Omgaan met een beroep

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

19-02-2005, 00:00

Vraag

Als een dominee een beroep krijgt, neemt hij deze niet altijd aan. Hoe krijgt hij het antwoord en waarom wordt hij beroepen als hij er toch niet heengaat? Bij de hervormden hebben ze vaak nog ook een hele middag/avond met de ouderlingen van de week wijk er bij. Ik snap niet helemaal waarom. Kan iemand mij hierover uitleg geven?

Antwoord

Een dominee wordt door een gemeente beroepen, omdat deze vacant is geraakt. Doordat een predikant naar een andere gemeente vertrokken is of door overlijden. Maar een beroep ontvangen betekent nog lang niet altijd dat dat beroep ook moet worden aangenomen. Men kan de overtuiging hebben op de plaats te moeten blijven waar men eerder geroepen is. Maar de Heere kan ook een ander werkterrein aanwijzen. En daar gaat het de vraagsteller waarschijnlijk om: hoe kun je weten een beroep te moeten aannemen of niet.

Als een gemeente beroept dan heeft de beroepen predikant voor Gods aangezicht te beslissen. En -meestal door het Woord- wordt de weg gewezen. Alle andere factoren (woonplaats, woning, scholen, etc.) mogen geen overwegende rol spelen. We lezen van Paulus dat hij door middel van een gezicht geroepen werd over te steken naar Griekenland (Hand 16:9).

In veel kerken komt de roeping van een predikant tot stand door middel van een stemming uit een door de kerkenraad opgesteld tweetal. Binnen de Hervormde Kerk wordt een predikant door de kerkenraad beroepen. De predikant gaat dan in de roepende gemeente een keer preken en maakt kennis met de gemeente, met de kerkenraad, bezoekt de pastorie, etc. Daarna komt de beslissing tot stand.

Juist het een keer voorgaan in de roepende gemeente kan de te nemen beslissing duidelijk maken. De kennismaking geeft de gemeenteleden ook de gelegenheid te reageren. Het is voor een predikant ontzettend belangrijk te weten door de Heere geroepen te zijn en geen eigen wegen te gaan. Dan kan hij ook altijd daarop terugvallen. En de gemeente heeft een predikant ook te ontvangen als een dienaar van het Woord, door de Heere gezonden.
 
Ds. W. C. Meeuse

 

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

beroepingswerkroeping
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is geloven?
geen reacties
19-02-2007
Vraag aan ds. C. G.  Vreugdenhil. In deze wereld komen we veel mensen tegen die ver van God en Zijn woord leven, bijvoor...
geen reacties
20-02-2020
Mijn man en ik komen niet uit het volgende: vóór hij mij ontmoette had hij veel vriendschappen met vrouwen. Sinds hij me...
8 reacties
19-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering