Halloween

Ds. J.A. van den Berg / 4 reacties

30-10-2014, 10:01

Vraag

Kun je als christelijk persoon gaan naar bijvoorbeeld Halloween Fright Nights? Of is het niet goed, omdat het te maken zou hebben met geesten en dergelijke. Of is die betekenis al vervaagd in Nederland en is het nu onschuldig griezelen. Ik twijfel heel erg. Veel vrienden gaan er heen, maar die zijn niet christelijk. Een woordvoerder van Walibi zei daarover: "Het is allemaal nep en dat weten de mensen uiteindelijk ook." Is dat echt zo, of is de betekenis nog steeds hetzelfde en hoe kun je daar als christen mee om gaan?


Antwoord

Beste vraagsteller, onderstaande informatie over Halloween vond ik op internet.

“De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord voor de maand november).

Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

Op het eiland Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren van de doden.

In de negende eeuw van de huidige tijdrekening steekt een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengt zich met het Halloweenfeest. Op Allerzielen -2 november- gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. Het "Trick or Treat" spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.

In de Verenigde Staten maakt het feest vooral opgang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land binnenkwamen. In de VS duikt dan de bekende jack-o'-lantern-pompoen op, die in de hele wereld wellicht het bekendste gezicht van Halloween is.”

Wanneer ik naast bovenstaande informatie de huidige berichtgeving over Halloween leg, is het duidelijk dat we als christen niet moeten meedoen aan Halloween. Het feest heeft een heidense oorsprong. Er is een Rooms-christelijke vermenging geweest met het feest. Momenteel zien we dat het vieren van Halloween steeds grover gebeurt. Er wordt gespot met de dood. We mogen er van overtuigd zijn dat we ons met Halloween op het terrein van de boze bevinden. Daarmee zeg ik niet dat iedereen die iets met Halloween doet bewust met duistere machten bezig wil zijn. Toch stellen we ons in zekere mate open voor deze duistere wereld. Daar komt het gevaarlijke element van gewenning bij waardoor we er steeds intensiever bij betrokken kunnen raken. Het gaat dus niet om onschuldig griezelen. Ook is de betekenis in Nederland niet vervaagd in de zin dat het ongevaarlijk is geworden. Mijns inziens ontwikkelt Halloween zich in de tegengestelde richting. Met andere woorden, het wordt steeds gevaarlijker. Onze samenleving zakt weg in het heidendom. De duivel krijgt meer en meer gelegenheid om invloed uit te oefenen op mensen. Dit komt doordat er een leegte is vanwege het verlaten van God en Zijn Woord. Een feest als Halloween is een gelegenheid die de duivel zeker aangrijpt. Blijf er vandaan, is mijn welgemeende raad. Zoek de Heere in Zijn Woord en schuil door het geloof bij Christus. Die veiligheid hebben we hard nodig in een tijd van oprukkende duisternis.

Ds. J. A. van den Berg

Lees meer artikelen over:

HalloweenRooms Katholieke Kerk
Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief
72 artikelen
Ds. J.A. van den Berg

Bijzonderheden:

Bekijk ook:

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
4 reacties
Hanna
30-10-2014 / 16:14
Jezus zegt; Ik ben het Licht der wereld!
Blijf dan weg van alles wat zich tussen jou en Hem kan zetten!
Mona
31-10-2014 / 11:32
Vandaag staat op de site van de NOS:
Halloween wint de harten in Nederland.
Als je daar over nadenkt....

Arm land!
Wie wil er een roepende zijn in de woestijn?
John61
02-11-2014 / 12:41
Als je naar de uitingen van Halloween kijkt: zombies, afgehakte ledematen, bloed, dood en verderf, heksen, monsters, bijlen, zwaarden, etc. is er maar één conclusie mogelijk. De bron van Halloween is het kwaad, de duisternis.

Wij zijn als gelovigen kinderen van het Goede, van het Licht. Wij hebben dus niets te zoeken bij Halloween, tenzij het is om het licht te verspreiden. In die zin zie ik ook kansen. Niet bij de bestrijding van Halloween, maar bij de promotie van het Licht.
CeesvanBeek
03-11-2014 / 21:02
"Halloween.... daar is toch niets mis mee?"
"Denk je dat?"
"Gewoon een beetje verkleden.... meer is het niet.
"En je kinderen dan?"
"Die gaan langs de deuren".
"Verkleden die zich dan ook?"
"Ja ..... de ene in een skeletpakje en de andere geschminkt met bloed
"Kijk niet zo benauwd.... iedereen doet het toch?"
"Maar dat is toch heidens?"

Als je na de berichten hierboven nog denkt dat er neutraal terrein, een gedemilitariseerde zone is in de geestelijke oorlogsvoering: lees dan deze blog: http://levendenstromendwater.blogspot.nl/2014/11/een-carnaval-van-de-dood-en-de-nachten.html.

Besef dat als je je begeven hebt in de occulte wereld (hoe weinig ook) dat dat nooit, nooit zonder gevolgen is en je jezelf een strop om je hals gelegd hebt die je vroeg of laat afvoert naar de hel als God in Jezus Christus door Zijn Geest niet tussenbeide komt.

Als je hulp nodig hebt, als je binnenin weet dat de boze je steeds veder bindt, laat even weten. Dan help ik je samen met anderen naar de vrijheid die erin Jezus Christus is Die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Hartelijke groet

Cees van Beek
Genemuiden

Terug in de tijd

Ik heb een probleem. Ik weet dat dingen niet goed voor me zijn, maar toch doe ik het steeds. En al jarenlang. Zoals laat naar bed gaan. Al jaren ga ik te laat naar bed en met laat bedoel ik vaak diep ...
10 reacties
30-10-2012
Al een tijd is er bij mij een verlangen naar een vriend. Ik probeer dit in het bidden aan de Heere voor te leggen. Mijn gedachten gaan dan uit naar een bepaalde jongen. Ik ken hem helemaal niet goed. ...
1 reactie
30-10-2017
Hoe kan het dat in bepaalde reformatorische kringen de rechtvaardigmaking de meeste aandacht krijgt, terwijl in evangelische kringen veel sterker de nadruk wordt gelegd op heiligmaking? Ik begrijp dit...
Geen reacties
30-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering