Bloed en water uit de zij van Heere Jezus

Ds. A. de Lange / 1 reactie

07-04-2021, 12:45

Vraag

Volgens onder andere Johannes 19:34 komt er uit de zij van Jezus, op het moment dat een soldaat er een speer in steekt, bloed en water uit. Wat is hiervan de betekenis? Is dit een extra teken van Zijn dood in de zin dat dit in elk dood lichaam gebeurt?

Antwoord

Er is over de betekenis van dit ‘bloed en water’ uit het lichaam van de Heere Jezus in Joh. 19:34 veel nagedacht en er is heel veel over gezegd. 

We moeten beginnen bij de eenvoudigste betekenis: Johannes heeft in het bloed en water dat uit Jezus lichaam vloeide, toen de soldaat zijn speer erin stak bevestigd gezien dat Jezus werkelijk gestorven was.  Jezus stierf al nadat Hij uitgeroepen had: “Het is volbracht!” en nadat Hij de Geest gaf (Johannes 19:30). De soldaten zagen toen ze de kruisiging ten einde wilde brengen, dat Jezus al gestorven was (Johannes 19:33). Maar een soldaat wilde dat kennelijk zeker hebben en stak alsnog zijn speer in Jezus. En de bevestiging van Jezus dood kwam, want er kwam bloed en water uit de wond. Bloed was normaal. Het water minder; dat was waarschijnlijk gevolg van een fysieke hartbreuk (cardiale decompensatie) waarbij het vocht dat bij het hart zit naar buiten kwam.  

Dit ‘bloed en water’ is dus iets ‘gewoons’. Geen speciaal wonder. Jezus is nu ‘gewoon’ dood. Maar voor ieder die gelooft is dit heel bijzonder! Want Jezus dood is de betaling voor hun zonden en hun  verzoening met God! Die is zo zeker als Jezus dood!

De meeste uitleggers zijn er echter van overtuigd, dat in dit ‘bloed en water’ voor Johannes geloofsoog veel heeft meegesproken.
 
1. Jezus was het Paaslam. De paaslammeren voor het Pascha werden jaarlijks geslacht en dan werd het bloed opgevangen en aan de deurposten gestreken. Nu het bloed van Jezus het Paaslam vloeit is het duidelijk: er is verlossing en bevrijding door Hem! Juist Johannes schrijft over het bloed van Jezus Christus Gods Zoon dat ons reinigt van alle zonde (1 Joh. 1:7). Door Jezus is er daardoor voor ons rechtvaardiging en vergeving.

2. Water was het andere reinigingsmiddel dat in de dienst van God een rol speelt. Het staat symbool voor schoonwassing en reiniging die nodig is om in de nabijheid van God te kunnen komen. Die reiniging spreekt in het water van de doop. In Ezechiël 36 lezen we dat God de reiniging van het door een zondige wandel bezoedelde leven bij Israël zal bewerken door Zijn Geest (Ezech. 36: 25-27). 

Isaac da Costa heeft er dit over geschreven: “Het bloed en het water zijn de twee grote reinigingsmiddelen van het Oude Testament. Het bloed vertegenwoordigt de verzoening der zonde, en het water de reiniging van de wandel. Dus zijn beide vertegenwoordigers van de rechtvaardigmaking en de heiligmaking, die in Christus onafscheidelijk één, en dus ook altijd onafscheidelijk gepaard zijn. Uit het dode lichaam van de Vorst des levens vloeiden gelijktijdig het bloed en het water als de vertegenwoordigers van twee krachten, die Hij zich voor ons in de dood verworven heeft, en die na Zijn opstanding uit Hem zouden voortstromen van eeuwigheid tot eeuwigheid. En het noodzakelijk gevolg van deze beide (rechtvaardigmaking en heiligmaking) is de heerlijkmaking.”

Er is veel meer over gedacht en geschreven, soms teveel. Maar met deze dingen blijven we het dichtst bij de Bijbelse lijn. We zullen zelf in de lijn van de bedoeling van Johannes gaan, als we bij Joh. 19:34 bidden:
 
Laat mij steunen op uw trouw, 
Laat mij rusten in uw schaûw, 
Waar het bloed, door u gestort, 
Mij de bron des levens wordt.

Nieuw-Lekkerland, 
Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kruisigingPasen
1 reactie
cbl
07-04-2021 / 18:39
Augustinus ziet hier (bloed en water) ook de elementen in voor de belangrijkste sacramenten (avondmaal en doop) in onze traditie.

Terug in de tijd

Ik zit op een protestants-christelijke school waar veel leerlingen en leraren naar verschillende kerken gaan, van links ...
geen reacties
07-04-2014
Misschien een beetje een rare vraag, maar wordt nu eigenlijk bedoeld met oraal bevredigen? Ik ben het woord vaak tegenge...
geen reacties
07-04-2003
De laatste tijd hoor ik steeds vaker over TRIN en ik snap niet helemaal goed wat het nou precies inhoudt. Als ik er iets...
1 reactie
07-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering