Engelen in Peru

Nieuwsredactie / geen reacties

20-03-2017, 09:45

Het is misschien wel een van de meest indrukwekkende verhalen uit het boek 'Als vonkjes overslaan' van Nellie van Dooijeweert... Als het evangelistenechtpaar diep in de jungle van Peru een groep voorgangers en missionero’s komt onderwijzen, blijkt dat het grootste deel van hen geen Bijbel heeft. Verbaasd vraagt haar man Jan: “Broeder, maar hoe kunnen jullie zendeling zijn zonder dat je een Bijbel hebt?” De bewuste man kijkt hem met niet minder verwondering aan en zegt: “Missionero, ik had gehoord van Jezus en ik geloofde in Hem.” De vonk van het evangelie was via een ander overgeslagen op hem.

ADVERTORIAL

CHRISTELIJKE E-BOOKS LENEN

Vanaf nu kun je heel voordelig christelijke boeken lezen op jouw eigen e-reader. Leen boeken van bekende schrijvers als ds. Willem Glashouwer, Henk Stoorvogel en Peter Scheele. Voor de prijs van een kop koffie.

Probeer het nu!

CHRISTELIJKE E-BOOKS LENEN

En zo luidt dus ook de titel van het boek dat Nellie van Dooijeweert schreef over zestien jaar leven en werken in de jungle en bergen van Peru: “Als vonkjes overslaan”. Een leven vol ongemakken, ontberingen en gevaren, maar ook een periode waarin God grote wonderen doet onder eenvoudige indianenstammen. Jan en Nellie werken er nu zestien jaar met grote vreugde, met het doel om de indianenstammen het heerlijk evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Dat alles met verwondering over en respect voor de cultuur van deze inheemse volken. In vrijwel alle opzichten hebben de Hollandse evangelisten zich het eenvoudige leven van de indianen eigen gemaakt. Op dit moment zijn ze aan het afbouwen, maar nog steeds vertrekken ze enkele malen per jaar naar Zuid-Amerika.

“Als vonkjes overslaan” is een getuigenis van de wonderen van de Allerhoogste, een boek dat zich in één adem laat uitlezen. Maar ook een reisverslag  van een tijd die ons Westerlingen niet meer bekend is. Geen gemak van airco, koelkast of zelfs verwarming in ijskoude gebieden, hoog in de Andes. Waar zelfs stapels met vachten de kou niet kunnen weren. Geen kerken zoals bij ons, maar eenvoudige, tochtige ruimten, vaak zelfs zonder electricteit. En natuurlijk de bittere en tastbare armoede van de mensen. Slapen tussen de kippen, tussen duizenden muskieten, de ratten en ander ongedierte.

Maar daar tegenover ook de wonderen. Nellie die geneest op het gebed van eenvoudige Andesvrouwen. Een behouden reis bergaf in een bus zonder remmen. De bekering van vermoedelijk  de meest vijandige vrouw van Peru, de wonderlijke redding na een onverwachte aanval van een woedende stier en de engelen in uniform...

Het was een conferentie met zo’n 450 bezoekers. Niemand wist dat daaronder ook zeventien terroristen zaten met dynamietstaven, voldoende om de vier verdiepingen van het betonnen kerkgebouw te laten instorten. Ze waren van plan om iedereen te doden. Net voordat de aanwezige broeders hun certificaat zouden krijgen, stonden deze militieleden op en verdwenen. Vreemd, dacht Nellie, dat gebeurt nooit, want iedereen is blij met zijn certificaat.

Maanden later ontmoet coördinator van de bijeenkomst Raoul een zekere Manuel, die vertelde dat hij met zijn medestrijders plannen had gehad om de conferentie van die gringo (blanke) te verstoren. Iedere dag waren er echter politieagenten in de kerk, zoveel dat de terroristen niets durfden te beginnen. De laatste dag van de conferentie raakte Gods Woord het hart van Manuel, waarop hij het signaal aan de anderen gaf om de kerk te verlaten. “Hoe wisten jullie van onze plannen?, ” vroeg Manuel aan Raoul. “Waarom hebben jullie agenten laten komen?” Verbouwereerd zei Raoul: “We hebben niet één politieman gezien!” Verwonderd reageert Manuel: “Maar die politieagenten waren heel actief. Ze stonden om die gringo heen en keken alle kanten op.” Raoul luistert vol verbazing en zegt: “Maar dan heeft God Zijn engelen gestuurd om ons te beschermen.”

En zo staat het boek vol met onroerende gebeurtenissen en belevenissen. Van harte aanbevolen!

Het boek “Als vonkjes overslaan” is o.a. hier te bestellen.

 

P.S. Jan en Nellie van Dooijeweert werken via de stichting Obra de Andres (Andreaswerk). Giften om bijvoorbeeld Bijbels en lesmateriaal te kopen zijn zeer nodig. Lees er meer over op hun website.

Nieuwsredactie op 20-03-2017, 09:45
geen reacties

Meer nieuws

De NPV heeft een digitale keuzehulp ontwikkeld over de 20 wekenecho. Deze keuzehulp helpt mensen die een kindje verwacht...
1 reactie
17-03-2017
Bij het lawineongeluk in het Franse ski-oord Valfréjus zijn drie leden van christelijke studentenvereniging Navigators b...
1 reactie
08-03-2017
Hoewel de vaccinatiegraad onder mensen uit de reformatorische gezindte nog steeds lager is dan onder de rest van de Ne...
67 reacties
07-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering