Uw goede Geest - ds. D.W. Tuinier

Nieuwsredactie / 1 reactie

13-08-2018, 09:54

In 25 hoofdstukjes gaat ds. Tuinier, tevens panellid van Refowebs vragenrubriek, in zijn nieuwste boek in op de facetten van de Heilige Geest, de Derde Persoon in het Goddelijk wezen. "Uw goede Geest", over het werk van de Heilige Geest is geschikt voor jongeren vanaf 18 jaar. De auteur is nu nog predikant van de Gereformeerde Gemeente te Waarde, binnenkort van die te Kampen. B. S. van Groningen (ook verbonden aan de vragenrubriek) schreef in Eilanden Nieuws de onderstaande recensie:

We willen bij het denken aan God graag iets concreets voor ogen hebben. Bij God de Vader gaan onze gedachten naar de Schepping, bij God de Zoon hebben we het Kind in de kribbe voor ogen, maar de Heilige Geest lijkt zo ongrijpbaar. Wie is de Heilige Geest toch? Toch zijn er verschillende plaatsen in de Heilige Schrift, die over de Heilige Geest handelen. Het opschrift boven dit boekje is een citaat uit Psalm 143: Uw goede Geest geleidt mijn schreden en leidt mij in een effen land. Vaak kennen we de Heilige Geest in Zijn werkingen, zoals in deze berijmde versregels. Wat is het werk van de Heilige Geest. Hij vernieuwt zondaarsharten. Hij is de Leidsman, de Trooster van al Gods kinderen. 

Kort, bondig en krachtig neemt de schrijver ons mee langs verschillende aspecten van de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Niet slechts uitleg, maar vooral een persoonlijke spits naar het hart van jongeren (en ouderen). Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele gespreksvragen. Dus dit boekje is geschikt voor persoonlijke meditatie, maar ook voor gebruik op een vereniging of Bijbelkring.

In het Woord vooraf laat ds. Tuinier zien, dat we eigenlijk elke zondag horen over de Heilige Geest, nog duidelijker: we belijden in de Apostolische Geloofsbelijdenis: "Ik geloof in de Heilige Geest." Toch hebben we veelal weinig zicht op de Persoon en het werk van de Geest. Dat ligt niet aan de Geest, maar aan onszelf. Hoe zei Paulus het ook weer? "De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden" (1 Kor. 2:15).

Wanneer wordt dat anders? Als de Geest Zelf ons leidt en leert. Zijn werking is onmisbaar. Mc. Cheyne verwoordt het zo mooi in het wachtwoord der Hervormers: "...Maar toen mij Gods Geest aan mezelf had ontdekt, toen werd in mijn ziele de vreze gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed; daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed."
 
Ds. Tuinier heeft dit boek geschreven met een hartelijk gebed of de Heilige Geest werkt en krachtig doorwerkt in harten van wensen. Daar is toch dringend behoefte aan? Hij geeft het bouwen van Gods Kerk aan met een voorbeeld uit de bouwwereld. In de bouw van een huis zijn drie zaken nodig: het bouwplan, de materialen om te bouwen en de uitvoering. Zo is het ook met het Gods gebouw, dat in eeuwigheid zal rijzen. Het plan is al in de eeuwigheid beraamd door God de Vader, Hij maakte het bestek. Wat daar voor nodig was, is aangebracht door de Zoon en de gehele uitvoering is het werk van Gods Geest. Op het fundament woord steen voor steen aangebracht: levende stenen. Het is de hartelijke wens van ds. Tuinier, dat er nog veel levende stenen in dit geestelijke huis worden ingevoegd. 

Zonder volledig te zijn, volgen hier enkele thema’s met betrekking tot de Heilige Geest: De scheppende Geest, de herscheppende Geest, in het Oude en Nieuwe Testament, de zeven Geesten, de Geest, bidt, zucht mee, de gaven van de Geest, het lichaam een tempel van de Geest, het bedroeven, uitblussen van de Geest en het tegenstaan van de Heilige Geest. Op blz. 110 en 111 is een bekend lied over de Heilige Geest toegevoegd (vertaling van J. W. Schulte Nordholt): Veni Creator Spiritus (Kom, Schepper, Geest)

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
Houdt Gij bij ons Uw intocht Heer’;
Vervul het hart dat U verbeidt,
Met hemelse barmhartigheid

Aan God de Vader zij de eer
En aan de opgestane Heer’,
En aan de Geest Die troost en leidt
Van eeuwigheid tot eeuwigheid

Dit boekje wens ik in veler handen, zowel van jong als oud, bovenal dat de Geest Zelf u troost en leidt. Van harte aanbevolen.

B. S. van Groningen

Uw goede Geest

Tags in dit artikel:

boeken
Nieuwsredactie op 13-08-2018, 09:54
1 reactie
Lecram
15-08-2018 / 10:28
Dat het werk van de Heilige Geest zo onbekend is, komt m.i. toch voor een groot deel door de prediking. Het kan aan mij liggen, maar het werk van de Heilige Geest komt nauwelijks aan bod in de prediking. En wij krijgen heel wat diverse predikanten over de preekstoel.
Goed dat deze predikant daar middels een boek aandacht aan besteed, maar beter is het als de Heilige Geest wat meer aandacht krijgt vanaf de preekstoel.

Meer nieuws

In het blad Bewaar het Pand schreef ds. A.C. Uitslag onlangs een serie artikelen over 'Hoe de evangelische invloed de re...
geen reacties
23-07-2018
In het blad Bewaar het Pand schreef ds. A.C. Uitslag onlangs een serie artikelen over 'Hoe de evangelische invloed de re...
geen reacties
10-07-2018
Reformatorische jongeren tussen de 12 en 17 jaar doen vaker aan sexting en vinden porno, gewelddadige beelden en discrim...
5 reacties
28-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering