Evangeliseren met je auto

Nieuwsredactie / 20 reacties

29-10-2012, 09:30

De zwarte Volkswagen Golf van de 21-jarige Corne Blokland zul je niet gemakkelijk over het hoofd zien op de snelweg. Zijn achterruit is beletterd met de tekst: "Zó gróót is Gods liefde voor jou, dat Hij zelfs Zijn Zoon niet spaarde! OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, metterdaad eeuwig leven heeft!" Sindsdien heeft hij geen last meer van bumperklevers, aldus de auto-evangelist uit Bergambacht. Parkeren doet hij op strategische plaatsen. Refoweb vroeg hem naar zijn verhaal. Hieronder lees je het relaas van Corne:

Beste vrienden! Ik wil jullie graag wat vertellen over het Goede Nieuws! Ik begin bij het begin. Ik heb een christelijke opvoeding gehad en ben altijd naar een zeer behoudende kerk gegaan. Toch kende ik Jezus nog niet, totdat ik voor het eerst op een jongerenavond kwam. Daar scheen het heldere licht van het Evangelie! Het onderwerp was "De onuitsprekelijke liefde van Jezus voor zondaren!" en die boodschap sloeg bij mij diep naar binnen. Op dat moment ben ik overgaan van de duisternis in het Licht. Van blind werd ik ziende en van ‘dode kerkganger’ werd ik een levende volgeling van onze Heere Jezus.
 
Mijn diepste verlangen is dat iedereen persoonlijk de Heere Jezus mag leren kennen en dit is ook mijn voortdurend gebed. Mijn taak als getuige van Jezus Christus is, Hem voluit aan te bieden en aan te prijzen door de kracht van de Heilige Geest (Hand. 1:8). Het leven is betrekkelijk. De wereldvreugde, het zienlijke, carrière, aanzien, noem maar op, alles gaat snel voorbij. Heel de wereld moet het rijke evangelie te weten komen! Daarom heb ik besloten om mijn auto te beletteren, omdat ik op deze manier duizenden automobilisten bereik! Elke ziel is kostbaar voor de eeuwigheid. Het is Gods verlangen dat er niet één verloren gaat (2 Petr. 3:9)! Ik heb een jaar de tekst gehad: "Er is hoop, want Jezus Christus leeft." De keuze voor een tekst is heel moeilijk, omdat er heel veel waardevolle beloften in het Woord staan. Uiteindelijk heb ik voor de volgende tekst gekozen (die ook op de foto staat): "Zó gróót is Gods liefde voor jou, dat Hij zelfs Zijn Zoon niet spaarde! OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, metterdaad eeuwig leven heeft!"


 
Dit wil ik graag toelichten. De woorden "zo" en "groot" in de eerste zin, heb ik extra benadrukt met een accent. Omdat de wondergrote liefde van God niet te begrijpen is. Verder heb ik het woordje "jou" gebruikt, want dat is persoonlijker dan het woord "ons". In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over "een ieder", "een iegelijk" en "allen". Een voorbeeld: De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen (Titus 2:11)! De tweede zin is gerelateerd aan Rom. 8:32. Ik kon ook het woord "gaf" of "zond" gebruiken, maar er zit meer diepgang in de woorden "spaarde niet." Jezus gaf Zich over tot in de dood! De derde zin is rechtstreeks uit Joh. 3:16. En in de vierde zin staat een heel oud woord en het betekent: God rechtvaardigt diegenen die metterdaad (waarachtig) geloven! Als je zondigt, dan ben je metterdaad een zondaar. Als je iets betaalt, dan ben je metterdaad eigenaar. En als je oprecht gelooft in Christus, ben je metterdaad gered."'t Goed, dat nimmermeer vergaat, zal Hij ongestoord/metterdaad verwerven!"
 
Waarom doe ik dit? De wereld om ons heen sterft. Iedereen gaat naar zijn eeuwig huis. Als iemand Jezus niet kent als Zaligmaker, als iemand niet gelooft in Hem, dan betekent dit dat hij dan voor eeuwig omkomt. Als wij christenen het Evangelie niet aan de wereld vertellen, wie gaat het dan doen? Er bestaat in het leven niets ergers dan Jezus af te wijzen en te verwerpen! Jezus zegt Zelf: "Die Mij verwerpt, verwerpt Degene Die Mij gezonden heeft" (Joh. 12:48-49). Wie deze woorden verwerpt, verwerpt niet wat ik zeg, maar hij veracht de boodschap van de Allerhoogste God. Er is één Weg, één Waarheid, één Middelaar, één Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid: Jezus Christus (Hand. 4:12). Daarom laat ik op deze manier het Licht schijnen in de duisternis.
 
Hoe gaan mensen hier mee om? Sinds ik mijn auto heb beletterd, heb ik geen last meer van bumperklevers. Seculiere mensen lezen het wel, maar komen niet snel met een reactie. Dan schroom ik niet om te vragen wat ze ervan vinden, of hoe ze er over denken. Van 'levende' discipelen van Jezus Christus krijg ik positieve reacties. Op de snelweg kwam er iemand naast me rijden, luid toeterend en zijn duim opstekend. Hoe mensen ook reageren, hatelijk of vriendelijk, ik probeer altijd liefdevol te reageren en het Evangelie uit te leggen zoals de Bijbel het leert. Als ik mijn mening vertel, is dat altijd met gebrek. Daarom wil ik alleen het Woord latenspreken, want God werkt door Woord en Geest, en niet door meningen en Geest! Sola scriptura.
 
Mijn meest vervelende ervaring is dat een kritische, fanatieke dogmaticus redeneert dat het niet klopt. Het woordje "jou" moet "Gods volk" zijn, of "uitverkorenen". Ook hoor ik ontmoedigende uitspraken als: "Evangeliseren helpt toch niet, want het staat toch al van eeuwigheid vast wie er zalig worden." En: "Je bent doorgeslagen." De meest positieve ervaring was dat ik mijn auto eens ergens parkeerde en een ongelovige hovenier knoopte met mij een gesprek aan over de tekst op mijn auto. Ook heeft een busje mij eens klemgereden voor een gesprek. Geweldig toch?! Heerlijk getuigen over en van mijn Heiland!
 
Ik probeer mijn auto altijd op een strategische plek neer te zetten, ook als ik naar de kerk ga. Een aanzienlijk deel van de kerkgangers verslijt kerkbanken, maar gaat zonder Christus voor eeuwig verloren. Veel mensen zijn horende doof en ziende blind. Het is een ernstige zaak dat zowel de heiden als de kerkganger weinig ernst maakt met de eeuwigheid. Besef eens hoe onnoemelijk arm je bent, als je doorleeft zonder Christus. De meeste reacties op deze 'rijdende getuigenis' zijn overwegend positie. Voor veel jonge christenen is de tekst een opening tot een gesprek. Ik krijg veel bemoedigingen, omdat ik me niet schaam voor het Evangelie (Rom. 1:16).
 
Ik ben me er van bewust dat er op de weg extra op me wordt gelet. In het verkeer probeer ik me daarom strikt aan de regels te houden. Mede door mijn cruisecontrol houd ik mij meestal netjes aan de maximumsnelheid. Je ziet mij op de weg in de provincies Zuid- Holland en Utrecht.
 
Wat betekent Johannes 3:16 voor mij persoonlijk? Jezus Christus is mij dierbaar geworden. Toen de Man van smarten aan het kruis hing, was Hij bij machte twaalf legioenen engelen bij te zetten. Hij kon de stad Jeruzalem 'omkeren'. Maar Hij deed het niet… uit liefde voor mij en de rest van de wereld! Meer kon Hij niet voor mij doen: Hij heeft zichzelf ‘doodgeliefd’ om mijn ziel te redden en Hij heeft het volbracht op Golgotha! Onuitsprekelijk wonder! Mijn geloof en vertrouwen staan volkomen op Zijn volbrachte kruiswerk, dat is de enige grond en fundament van mijn zaligheid! Ik ben duur betaald door Zijn kostbaar bloed. Als je het wonder van plaatsvervanging werkelijk diep tot je door laat dringen, dat Jezus zegt: "Ik voor u", dan wil je dit Evangelie toch aan iedereen vertellen! Hij de straf, ik de vrijspraak; Hij de striemen, ik de genezing; Hij de verbrijzeling, ik de genade; Hij de dood, ik het eeuwige leven! Deze blijdschap overstijgt toch alles. Overdenk eens de waarde die je IN Christus hebt voor God en het eeuwigheidsperspectief dat Hij wil geven! Heel de wereld moet het weten dat Jezus kwam om zondaren, tollenaren en hoeren te rechtvaardigen. Ik wil een instrument zijn! Een kanaal waardoor het levende water kan stromen tot zondaren, tot hopelozen. Onze God is een God van heil, Hij schenkt uit goedheid zonder peil, mij en jou het eeuwig zalig leven!
 
Vraag jij je af of de liefde van God ook voor jou is? Hij Die groot is en zeer te prijzen. Hij is vol van genade, barmhartigheid, lankmoedigheid, liefde voor jou! Ik kan God nooit groot genoeg benoemen. Jezus, die Zichzelf ‘doodgeliefd’ heeft voor vijanden, om jouw ziel te redden. Onbegrijpelijke liefde. Jezus’ offer is groot genoeg om heel de wereld te kunnen behouden. Denk je dat het voor God onmogelijk is om jouw, één van de 7 miljard nietige sprinkhanen in Gods ogen, te kunnen behouden? Voor Hem is alles mogelijk! Hij kan volkomen behouden! (Hebr. 7:25). De nodiging tot het heil komt tot ieder persoonlijk. Hoe zal jij kunnen vluchten voor de toorn van God, als jij op zo’n grote zaligheid geen acht slaat? (Hebr. 2:3). Het heeft des Heilands bloed gekost! Acht het bloed van onze Zaligmaker toch niet onrein! Het kon voor Paulus, voor Mannasse, voor de grootste zondaar, het kan ook voor jou! Verloren gaan is eigen schuld (Joh. 5:40). God zweert bij Zijn eigen Naam dat Hij geen vreugde vindt in jouw dood: "Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze (dat is iedereen buiten Jezus!), maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft" (Ezech. 33:11)! Bekeer je dan, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (Matth. 4:17)! God bid en smeekt jou: laat je met Mij verzoenen?! (2 Kor. 5:20).
 
Calvijn roept op "dat een ieder zijn naaste meetrekke!" Hij zegt: "God biedt ons Zijn Zoon aan, Hij moet dan ook zonder enig tegenspreken aangenomen worden (...). Dagelijks biedt God ons Zijn Zoon aan; het is héden dat Hij Zijn armen naar ons uitbreidt en dat wij in Zijn bloed gedompeld worden (...). Onze Heere Jezus Christus is aangeboden aan heel de wereld; ziet hoe Hij voor ons allen gebeden heeft; niemand is te verontschuldigen (...). Jezus Christus is onze Verlosser en wij moeten niet bang zijn in grote getale tot Hem te komen, maar veeleer trekke ieder zijn naaste mee, aangezien Hij genoegzaam is om ieder te redden."
 
Corne Blokland (21) uit Bergambacht

 

Edit 06-12-2012

Fotopersbureau VidiPhoto maakt de onderstaande foto's van Corne's 'geloofsmobiel', o.a. voor een artikeltje in het Nederlands Dagblad.

 

 

 

 

Nieuwsredactie op 29-10-2012, 09:30
20 reacties
mortlach
29-10-2012 / 22:26
Inderdaad. Vroeger deed men dat met zo'n visje, maar dat is blijkbaar niet goed genoeg...
Omega
29-10-2012 / 22:48
Atheïsten hebben wat moeite met symbolen, vandaar ;-)
erishoop
29-10-2012 / 23:35
ik las onderstaand stuk


en daar zit een foute evangelisatie in

daarom kun je beter de vorige tekst er weer op plakken

ik las dit

Iedereen gaat naar zijn eeuwig huis. Als iemand Jezus niet kent als Zaligmaker, als iemand niet gelooft in Hem, dan betekent dit dat hij dan voor eeuwig omkomt.

das opzich al fout want in de geschiedenis zijn er vele getuigennissen van mensen die verwacht hadden dat ze verloren zouden gaan , maaar om wille van JEZUS zijn ze aangekomen in het Eeuwige JERUSALEM

terug naar wa u schrijft ik lees hier; als ik JEZUS KEN ALS MIJN PERSOONLIJKE ZALIGMAKER komt het goed, want dat is het tegenovergestelde van wat er staat

maar nu anders om KENT JEZUS MIJ ALS EEN VERLOREN ZONDAAR , VERGEEFT GOD OM JEZUS WILLE MIJ MIJN ZONDEN daar komt het op aan

ik kan JEZUS WEL KENNEN ALS MIJN ZALIGMAKER EN MIJN VERLOSSER maar ik kan mij zelf niet de hemel in promoveren , JEZUS ZAL MIJ MOETEN KENNEN ALS EEN ZONDAAR EN MIJN ZONDE ZULLEN DOOR GOD VERGEVEN MOETEN WORDEN,

tegenwoordig ken iedereen JEZUS als persoonlijke ZALIGMAKER

maar dr zijn dr bar weinig die overtuigend kunnen antwoorden op de vraag

kent JEZUS mij persoonlijk als een ZONDAAR

want over zonde en schuld wil men niet spreken

alleen over de goede TOEKOMST

maar om een goede toekomst op te bouwen moet je je fouten erkennen
en van je fouten leer je
om je zelf in het heden en het toekomende te verbeteren

dus het is een slechte tekst op een slechte( lees uiterlijk stoere auto )

snel veranderen
Omega
30-10-2012 / 08:55
@erishoop Begrijp ik het goed dat je het persoonlijk getuigenis van Corne in twijfel trekt en dat daarom de tekst op zijn auto niet klopt?
rotterdam1
30-10-2012 / 09:39
@erishoop ;

Johannes 3 vers 16 zegt " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Op de achterruit staat " Zó gróót is Gods liefde voor jou, dat Hij zelfs Zijn Zoon niet spaarde! OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, metterdaad eeuwig leven heeft!"

Wat is het verschil ?
erishoop
30-10-2012 / 12:32
goed lezen

ik reageer op de tekst van en in het intervieuw

ik reageer niet inhoudelijk op zijn voorkeur reclame

in zijn intervieuw uit hij iets wat fout is

niemand kan zelf de hemelpoort openen dat zal gedaan moeten worden door de HEMELSE POORTWACHTER

in zijn evangelische intervieuw verdraait hij het zo dat de mens het wel kan en daar gaan er een hoop de fout mee in
QuadCoreInside
30-10-2012 / 12:44
Als hij zich inderdaad strikt aan de verkeersregels houdt, vraag ik me af wat hij dan met een 2 liter GT doet..
Zelf associeer ik 'snelle Golf' altijd met 'petjesvolk'.
Omega
30-10-2012 / 13:04
@erishoop Je had dus eigenlijk een dogmatisch betoog verwacht. Ach, in iedere preek missen we wel iets ;-)

@QuadCoreInside Hoe sneller je auto, des te meer mensen je met het evangelie kunt bereiken ;-)
mortlach
30-10-2012 / 13:08
@Omega: vandaar die grote letters :-) Maar goed, gezien de Nederlandse verkeersituatie zal hij hooguit de ene persoon die achter hem in de file staat tot ergernis zijn.
pierro
30-10-2012 / 14:18
Goede actie, alles is maar tijdelijk. Wie in Jezus Christus gelooft heeft het eeuwige leven!
Omega
30-10-2012 / 18:10
@Mortlach Zolang die persoon geen Mortlach heet zal dat nog wel meevallen ;-)
Omega
30-10-2012 / 19:31
@Skeptor Aangevallen, hoezo? Met Mortlach heb ik een uitstekende relatie ;-)
rotterdam1
30-10-2012 / 19:37
@erishoop
Ik begrijp je niet – je zegt “dus het is een slechte tekst op een slechte( lees uiterlijk stoere auto )
snel veranderen.
Wat is er niet goed aan deze tekst ; " Zó gróót is Gods liefde voor jou, dat Hij zelfs Zijn Zoon niet spaarde! OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, metterdaad eeuwig leven heeft!"

En waarom “want over zonde en schuld wil men niet spreken” – wie is “men” ?
Hoor jij daar ook bij ? Of zijn dat alleen de anderen ?
maranatha
30-10-2012 / 21:48
er is hoop: Voordat wij Jezus mogen kennen als Zaligmaker, hebben wij vooraf vrijspraak ontvangen van onze schuld en straf. Hoe zouden wij anders kunnen roemen in de Heere Jezus? De wedergeboorte is bij God vandaan gewerkt! God kent Zijn kinderen!

Daarom mogen wij juichen over onze verlossing in Christus Jezus.

We blijven ons hele leven zondaar, Maar IN Hem zijn we meer dan overwinnaars!
Balpen
30-10-2012 / 21:50
@erishoop
Niet iedereen is theoloog en weegt zijn uitspraken op een weegschaal maar ik weet dat dit diep uit Corne's hart komt en dat hij zeker mag zijn dat niet hij voor Jezus koos maar Jezus voor hem ondanks al zijn zonden.
Weet JIJ dat ook.

Ik denk dat wij allen een voorbeeld kunnen nemen aan Corne zo te mogen getuigen van zijn Zaligmaker waaraan hij alles te danken heeft.

Ps. het zou mijn auto niet zijn maar het leesbaarheids gehalte is op deze manier hoger dan op een Opel Zafira

Groet
Omega
31-10-2012 / 09:39
Misschien ook iets voor de vrachtwagenchauffeurs onder ons ;-)
QuadCoreInside
31-10-2012 / 10:45
Probleem is dat die vrachtauto's vaak niet van hunzelf zijn.
henkie
31-10-2012 / 21:21
Mooi verhaal van Corne!
QuadCoreInside
01-11-2012 / 16:23
@Lanor:
Ik had inderdaad ook al gezien dat de letters anders zijn. Dat vind ik dus helemaal te sneu voor woorden. Bij ons in de straat staat ook een Polootje die helemaal verbouwd is tot GTI, compleet met honingraatgrilletje met rode bies en plaklettertjes..Check je het kenteken bij de RDW, is het gewoon een 1.4 met 60pk.

Maar goed, dat is off-topic.
Cloudsadmirer
11-11-2012 / 02:05
Corne, helemaal geweldig! Wat een goed idee! Je moet er maar opkomen!
Ik word hier zo blij van!

Meer nieuws

SLIJK-EWIJK - Iedere week worden twee kerken in ons land gesloten als gevolg van de ontkerkelijking. Een van de mooiste ...
10 reacties
20-10-2012
Sinds 2 oktober 2012 heeft het Hervormd Jeugdwerk (HJW) een nieuwe website. Het HJW wil jongeren (16+, 16- en 12-), leid...
2 reacties
02-10-2012
Deze week, op dinsdag 18 september, maakte professor Karen L. King op een congres in Rome een papyrusfragment openbaar. ...
13 reacties
20-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering