Halloween: een gezellig verkleedfeestje?

/ 2 reacties

16-10-2018, 08:32

Pompoenen, skeletten en trick or treat: op 31 oktober wordt op veel plaatsen Halloween gevierd. Maar wat houdt Halloween eigenlijk in? Ark Mission ging op onderzoek uit en stelde een aantal vragen aan Joyce de Jongh. Zij vierde vroeger, in haar jaren als heks, ook Halloween. Nu is ze o.a. werkzaam voor Derek Prince Ministries en Opwekking.

Waarom is Halloween een belangrijk onderwerp voor jou?

Halloween wordt steeds populairder, maar ik vi nd het oneerlijk dat het wordt afgedaan als een spelletje. Er komt steeds meer nadruk op horror en griezelen en dat is volgens mij ongezond. Angst opent namelijk een deur in je leven die je moeilijk dicht kunt doen. Daarnaast heeft Halloween ook een geestelijke kant. Geesten oproepen, contact met overledenen – er is wel degelijk meer tussen hemel en aarde, maar we moeten goed onderscheid maken met welke geesten we contact krijgen. God waarschuwt in de Bijbel voortdurend voor dit soort praktijken, en dat doet Hij niet zomaar (zie bijvoorbeeld Leviticus 19:31). Die geestelijke wereld is er echt. Ik heb de indruk dat veel mensen onwetend of naïef zijn op dit gebied, ook christenen.

Wat kun je ons vertellen over de geschiedenis van Halloween?

Halloween werd al ver voor de middeleeuwen gevierd door de Kelten. Zij geloofden in allerlei natuurgeesten. Deze geestelijke machten werden geëerd, onder andere op 31 oktober, het feest van Samhain. Dat was het begin van het nieuwe jaar. Men geloofde dat de grens tussen de wereld van de doden en de levenden op dat moment het dunst was. Als je hulp of wijsheid nodig had van overleden dierbaren, kon je hen juist tijdens Samhain raadplegen. Aan deze geesten werden ook offers gebracht. Met de offers werden de geesten te vriend gehouden, maar er was ook angst: je wilde niet dat kwaadwillende geesten binnendrongen in je leven. Zo ontstond de traditie om deze geesten voor de gek te houden, door zelf verkleed te gaan als een geest.

Toen Europa gekerstend werd, verplaatste de paus het katholieke feest van Allerheiligen van mei naar de avond van 31 oktober. Op deze avond werden de overleden heiligen herdacht, en daarmee hoopte hij de overstap naar het christendom te vergemakkelijken – toch een soort contact met overledenen immers. In het Engels heette deze avond: All Hallows Evening (de avond van alle heiligen). Halloween is een verbastering van deze naam. Later werd hieraan het feest van Allerzielen gekoppeld, een feest ter herdenking van alle gestorvenen gelovigen. Op deze dagen gingen mensen naar de begraafplaats om het graf van een dierbare te bezoeken en te versieren. De mensen konden hun doden eren, en tegelijkertijd goede christenen zijn … of dat in elk geval lijken. Ondanks het christelijke vernisje is Halloween dus helemaal niet zo ‘heilig’.

Wat zie jij in je eigen dagelijkse leven van de opkomst van Halloween?

De commercie probeert te verdienen aan Halloween. Frisdrankverpakkingen, snoepjes, gruwelijke maskers, taarten, spinnenwebben – alles is te koop. Scholen en buurthuizen doen mee, en op veel plaatsen worden Halloweenfeesten georganiseerd, van eenvoudige lampionnenoptochten tot horrorfestivals waar (nep)bloed over het publiek wordt gespoten. Steeds meer kinderen en jongeren doen mee aan dit soort activiteiten.

Deze commerciële vorm van Halloween staat ver af van de manier waarop heksen dat doen. Tegelijkertijd denk ik het de duivel niet uitmaakt op welke manier we de duisternis uitnodigen – want zo zie ik deze Halloweenfeesten – zolang hij maar ingang kan krijgen in ons geestelijk leven.

Is het wel nodig om Halloween zo serieus te nemen? Is het niet gewoon een gezellig verkleedfeestje?

Veel kinderen en ouders zullen het inderdaad zo bedoelen: als een onschuldig feestje. Ze kunnen het zo zien, omdat ze niet beseffen dat Halloween een écht geestelijk ritueel is. Ik beweer trouwens niet dat iedereen die aan zo’n feestje meedoet, direct besmet wordt door duistere geesten. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat de duivel loert op wie hij onderuit kan halen (1 Petrus 5:8), en als hij ziet dat je je inlaat met deze dingen – zelfs al doe je het voor de lol – dan zal hij zijn voet graag verder tussen de deur wrikken.

Daarnaast speelt Halloween in op de angstgevoelens van mensen. ‘Angst’ is een geliefd wapen van satan. Angst verlamt en intimideert je, zorgt ervoor dat je stopt met nadenken en dat je ondoordachte dingen doet. Jezus is juist gekomen om mensen te bevrijden uit de angst voor de dood (zie Hebreeën 2:14-15). En dus zijn er, als je alleen een gezellig verkleedfeestje wilt houden, genoeg alternatieven te bedenken.

Welke tip zou je mee willen geven aan christenen die zich niet goed raad weten met Halloween?

Mijn allereerste tip is om je relatie met de Here Jezus te versterken. Bid om een vernieuwde vervulling met de Heilige Geest en lees Gods Woord. Praat met de Heer. Vraag Hem om je te leiden in deze dingen en stel je open voor wat Zijn stille stem van binnen je duidelijk maakt. Durf te vertrouwen op zijn Woord, zelfs als dat vragen en protest losmaakt in je omgeving, en zeg ‘nee’ tegen Halloweenactiviteiten.

Probeer tegelijkertijd Halloween te benutten als gelegenheid om te getuigen. Grote kans dat mensen in je omgeving niets afweten van de geestelijke dimensie van Halloween, maar ook niet van de levende God en zijn Heilige Geest. Ik zag eens een groot, houten bord dat iemand met Halloween in zijn voortuin had gezet: ‘In dit huis woont alleen de Heilige Geest.’ Dat maakt reacties los, maar veroordeelt niet. Mooi toch?

Tags in dit artikel:

Halloween
op 16-10-2018, 08:32
2 reacties
Sammie2016
12-10-2018 / 07:20
Halloween vindt zijn oorsprong bij de Kelten die met het 'feest' de boze geesten wilden verjagen (of te eren) en de doden te eren.
De pompoen met een kaars stelt een ziel voor die vastzat in het vagevuur.
De snoep is om de boze geesten gunstig te stemmen.

Halloween is erg gevaarlijk omdat met dit feest satan de duivel en zijn demonen worden vereerd. Het is spelen met vuur want dit zijn de echte boze geesten (gevallen engelen) die bezit zullen gaan nemen van onwetende mensen.

De ware God haat het oproepen van geesten en een christen heeft dan ook niets te maken met zulke verwerpelijke feesten!
Yoshi
19-10-2018 / 21:29
Kunnen we soortgelijke artikelen over Kerst en Pasen tegemoetzien? Of telt de heidense voorgeschiedenis dan plots niet meer?

Meer nieuws

Boekenkasten vol zijn er geschreven over de verbonden in de Bijbel, dikke dogmatische pillen waar zelfs theologen flink ...
geen reacties
02-10-2018
In het blad Bewaar het Pand schreef ds. A.C. Uitslag onlangs een serie artikelen over 'Hoe de evangelische invloed de re...
geen reacties
20-08-2018
In 25 hoofdstukjes gaat ds. Tuinier, tevens panellid van Refowebs vragenrubriek, in zijn nieuwste boek in op de facetten...
1 reactie
13-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering