Artikelen met tag

Pascha

Ik heb een vraag over Lukas 22:18. Hier geeft de Heere Jezus aan dat Hij niet meer drinkt van de “vrucht van de wijnst...
1 reactie
16-05-2022
Vandaag hebben wij als gezin gelezen uit 2 Koningen 23. In de verzen 22-23 staat: “En de koning gebood het ganse volk,...
geen reacties
05-07-2021
Afgelopen zondagavond las ik Johannes 6: 1-15 over de eerste wonderbare spijziging. In vers 4 staat dat het bijna Pascha...
geen reacties
20-09-2019
In Exodus 12 staat de geschiedenis beschreven van de uittocht van de Joden uit Egypte. Op de 10e van de maand Nisan dien...
geen reacties
01-10-2018
Deze week kwam een preek van een Ger. Gem.-predikant mij ten gehore. Een preek over het Pascha waar het gaat over het bl...
geen reacties
06-04-2018
Ik vraag me af met welk Schriftgedeelte ik in de knoop zou komen als ik strikt, Bijbels, geloof dat de Heere Jezus in de...
geen reacties
13-10-2016
Weet iemand waarom we in de kerk geen sedermaaltijd zeggen maar avondmaal? Jezus vierde tijdens de instelling hiervan to...
geen reacties
26-04-2016
Het Pascha is in de eerste plaats ingesteld om de uittocht uit Egypte te gedenken (Ex. 12:14). Maar tevens liggen er in ...
geen reacties
22-04-2015
Het is een goede gewoonte om het gehele Paasevangelie te lezen op Paaszondag. Afgelopen Paaszondag viel mij iets op. Zow...
3 reacties
06-04-2013
Waarom wordt er bij het HA geen ongezuurd brood gegeten?
5 reacties
14-07-2011
Ik lees over het pascha dat de Heere Jezus dit deed met zijn discipelen en hen gebood dit te doen tot Zijn gedachtenis. ...
8 reacties
14-11-2009
Wij hadden afgelopen zondag Heilig Avondmaal. We lazen Lucas 22, het gedeelte wat handelt over de paasmaaltijd. Daar sta...
geen reacties
08-03-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering