Artikelen met tag

roeping

Als een dominee een beroep krijgt, neemt hij deze niet altijd aan. Hoe krijgt hij het antwoord en waarom wordt hij beroe...
geen reacties
19-02-2005
Al geruime tijd heb ik het verlangen om predikant te worden. Dit jaar moet ik kiezen wat ik wil gaan studeren. Ik verlan...
geen reacties
12-02-2005
Ik zit met de volgende vraag. Ik zou na m'n studie heel graag naar het buitenland willen. Ergens in een kindertehuis wer...
geen reacties
04-12-2004
Moet je een roeping hebben om het onderwijs in te gaan?
geen reacties
10-10-2004
1. Welke hbo- / universitaire studie zou van pas kunnen komen als je later misschien de zending -of zoiets- in gaat? Dan...
geen reacties
23-04-2004
In mijn kerkverband (Ger. Gem.) worden vragen met betrekking tot een roeping God te mogen dienen als bijv. predikant, ze...
geen reacties
19-01-2004
Ik heb een vraag over het krijgen/hebben van een roeping. Vaak wordt er gezegd/geschreven dat als je gelooft je de Heere...
geen reacties
08-01-2004
Ik ben er van overtuigd dat je voor het werken in de zending een roeping moet hebben. Hoe zou je kunnen gaan zonder dat ...
geen reacties
25-12-2003
Ik heb een wat stoute vraag, maar ik loop er echt wel mee. Hoe komt het toch dat dominees, wanneer zij verschillende ber...
geen reacties
24-05-2003
Wat is nu precies roeping tot het predikantsambt? Ik ben veel bezig met de vraag of dit werk in het Koninkrijk van God o...
geen reacties
01-10-2001
Voor zover ik het weet worden theologiestudenten d.m.v. een admissie-examen getoetst op hun roeping. Nu heb ik uit betro...
geen reacties
01-10-2001
Vraag a: Hoe kun je je roeping verstaan? Vraag b: Hoe kun je weten geroepen te zijn tot het predikambt? Mag je de Heer...
geen reacties
01-10-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering