Actie tegen vrijzinnigheid EO

Nieuwsredactie / 8 reacties

18-04-2017, 08:00

Onlangs kwam in het nieuws dat vier bezwaarde leden van de Evangelische Omroep zich verkiesbaar hebben gesteld voor de Ledenraad. Dit zijn: Henk van den Belt, Michel van Heijningen, Rens Reedeker en Marten Visser. In het persbericht dat de EO liet verschijnen lichten de vier hun bezwaren als volgt toe:

“Wij hebben principiële bezwaren tegen de keuze van de Raad van Bestuur om de breedte van de protestantse kerken te representeren. Daardoor worden er namelijk ook vrijzinnige programma’s uitgezonden. Deze programma’s stemmen niet overeen met de grondslag en het doel van de EO, zoals die zijn verwoord in de statuten. Met name doen deze programma’s afbreuk aan de onfeilbaarheid van de Bijbel en de verkondiging van het Koninkrijk van God, “dat men slechts binnen kan gaan langs de weg van wedergeboorte en bekering.” We willen via de Ledenraad proberen hier verandering in te brengen... Wij vragen u uw stem op ons uit te brengen. Wij zullen ons ervoor inzetten dat er vaker een helder en bijbels verantwoord geluid vertolkt wordt door de EO. Daarvoor is de omroep opgericht, dat staat in de statuten, dat willen we horen en zien in de praktijk.”

Refoweb vroeg één van deze vier, ons panellid Michel van Heijningen, naar de achtergronden van deze actie:

“Er zijn veel mensen die zorgen hebben over de huidige koers van de EO. Het heldere evangelische geluid van jaren geleden is vandaag soms ver te zoeken. Je zou kunnen spreken van een verwatering van de boodschap. Dat proces is onlangs versneld door het inlijven van de (vanouds vrijzinnige) IKON bij de EO. Daardoor gebeurt het met regelmaat dat in programma's als “het Vermoeden” boodschappen klinken die haaks staan op het evangelie. De EO is vijftig jaar geleden opgericht om de bijbelse boodschap van zonde en genade te laten klinken. Nu lijkt het soms wel alsof men zich schaamt voor die missie en vaak klinken er geluiden die hiermee in strijd zijn. Dat gaat ons aan het hart.

Omdat de EO een vereniging is met leden, hebben leden invloed. Veel bezwaarde mensen hebben de achterliggende tijd hun geluid laten horen. Soms in (open) brieven, soms door telefoontjes, soms door het opzeggen van het lidmaatschap. Graag willen wij iedereen die EO lid is en de huidige koers met lede ogen aanziet, oproepen om nu gezamelijk hun stem te laten horen: Zorg ervoor dat wij alle vier in de Ledenraad komen zodat wij daar blijvend de bezwaren kunnen uiten en wellicht kunnen meewerken aan een verandering van de koers. 

Waarom vinden jullie de EO belangrijk genoeg om deze actie te beginnen?

“Wij vinden de EO belangrijk om twee redenen. De omroep blijkt de achterliggende jaren enorm van invloed op de christenheid in ons land. Wat de EO vindt, vindt de Nederlandse christen een tijd later ook. Daar kan je een mening over hebben, maar het is zo. Daarnaast is er een lijn naar ´buiten´. Hoe je ook kijkt naar de praktijk, de omroep zendt een boodschap uit. Beide redenen zijn voor ons zwaarwegenend genoeg om te proberen de huidige ontwikkelingen tegen te gaan zodat er een meer bijbels verantwoorde koers gevaren kan worden. “

De EO directie lijkt in een tegenbericht te suggereren dat als jullie stem doorslaggevend is dit ten koste gaat van verkondigende programma's als “Nederland Zingt” en “de Kapel”. Hoe zit dat?

“Natuurlijk willen wij dat deze programma's behouden worden. Dat kan ook. Nederland Zingt wordt bv. uit een andere ‘pot’ betaald en staat dus helemaal niet ter discussie.”

Een ander argument van de EO-directie is dat het niet anders meer kan. Afspraken zijn gemaakt, de EO moet de kerken representeren, ook de vrijzinnige. Wat is jullie reactie daarop?

“Je zou ook met wat creativiteit daarmee om kunnen gaan. Wat dat betreft heeft de EO genoeg in huis. De EO vertegenwoordigt ook het Joodse geluid. Dat gebeurt door documentaires. Zo kan je ook de vrijzinnigheid representeren. Maak af en toe een documentaire daarover. Nu worden er echter programma's uitgezonden die bijna missionair vrijzinnig zijn. Vrijzinnigheid staat haaks op de statuten van de EO en daarom kan dit zo niet.”

Wat willen jullie vragen aan EO leden?

“De stemprocedure is behoorlijk complex. Misschien ook wel gedateerd. Wij moeten behoorlijk wat stemmen halen voor we gekozen zijn. Daarom is elke stem nodig. Er zijn verspreid over het land zes mogelijkheden om te stemmen. Wij vragen iedereen dringend om creatief te zoeken naar een mogelijkheid om je stem niet verloren te laten gaan. Je kan een dagje uit plannen ten tijde en in de buurt van een keuzemoment. Er is bv. een mogelijkheid tijdens de Nederland Zingt-dag (22 april, Utrecht). Wanneer je die dag niet bijwoont, kan je ook even binnenlopen, stemmen en je dag weer vervolgen. Dat is zo gebeurd. Op de flyer die de EO uitdeelt staat een verdeling van stemmen. Nogmaals, we willen graag als viertal gekozen worden. Daarnaast willen we ook vragen om gebed voor de EO. Wat zou het een zegen zijn voor ons land wanneer we de EO vaker de bijbelse boodschap helder en duidelijk zou verkondigen.”

Tags in dit artikel:

EO (-jongerendag)
Nieuwsredactie op 18-04-2017, 08:00
8 reacties
Race406
18-04-2017 / 12:23
Hulde!
Nu eens geen gemekker dat men het er niet mee eens is en vervolgens weggaan en een eigen clubje oprichten, maar (hoewel flink bezwaard misschien) blijven, en proberen van binnenuit nog iets te betekenen. Zou in kerkelijk Nederland ook eens vaker moeten gebeuren... ;-)
Bomans
18-04-2017 / 18:28
Ik heb gisteren de uitzending met Pauw gezien n.a.v. het 50-jarig bestaan van de EO. De enige christen aan tafel die de Bijbel serieus nam was oud-voorzitter Bert Dorenbos. De EO is doodser dan het dal van de dorre doodsbeenderen. Daar helpt geen enkele profetie meer.
Catherine
19-04-2017 / 11:18
Inderdaad Bomans. Wat een voos en hol geluid van de huidige EO coryfeeën. De heer Dorenbos kreeg nauwelijks de gelegenheid om zijn zegje te doen.
Wij hebben jaren geleden ons lidmaatschap opgezegd, toen duidelijk werd dat er uit een verkeerde bron wordt geput.
Met als triest (eind)resultaat, de uitvoering van dat verschrikkelijke paasspektakel.
Ik kon dat niet langer subsidiëren!
Diep respect voor de 4 bezwaarde leden! Waren het er maar meer.
Race406
19-04-2017 / 12:49
Catherine: Ik begrijp je verzuchting "waren het er maar meer" niet. Jij zegt je lidmaatschap op omdat je de koers van de EO niet meer kunt accepteren. Dus blijf je geen (al dan niet bezwaard) lid meer. En vervolgens verzucht je dat er meer bewaarde leden zouden moeten zijn...
Ik zeg niets van je overweging om je lidmaatschap op te zeggen overigens! Die overweging is aan ieder persoonlijk. Daar kan en wil ik niet in treden. Maar je lidmaatschap opzeggen en dan afvragen waarom er niet meer bezwaarde zijn, die vraag heb je zelf al beantwoord.
Catherine
19-04-2017 / 14:19
Beste Race,
Toen ik het lidmaatschap beëindigde, was ik niet de enige. Met mij, vertrokken toen veel leden. Ik had daarvoor diverse keren in mails mijn bezwaren uiteen gezet en kreeg daar dan een nietszeggend antwoord op.
Ik vind het fijn om te lezen dat er nu tenminste 4 bezwaarde leden hun stem verheffen, want de eo doet bij monde van de heer Lock net alsof er slechts een paar zijn! En de rest zou ermee instemmen. Dat betwijfel ik en dat blijkt ook wel. En inmiddels is het allang geen verzuchting meer hoor.
Ik stemde af op Pauw en zag toen verbaasd dat de tafel gevuld was met EOers, waaronder H. Huisman.
Het viel me mee dat de heer G. Heuckeroth er niet bij zat.
De EO is niet eens verdunde wijn meer, maar water met een kleurtje.
Race406
19-04-2017 / 15:56
Duidelijk. Ik snap je wel hoor. ;-) Maar je reactie riep wel mijn vraag bij me op. Ik ben het wel met je eens dat op de koers van de EO wel een en ander aan te merken valt. Maar ja, wat WIJ vinden wordt door veel mensen anders bekeken. We zullen zien wat het oplevert.
Bomans
20-04-2017 / 07:59
Het probleem ligt niet bij de ingevlogen vrijzinnigheid van de IKON, maar bij de eenzijdigheid, het notoire ongeloof en de grenzeloze arrogantie van de EO-coryfeeën. De Bijbel wordt gezien als een snackmuur waar naar believen alleen -de inmiddels smakeloze- hapjes uit worden gegraasd.
ErikJan64
20-04-2017 / 10:31
Ik heb ook jaren geleden mijn lidmaatschap op gezegd en ben er niet blij of trots op want dit land heeft het evangelie heel hard nodig.
En als je water bij de wijn gaat doen dan is het niet meer helder waar je voor staat. Het is zo jammer dat het geluid van de bijbel schaarser is geworden. Toen ik naar pauw keek kon ik er nog geen 15 seconden naar kijken en heb gauw de tv uitgezet, wat een vrome toneel spel word er gespeeld daar werd ik op zijn zachts gezegd misselijk van. Ik hou van een eerlijk antw vanuit de bijbel zoals die vijftig jaar geleden werd gegeven. Nu moet je maar afwachten wat zij te voorschijn gaan toveren met veel gewichtigheid en vroomheid ten top en veel tam tam. En zoals de bijbel zegt; er zal veel afval komen even in mijn eigen woorden gezegd, dit geld niet alleen bij de EO maar ook breder gezien, meer en meer staat de bijbel op de achtergrond en onze menselijk praktijken op de voorgrond wat natuurlijk zijn gevolgen zaal hebben. God zegt ook niet voor niets dat Hij een jaloerse God is, als wij Hem op de laatste plaats zetten en onze eigen behoefte op de eerste plaats , dan heeft dit wel zijn gevolgen.

Meer nieuws

De opleiding Discipelschap in 80 Dagen is een kort traject van 3 maanden met aansluitend de mogelijkheid voor een stagep...
geen reacties
31-03-2017
De Paas Sing-in wordt georganiseerd door Stichting Jij daar en Geloofstoerusting en is traditiegetrouw gepland op de avo...
geen reacties
24-03-2017
Het is misschien wel een van de meest indrukwekkende verhalen uit het boek 'Als vonkjes overslaan' van Nellie van Dooije...
geen reacties
20-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering