zusters spreken (ongeacht of dit nu kerkverband A of B is, binnen- of buitenverband of binnenstebuiten)?
Volgens mij had hij het over 'één zijn' of zoiets..

Ik vind het persoonlijk een mooie manier om de mensen bewust te maken waar kerst nu eigenlijk om draait en ook waar het níet om draait. En door hierop in te haken krijgen de mensen ook nog eens de uitnodiging om het Evangelie te horen, mogelijk tot hun eeuwig behoud. En of ze dit dan bij de Ger.Gem. horen of ergens anders maakt toch niet uit? Het gaat toch om de eer van onze God en dat Zijn Koninkrijk uitgebreid wordt?
Daarnaast was 'kerst' voor de Heere Jezus echt niet zo 'gezellig en romantisch' als je bedenkt dat hier Zijn lijden al begon met uiteindelijk het kruis. Inderdaad goed om eens stil te worden en te bedenken dat onze zonden deze geboorte noodzakelijk gemaakt hebben. Én dat Hij dat wilde doen!!
Verwondering
21-12-2018 / 15:11
@Drie keer links is rechts: van harte amen!!!
Jesaja40
21-12-2018 / 16:29
Beide verhalen beluisterd.

Ik spreek geen voorkeur uit, eerder wil ik een vraag aan beide heren stellen:
hoe druk maakt u zich voor uw kerstdiner?

Is daar ook een Bijbels voorschrift voor "hoe het hoort"?
sydneylover
21-12-2018 / 17:01
@Drie_keer_links_is_rechts

Dank voor je reactie. Altijd goed om naar de feedback te luisteren van mensen die van buiten naar een kerkverband kijken.

Ik ben zelf wel lid, en ik snap dat de toon van mijn mail wellicht denigrerend bij je overkomt. Ik heb als 'oudere jongere' al veel vaker gezien dat binnen de GerGem soms uitspraken worden gedaan waar duidelijk van is dat enige vorm van nuance of interne feedback ontbreekt. Dat kan soms dermate bizarre situaties geven dat ik om die reden refereerde naar de kleren van de keizer.

Het gebeurt niet zelden dat een mening die afwijkt van wat wenselijk geacht wordt in de kiem gesmoord wordt door uitspraken in de media of -in de overtreffende vorm- in het kerkelijk orgaan De Saambinder.

Op de vragenrubriek van Refoweb zijn legio vragen te vinden die vaak als kern hebben dat mensen bij een kerkenraad onvoldoende gehoor vinden. Ik denk dat het logische gevolg is dat mensen dan via social media (deels anoniem) wat steviger kunnen zeggen hoe ze over bepaalde zaken denken.

Ik hoop dat je begrijpt vanuit welke context ik ervoor heb gekozen mijn reactie te geven, niet zozeer uit disrespect voor ambsdragers, maar wel omdat andere manieren haast niet mogelijk zijn.
Maar je mag het natuurlijk met mij oneens zijn :-)
Mona
26-12-2018 / 13:09
De inbreng van popmuziek bij de herdenking van de geboorte van de Heere Jezus, doet me denken aan the passion.
Kerst is sowieso al erg vermengt met allerlei heidense gebruiken, maar hier komt popmuziek er ook nog bij. Jammer!
Wel is het een geweldige gelegenheid om te evangeliseren, zoals Omega ook al aangaf. Daar hadden mijn broeders en zusters van de GerGem op in kunnen springen!


De dominee geeft aan dat de kerstmarkten en kerstbomen niets met kerst te maken hebben, waar ik het van harte mee eens ben.
Alles wat in de commerciële sfeer zit is horizontaal, heeft met geld en sfeer te maken, alsdus de ds.
Echter de Refo-beurzen, de hoeden/kleding cultuur en de nieuwste interieurtrends op de voet volgen, hebben evenmin met de Bijbelse boodschap te maken. Het is goed om je dat te blijven realiseren.

De nederige gestalte die de Heere Jezus aannam, door als Kind in de kribbe te komen, vind ik helaas in beide filmpjes niet terug.
hans0166
26-12-2018 / 13:52
ik snap heel de ophef niet zo .. als je de folder niet wil gooi gewoon weg bij het oud papier...verder is de hele discussie of wat nou wel of niet kerst is zinloos. Er is helemaal geen bijbelse opdracht om dit te vieren, het wordt ook nergens in het NT als feest genoemd.
Er is niets mis mee om een christelijk feest te vieren als vervanger van een heidens zonnewende feest, maar geeft er niet meer waarde aan dan nodig.
Arjan
29-12-2018 / 09:05
Wanneer je als christen evangeliseert, is er altijd wel iemand "not amused". Hoewel de seculiere mens tegenwoordig heel lange tenen heeft, moeten we ons hier maar niet te druk over maken. Het is ook niet de bedoeling mensen te amuseren. Daar zijn rondom kerst al genoeg mogelijkheden voor.

Laten we ook reëel blijven. Al sinds Constantijn de Grote wordt kerst bewust eind december gevierd, wanneer er ook allerlei seculiere invullingen zijn van de kortste dag. Wees dan niet verbaasd dat dit op gespannen voet staat met kerst.

Wees ook eerlijk. Ook de reformatorische achterban viert kerst op een romantische manier. We vullen onze huizen ook met lampjes, we willen ook graag de hele familie op bezoek en we geven net zoveel geld uit bij de slager als de rest van Nederland.

Dat deze kerk graag een ander geluid wil laten horen dan de schreeuwende commercie en het "gij zult genieten" lijkt me verfrissend en te prijzen. Laten we hen dat nazeggen en uitstralen naar onze omgeving.
calbra
03-01-2019 / 16:29
Helaas wil deze ds Schot in dit dorp zijn mening opleggen, wat totaal niet valt bij anders denkende.
Het probleem is dat er in de ger gem geen mogelijk is voor discussie of andere mening.
Als je toch al aan het twijfelen was is dit wel de druppel.
DEQ
16-01-2019 / 19:21
Het is op zich al bijzonder dat er Anno Domini 2018 mensen zijn die het Evangelie willen verkondigen op een moderne en eigentijdse wijze. Daarvoor zouden we dankbaar moeten zijn, te meer ook omdat velen de 'tale Kanaäns' niet door iedereen wordt verstaan en begrepen.

Dat deze wijze van viering niet strookt met die van de Gereformeerde Gemeente behoeft geen verdere uitleg.

Toch moeten we niet vergeten wat onze eigen plaats is in dit alles voordat wij een vinger opsteken naar anderen hoe goed dit ook bedoeld is.

Vooropgesteld, de Bijbel schrijft niet voor op welke wijze de geboorte van de Heere Jezus gevierd moet worden. Het is ook al aangetoond dat Jezus niet geboren is op 25 december en zo zijn er nog meer elementen die wij aan Kerst verbinden maar die hun oorsprong niet vinden in de Bijbel.

Alle christelijke feestdagen zijn ingesteld door de mens. De gebruiken die daarmee gepaard gaan ook en die worden zelfs tot op zekere hoogte bepaald door waar wij ons bevinden op deze aarde.

Van belang lijkt mij welke waarde je toekent aan al dit soort gebruiken. Een euro is een stuk metaal waarvan wij hebben afgesproken dat wij er een bepaalde waarde aan toekennen (intrinsieke waarde).

Ik kan me voorstellen dat een kerstboom sfeerverhogend is en dat een uitgebreide kerstdiner een waar feestmaal is om gezamenlijk de geboorte van Jezus te vieren. En de muziek? Tsja, wat de een mooi vindt kan de ander afschuwelijk vinden. Smaken verschillen nu eenmaal. De muziek waarop de Psalmen zijn geschreven stamt ook niet uit de tijd van David. Wat zouden de Joden daarvan hebben gevonden als zij ons zouden horen zingen?! Neem het orgel! Dat was eerst niet eens toegestaan om tijdens de eredienst te worden bespeeld. Kortom, wanneer we Kerst vieren en Christus' geboorte centraal stellen dan hebben we veel gewonnen!

Laten we elkaar vooral feliciteren met Kerst met wederzijds respect!

Meer nieuws

Acht maanden nadat ROOTS dating werd gelanceerd, is de datingsite niet meer weg te denken uit de christelijke datingwere...
geen reacties
12-12-2018
De voltallige kerkenraad, predikant en een aantal vrijwilligers van de Hervormde gemeente Valburg-Homoet besparen de gem...
geen reacties
02-11-2018
Elke zaterdag versturen we een selectie van de meest in het oog springende artikelen op Refoweb. De redactie kiest een a...
geen reacties
17-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering