Vertellen over uw roeping tot zendingswerk

ir. Raymond H. Warnaar / geen reacties

13-04-2005, 00:00

Vraag

Kunt u iets vertellen over uw roeping tot het zendingswerk? Er zijn een paar aspecten waar ik graag over zou willen horen/lezen: 1. Heeft u er lang mee rondgelopen, er mee geworsteld, of was het in én keer duidelijk dat u dit moest gaan doen? 2. Wat is de relatie tussen liefde tot het zendingswerk en een roeping tot het zendingswerk? 3. Zendingswerk heeft een enorme impact op het hele gezin; wat was de rol van uw vrouw in de roeping? Riep de Heere u eerst en gaf uw vrouw zich er aan over, of ging dat gelijk op en riep de Heere haar ook persoonlijk? 4. Voelde u een roeping voor het zendingswerk in het algemeen of was (is) die roeping specifiek voor een taak/land? Hartelijke groeten en Gods zegen in alles!
 

Antwoord

Bedankt voor je vragen. Ik ben blij dat je met deze vragen rondloopt en ik wil graag iets van onze ervaringen aan je doorgeven. Als ik er aan terugdenk dan herinner ik me dat we, inmiddels ongeveer tien jaar geleden, ruim een jaar lang aan de Heere gevraagd hebben om deuren te openen in Zijn dienst. Zonder dat we precies wisten waar en hoe. Er was alleen een verlangen door de Heere in onzer beider harten gelegd om Hem te mogen dienen, waar ook ter wereld! We waren er verder (behalve door het gebed) ook niet bijzonder actief naar aan het zoeken. Totdat er op een dag een vacature in de krant stond van de ZGG voor een werker in Ecuador. Op dat moment wist ik dat deze vacature de geopende deur was en werd het dezelfde zondag erna vanuit Gods Woord maar ook door andere omstandigheden op wonderlijke wijze steeds weer bevestigd. Niet solliciteren kon toen niet meer.

Met betrekking tot je tweede vraag: de liefde voor de Heere deed ons zoeken naar een roeping in Zijn dienst, pas daarna kregen we liefde tot het zendingswerk, voor onze naasten ver weg. Mijn vrouw is vanaf het begin af aan bij alles betrokken geweest. We zien het als Gods leiding dat de Heere ons beiden dezelfde gedachten en overtuigingen gaf, waardoor we onze weg in de zendingsdienst als iets van ons samen (ook als gezin) mogen ervaren. Tot op de dag van vandaag! Ik kan niet zeggen dat we een specifieke roeping ervoeren met betrekking tot een speciale plaats of land. Wel dat de Heere wist en weet wat goed voor ons is. Ik denk dat wij destijds met een Afrikaans land wellicht meer moeite gehad zouden hebben. We zijn daarom dankbaar en zien het als Gods raad dat we in Ecuador mogen werken.

Tenslotte is het, het belangrijkste om alles in Gods Hand te kunnen en te mogen leggen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar wel de meest zekere en veilige weg. Een leven met de Heere geeft die keuze van Ruth in de harten van hen die Hem lief gekregen hebben. Ik hoop dat jij dat ook mag ervaren. Dan blijft er maar én vraag over: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want uiteindelijk gaat het om Zijn Koninkrijk en om het werk van Zijn Geest in de harten van zondaren. Daarbij zijn wij slechts kleine, zondige en nietige instrumenten. Zodat God de eer van alles zal ontvangen!
 

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

roepingzending
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Vergunst. Verstandelijk zou ik graag een kind van God willen zijn. Toch weet ik niet of het bij mij wel goed zit...
geen reacties
13-04-2010
N.a.v. de bijbelstudie kwam de volgende vraag naar boven: kun je de menswording van Christus zien als een antropomorfism...
geen reacties
16-04-2018
Sinds enkele maanden ben ik aan het afspreken met een ontzettend leuke man. We kunnen het goed met elkaar vinden, samen ...
3 reacties
14-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering