Ik Zeg Zon niet nodeloos kwetsend

Nieuwsredactie / 18 reacties

13-08-2012, 12:56

VEENENDAAL– De Reclame Code Commissie heeft uitspraak gedaan inzake de commercial ‘Ik Zeg Zon’ van de Nederlandse Energie Maatschappij. De uitspraak, die in handen is van de Bond tegen vloeken, is echter spanningsloos omdat de commissie enerzijds wel erkent dat de commercial wel kwetsend kan zijn, maar anderzijds oordeelt dat er geen sprake is van ‘nodeloos kwetsen’. Dit meldt de Bond in een persbericht.

In de commercial van de NEM wordt respectloos met het scheppingsverhaal omgegaan. De Reclame Code Commissie oordeelt echter dat de commercial niet ‘nodeloos kwetsend’ en ook niet ‘in strijd met de goede smaak of het fatsoen’ is. Het verwijzen naar of gebruik maken van het scheppingsverhaal is volgens de commissie op zich niet laakbaar. Wel ziet de commissie in dat de commercial niet door iedereen zal worden gewaardeerd.

Met de uitspraak laat de Reclame Code Commissie volgens de Bond tegen vloeken een kans onbenut om een grens te trekken. Net als geaardheid is religie is geen zienswijze, maar een zijnswijze. De identiteit van een groep mensen wordt door de commercial geschonden. Het is daarom van belang dat de samenleving respectvol omgaat met dergelijke gevoelens. Dat deze commercial wordt toegestaan kan worden gezien als vrijbrief voor reclamemakers om religieuze gevoelens te kwetsen. De Bond tegen vloeken wijst Nederland op het belang van respectvolle omgang. Taal doet iets met mensen.

De uitspraak is nog niet onherroepelijk zolang de appeltermijn nog loopt.

Dr. Evert van Garderen riep eerder op om de Nederlandse Energie Maatschappij te boycotten.

Nieuwsredactie op 13-08-2012, 12:56
18 reacties
Catherine
13-08-2012 / 13:13
Nou okay dan, diezelfde reclame nog maar eens, maar dan met Allah. Wij zappen weg en willen niks met deze maatschappij te maken hebben!
Wat vreemd dat het om "nodeloos kwetsen" gaat eigenlijk.
Ik zou het meer spotten willen noemen nl.
Evert_60
13-08-2012 / 15:17
Om de betrekkelijke betekenis van de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) te duiden, wil ik jullie de tekst van de RCC niet onthouden bij de toekenning van een klacht over een reclame van afslankslippers:

" De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat reclame voor “Afslank slippers” op de website www.compleetcomfort.nl misleidend is.

Op de website worden “Afslank slippers” aangeprezen als een product met behulp waarvan men kan afvallen. Omdat de adverteerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de “Afslank slippers” deze werking hebben, is de uiting volgens de Commissie misleidend.

De Commissie heeft al eerder een reclame-uiting van de adverteerder voor “Afslank slippers” in strijd met de Nederlandse Reclame Code bevonden. Daarom heeft de Commissie besloten deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen."


Wat kun je hier nog mee?
adriaan
13-08-2012 / 15:40
De schrijver vindt religie vergelijkbaar met geaardheid: een zijnswijze, en daarom moeten religieuzen net als andersgeaarden beschermd worden tegen kwetsende spotjes. Terwijl in de Bijbel heel kwetsende dingen staan over mensen met een ander geloof of geaardheid. Als de spotjes verboden moeten worden dan ook een verbod op deze bijbelteksten.

Beter lijkt het me om je niet zo snel gekwetst te voelen en als je je gekwetst voelt niet meteen om een verbod roepen. Dat is namelijk een zwaktebod en het komt wel heel egocentrisch en zelfingenomen over: Alleen religieuze gevoelens moeten worden beschermd, maar religieuzen mogen wel op andermans tenen gaan staan.
Evert_60
13-08-2012 / 16:33
@ adriaan. Dat is een mooi rijtje oneliners. Ik ben onder de indruk.
Ik vind dit ook wel een passende oneliner: Alleen mensen kunnen bot en scherp tegelijk zijn.
Meer van deze bijdragen te vinden op http://www.oneliners-and-proverbs.com/hollands/frame-hol.html
Omega
14-08-2012 / 14:21
@vrijheid Ik ben het helemaal met je eens. Mensen zouden zich niet zo snel gekwetst moeten voelen. Pas maar toe in je reacties. Of geldt het alleen voor anderen? ;-)
Omega
14-08-2012 / 17:48
Je bedoelt met gekwetsten, hongerige zwarten in Afrika die de extra miljoenen aan benodigde voedselhulp nu zien opgaan aan wat huppelende geiten op het podium? Laat ze maar verhongeren toch? Dat is de essentie van het leven...

Je grimlacht trouwens als een boer met kiespijn ;-) "Moedwil? Slordigheid? Het komt in elk geval over als gebrek aan respect en een ontbreken van subtiliteit en relativeringsvermogen." ... "je reageert weer als een kip zonder kop"
sjefdevries
15-08-2012 / 19:24
hou toch op met dat pathetisch slachtoffergedrag van die benauwde gristenen! Maak je toch druk om echte zware zaken, zoals hongersnood, kindersterfte, oorlog, dood, vernietiging van de natuur, honger, moord en uitroeiing in deze wereld.
Mona
15-08-2012 / 22:04
@sjefdevries, dat heb je al eerder gezegd, je valt in herhaling.
waldboy
16-08-2012 / 08:02
Vergelijking met de reclame voor afvalslippers gaat volkomen mank. Daar wordt een product aangeprezen dat zijn werlking niet waar kan maken. Dit is misleidende reclame.
De NEM misleidt niet. Levert wat het aanbied. Als ze nou eens rode stroom zouden bieden ipv groene.
De NEM maakt reclame waardoor sommige christenen zich gekwetst voelen.
Dit is echter een gevolg van het christen zijn. We worden gespot, gehoond, gekwetst enz om Jezus wil. De enigste plaats voor onze gevoelens is bij het Kruis. Daar is Hij nog dieper gekwetst. Hij weet dus wat we voelen.
Als God in deze reclame gekwetst wordt, zal Hij zich daar ook wel mee redden. Wij hoeven Hem daar echt niet bij te helpen.
Als HC vraag 100 voor God waardevol is, zal Hij op basis daarvan ook handelen. De HC is waardevol binnen reformatorische kring. Daarbuiten zegt het niemand, tot weinigen iets. Het is een samenvatting van wat er in de Bijbel zou staan.. Geen wet. Een rechter kan daar in ieder geval niets mee.
Daniel
16-08-2012 / 23:33
Wat ben ik gekwetst, het voelt als een stoot onder de gordel, ieder gereformeerde is gekwetst.
Iedereen kan ons kwetsen, we zijn slapjanussen en watjes.
Het gaat nergens over......, maar we zijn gekwetst.
waldboy
17-08-2012 / 07:45
@sjefdevries, je valt in herhaling maar hebt wel volkomen gelijk. Wat mij betreft mag je dit nog vele malen herhalen.
Mona
17-08-2012 / 12:14
@sjefdevries valt in herhaling en heeft mijns inziens maar voor de helft gelijk.
Waarom ik dat denk heeft te maken met dat ik christen ben.

Het is waar dat wij ons druk moeten maken om de zaken die hij aanhaalt, maar OOK moet een christen zich druk maken om de eer van God hoog te houden, en dat betekent ook dat we van ons laten horen als Gods naam voor reclame doeleinden gebruikt gaat worden.

Heb God lief boven alles, en de naaste als jezelf.
Uit deze samenvatting van Gods wet (die staat in de Bijbel Exodus 20 vers 1 t/m 17), vloeien beide voort, ook de zorg voor de schepping en de zorg voor je naaste.

In dit onderwerp gaat het om God's Naam, en daarom vind ik niet dat ik pathetisch gedrag vertoon of een benauwde christen ben.
@sjefdevries, je mag dit bij elk onderwerp herhalen, maar doe dat dan wel genuanceerd.
Waarom vind je dat we benauwde, pathetische christenen zijn, en waarom vind je jouw zaken belangrijker?
Mandelbrot
21-08-2012 / 21:03
Ik moest lang nadenken voor ik überhaupt kon verzinnen waarom iemand de NEM reclame godslasterlijk zou kunnen vinden..

Wees liever blij dat energiemaatschappijen zich inzetten voor een duurzame samenleving door zonne-energie te promoten.
moedervan2
22-08-2012 / 11:43
Ik heb een klacht ingediend tegen deze reclame. ik kreeg een nette reactie. Zij zeiden dat deze reclame door christenen is bekeken voordat hij uitgezonden werd... zij vonden het geen probleem. Ik kan me er niks bij voorstellen. Gods naam zomaar gebruiken is zonde. Mensen die niet eens in Hem geloven vinden het wel nodig Zijn Naam aan hun bedrijf te verbinden zodat er reactie komt en er dus naar gekeken wordt. Negatieve reclame is ook reclame niet waar??
Ik vind het aanstootgevend dat sommigen zich er niet druk om maken of het prima vinden onder het mom van... Christus leed dus wij met Hem en het daarbij laten... Laten we eens een vuist maken en laten zien dat onze God een heilig God is. Hij wil niet gebruikt worden voor reclame voor een bedrijf dat ook nog eens liegt en bedriegt! (uit ervaring weet ik dat zij hun beloften niet waar maken en je veel duurder bij hen uit bent)
Het doel van de NEM is verkoop, geen evangelisatie... alleen daarom vind ik deze reclame al niet kunnen!
waldboy
25-08-2012 / 15:40
Als God niet wil dat Hij wordt gelasterd, zal Hij zijn maatregelen ook wel nemen. Misschien gaat de NEM wel failliet.
Tot dusver heb ik alleen nog maar reacties van christenen gelezen die zich gekwetst of gelasterd voelen en denken dat Gos zich net zo voelt.
We moeten onze gevoelens en gedachtes niet op God projecteren. Hij redt zich heel goed. Is Hij niet oppermachtig?
Het doet mij denken aan het verhaal waarin David de ark uit Baäl-Jehuda weghaald. Tijdens de reis meende Uzza God een handje te moeten helpen omdat de runderen uitgleden. God sloeg hem en Uzza stierf bij de ark.
Ook Mikal had kritiek; als straf bleef ze kinderloos.
@moedervan2 er zijn nu eenmaal christenen en christenen. Ze denken er niet allemaal hetzelfde over. Om nu direct aanstoot te nemen omdat de anderen anders denken, zegt meer van jezelf dan van die andere christenen.
Aansttot nemen heeft altijd te maken met jezelf.
moedervan2
25-08-2012 / 20:56
@ waldboy

Inderdaad, het zegt iets over mij! En dat is dat ik de naam van mijn God die zo goed voor mij zorgt, die zoveel heeft geleden voor mij niet zomaar te grabbel wil gooien in een reclame. "Gij zult Mijn Naam niet ijdel gebruiken!" dat lijkt me duidelijk genoeg, Gods eigen woorden. Dus zeg niet dat ik mijn gedachten op God projecteer, God zegt het zelf. ijdel gebruik wil zeggen: leeg zonder doel, zomaar.
Nou dat de reclamemakers Gods naam gebruiken om Hem te eren dat lijkt me duidelijk, dat is niet het geval. Geld verdienen staat bij hen op nr 1. Of kun jij anders bewijzen??

God laat in het oude testament heel duidelijk zien dat Hij een heilig God is. Daar gold ook het verbond der wet. Wie de wet overtrad kreeg Gods toorn te verduren. Daarom moest Uzza ook sterven want David had de ark op een kar met ossen vervoerd en God had het voorschrift dat priesters de ark moesten dragen. Dan zou hij ook niet kunnen vallen. Hierin kun je zien dat david daar al niet goed had geluisterd. Uzza werd direct gestraft, david werd indirect gestraft. maar david was wel de man naar Gods hart omdat hij zo dolgraag God die plaats wilde geven in zijn leven die God verdiend al faalde hij daar dan wel vaak in, maar de intentie was er wel. Dat kan ik van de NEM niet zeggen. Gods naam mis-/gebruiken om geld te verdienen lijkt me geen goede zaak.
In het NT geldt het verbond der genade. God straft niet nu, Hij geeft ons tijd. Genadetijd om ons te bekeren. Hij straft niet, ook niet door ziekte en rampen. alles wat ons overkomt is gevolg van onze zonden, een gebroken schepping. God zal alles recht zetten als Hij straks weer komt. Dan zal Hij zeker straffen. Degenen die niet door het bloed gereinigd zijn zullen alles moeten verantwoorden. Wee diegene die dat overkomt. Laten we daar niet lichtvaardig over denken en laten we vooral niet te gemakkelijk denken over Gods heiligheid.

Helaas zijn er vandaag de dag veel christenen die zich christen noemen maar God niet zo hoog hebben staan. Ik ken christenen die zelfs vloeken, die delen uit de Bijbel ontkennen (bijv schepping), die van genade en bekering niets willen weten... laten we wel even zeggen dat in mijn ogen in hun levenshouding een heleboel mis is. Een christen (genoemd naar Christus) is bevrijd van zonden en zal zijn God hoog houden, Hem voor Almachtig houden en strijden om Hem die plaats te geven die Hij verdiend. Hij is immers Diegene die de christen bevrijd heeft van de last van de zonde. Dat is niet zomaar een kleinigheidje, dat is een levensbevrijdende zaak. Het doet zeer als de Naam van die God zomaar te grabbel wordt gegooid op tv. Net als in programma;s als de Grote Jezusquiz.
Evert_60
02-09-2012 / 22:13
@ Iedereen. Ik kan er naast zitten, omdat ik erg weinig tv kijk, maar ik wil hier toch wel even kwijt dat ik de betreffende reclame niet meer op tv heb gezien. Kunnen jullie dat bevestigen/ontkennen? Zou ons verzet dan misschien toch het gewenste effect hebben gehad bij de leiding van dit bedrijf?
moedervan2
15-09-2012 / 15:00
Inderdaad ik heb m ook al een tijd niet meer gezien. Hebben we toch iets bereikt! FIJN!

Meer nieuws

In oktober verschijnt het tweede deel van de Straatbijbel: ‘Genesis, hoe die torrie begon’. Deze hervertelling van Genes...
geen reacties
31-07-2012
Goedkoop is meestal duurkoop. Deze bekende uitspraak blijkt opnieuw een grote kern waarheid te bevatten. Geestelijke duu...
27 reacties
23-07-2012
Nederlandse sporters kunnen tijdens de Olympische en Paralympische Spelen een Nederlandse bijbel lezen. Het Nederlands B...
geen reacties
19-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering