Artikelen met tag

vrouw in ambt

In Romeinen 16 groet Paulus zijn medewerkers. In vers 1 wordt zuster Febe, die in dienst staat van de gemeente in Kenchr...
geen reacties
15-07-2019
Ik zit bij de Nederlands Gereformeerde Kerk. Bij mij in de kerk zijn vorige week drie nieuwe diakenen gekozen. Twee hier...
geen reacties
09-07-2019
Werd de Heilige Geest in de Bijbel ook op vrouwen uitgestort?
geen reacties
28-01-2019
Ik heb een vraag over het verstaan van de kanttekeningen bij de Statenvertaling als het gaat om het zwijgen van de vrouw...
geen reacties
27-04-2016
Hoe kan het zijn dat vrouwen zich geroepen weten door God om dominee te worden? Paulus spreekt hier mijns inziens duidel...
geen reacties
23-02-2016
Wel of niet een vrouw in het ambt? Wat zegt de Bijbel er over? Tweede vraag: Waarom kunnen hedendaagse Protestantse Kerk...
geen reacties
17-03-2015
Ik lees net Prediker 7:27. En daar schrik ik een beetje van. Ik lees het in de vertaling van Het Boek, maar in de Staten...
geen reacties
05-03-2015
Over de vrouw in het ambt is al veel gezegd en geschreven. De stellingen hieromtrent zijn mij bekend. Die behoeven hier ...
geen reacties
19-11-2013
Ik heb als jonge ongetrouwde vrouw een aantal jaren geleden mijn mastergraad behaald in de studie Cultuurwetenschappen. ...
2 reacties
30-05-2011
Ik heb een vriend die naar een PKN-gemeente gaat waar vrouwen een ambt bekleden en een vrouwelijke dominee voorgaat. Ik ...
18 reacties
11-01-2011
Ik heb veel bewondering voor Corrie ten Boom, maar hoe moet ik de dingen die zij deed rijmen met 1 Korinthe 11? Corrie t...
1 reactie
10-09-2010
Aan ds. Heikamp. Ik heb een vraag over de positie van de vrouw binnen de gemeente (kerk). De enige kennis die ik over di...
26 reacties
13-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering