De gewillige dood van de Heere Jezus

Ds. P. van der Kraan / geen reacties

16-03-2021, 14:24

Vraag

Heeft Jezus zelfmoord gepleegd toen Hij aan het kruis hing? Want Jezus was God op aarde en kon zieken genezen en noem zo maar op. Jezus kon ervoor kiezen om zijn Goddelijke kracht te gebruiken om te voorkomen dat Hij gekruisigd werd, maar hij koos daar niet voor. Hij faciliteerde zijn eigen dood voor onze zonden. Denken wij dan niet te negatief over zelfmoord?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je probeert twee zaken op één lijn te brengen die zich onmogelijk laten verenigen, namelijk het karakter van Jezus’ kruisdood en de waardering van suïcide. Dat over het laatste (onder ons) verschillend wordt gedacht en geoordeeld zonder altijd voldoende rekening te houden met wat vooraf ging, zal waar zijn. Maar het gaat te ver om in het sterven van Jezus aanleiding te zien om in ieder geval minder negatief te oordelen over zelfdoding. Als je dat toch doet, vergelijk je twee categorieën met elkaar die elkaar zelfs in de verste verte niet raken.

Doorredenerend in de gang van jouw gedachten zou je dan ook mensen, die vanwege hun geloof de marteldood zijn gestorven, onder zelfmoordenaars moeten rangschikken. Ze hadden immers veelal gelegenheid om hun geloof te herroepen. Er werden daartoe soms verwoede pogingen gedaan, zoals je kunt lezen over Perpetua, martelares in het jaar 203 te Carthago. Haar vader deed met haar zuigeling in zijn armen verwoede pogingen om zijn dochter van het christelijk geloof af te brengen. Moest het kind zonder moeder opgroeien? Het was echter tevergeefs. Perpetua hield vast aan de belijdenis dat Jezus Christus de Kurios is, ook al betekende dat het einde van haar jonge leven (ze was nog maar 22 jaar). Wie zou durven beweren dat Perpetua zelfmoord heeft gepleegd?

Een ander aspect dat bij deze denkwijze over het hoofd wordt gezien, is de verantwoordelijkheid van de degene die haar dood op hun geweten hebben. Niet Perpetua bracht zichzelf om het leven, maar haar beulen benamen haar het leven. 

Datzelfde geldt de dood van Jezus. Als je Jezus verantwoordelijk stelt voor Zijn eigen dood omdat Hij, almachtig als Hij was anders had kunnen kiezen, neem je de verantwoordelijkheid daarvoor weg bij Judas, Anna, Kajafas, Pilatus en vele anderen. Je hebt gelijk als je zegt dat Jezus kon verhinderen dat Hij werd gedood. Als Hij Zijn macht had getoond was er veel meer gebeurd dan dat de soldaten, die Jezus kwamen arresteren, terugdeinsden en achterover op de grond vielen toen Jezus heel even de sluier van Zijn Godheid oplichtte (Joh. 18:9). Dat Hij verder tijdens Zijn arrestatie en de rechtsgang die tot Zijn dood leidde Zijn majesteit verborgen heeft en alles heeft laten gebeuren wat er met Hem moest (!) gebeuren, maakt Hem niet tot een zelfmoordenaar, maar toont Zijn grote gewilligheid om de weg van het offer te gaan. Het ene offer dat alleen de zonden der wereld wegneemt. Het laat zien Zijn onmetelijke liefde tot Zijn Vader om in de weg van het offer aan Zijn Vader te geven wat wij mensen Hem ontnomen hadden: Zijn eer, Zijn recht. Het laat ook zien Zijn peilloos diepe liefde voor allen die met hun schuld tot dit offer de toevlucht nemen om er een volkomen verzoening voor al hun zonden te ontvangen. Wat overblijft bij het zien van zoveel liefde voor mensen verloren in schuld, is diepe eerbied en hoogachting, uitmondend in aanbidding, zoals een lied ervan zingt: 

Ik bid U aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart. 
O licht, dat ’t helse duister kliefde
en blijde hope bracht aan d’ aard.
Ik wil die liefde steeds gedenken,
wil U mijn liefde wederschenken. 

Van harte hoop ik dat je vanuit deze verwondering op de gekruiste Christus mag zien.

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Pasen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb moeite om mijn man zijn fouten te vergeven die mij beschadigd hebben (verkrachting binnen ons huwelijk, dus tegen...
3 reacties
13-03-2014
De landelijke Hersteld Hervormde Kerk raadt het gebruik van de HSV in de gemeente af. Maar is het wel mogelijk om de HSV...
2 reacties
13-03-2012
Er zijn al veel vragen gesteld over een tweede huwelijk, maar meestal gaat het om echtscheiding. Zou iemand kunnen reage...
4 reacties
13-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering