Geen wijn meer tot het koninkrijk van God

Ds. T.A. Bakker / 1 reactie

16-05-2022, 09:40

Vraag

Ik heb een vraag over Lukas 22:18. Hier geeft de Heere Jezus aan dat Hij niet meer drinkt van de “vrucht van de wijnstok” totdat het koninkrijk van God al gekomen is. Echter, aan het kruis drinkt de Heere Jezus van verdunde of zure wijn (Markus 15:36). Hoe  liggen deze teksten met elkaar in verhouding? Was het koninkrijk van God al gekomen voordat de Heere Jezus had gedronken aan het kruis? Hij was immers al verlaten geweest. Of zit er een andere verklaring achter?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je leest je Bijbel nauwkeurig. Goed om de ene tekst met de andere te vergelijken, maar dat brengt je hier in de knel. Ik snap dat wel. In ieder geval moeten we oppassen met harmoniseren. De ene tekst moet niet wat worden verdraaid om bij de andere te passen. Als Jezus aan het Avondmaal zegt dat Hij de vrucht van de wijnstok niet meer zal drinken totdat Hij in het Koninkrijk is gekomen, doelt Hij op het koninkrijk dat eens de hele nieuwe wereld zal omvatten. Dat is duidelijk nog niet gekomen als Hij aan het kruis hangt.

Nu zou je je kunnen laten verleiden tot de keuze: óf Jezus heeft aan het kruis geen wijn gedronken óf Jezus heeft het strikt genomen niet goed gezegd. Maar bij beide opties kritiseren we de Schrift en dat mogen en willen we niet doen. Zou het kunnen zijn dat we Jezus’ uitspraak aan de Avondmaalstafel overvragen? Een aanwijzing daarvoor is dat Markus beide weergeeft in zijn evangelie: hij noteert zowel Jezus’ gelofte dat Hij pas weer wijn zal drinken in het koninkrijk (Markus 14:25) als het feit dat Jezus wijn te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing (Markus 15:36). Daaruit kun je opmaken dat Markus hier geen tegenstelling tussen ziet! Dan hoeven wij dat ook niet te zien. Die zure wijn aan het kruis is echt even wat anders dan de heerlijke wijn uit de beker bij de Paasmaaltijd en de nieuwe wijn in het koninkrijk dat komt...
 
Hartelijke groet,
Ds. T. A. Bakker

Ds. T.A. Bakker

Ds. T.A. Bakker

 • Geboortedatum:
  07-02-1995
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nieuwe-Tonge
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Pascha
1 reactie
Jesaja40
16-05-2022 / 11:15
De betekenis van de 4 bekers wijn bij iedere Seider
1e
Ik zal jullie uitleiden: beker der heiliging, Kos Kadesh כוס קידוש
Dat is de eerste beker wijn ter inleiding van de rituele maaltijd.
2e
Ik zal jullie redden: beker der plagen, Kos Hamakot כוס מכות
Dat is de tweede beker waar tien keer met de pink druppels wijn op een servet wordt gesprenkeld. Voor elke plaag een druppel. Dit afschuwelijke gebeuren moeten wij telkens weer beseffen.
3e
Ik zal jullie verlossen: beker der vrijkoping/dankzegging, Kos Hage’oelah כוס הגאולה
Dat is de derde beker die ons eraan herinnert dat wij vrijgekocht zijn uit het slavenhuis en als vrije mensen op deze aarde mogen verkeren. Wat de Joden in ballingschap niet hebben gezien is het feit dat de Messias met Zijn lijden, sterven en opstanding ons heeft vrijgekocht. Hij alleen betaalde de prijs die wij nimmer kunnen betalen. Hij was immers verborgen voor ons, net als die halve matse die gezocht mag worden nadat de derde beker is leeggedronken.
4e
Ik zal jullie aannemen: beker der aanneming/lofprijzing, Kos Hallel כוס הלל
Hier is het diepe mysterie: het aannemen. Wie worden er aangenomen? Is dat het Huis van Israël vanwege de voortzetting van de traditie? De Messias sprak tijdens de rituele maaltijd: Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok totdat Ik terugkeer en al mijn werk voleindigd is. De definitieve vrijkoping door de Messias heeft plaats gevonden. Doorbrak de Messias de voorgeschreven traditie? Nee, de volheid van de tijd is aangebroken en de derde beker staat voor de definitieve vrijkoping van de mens. Een intermezzo van de Messias vindt plaats. Nu is het de tijd om de rekening van de zondelast voor eens en voor altijd te betalen.

De betaling heeft plaats gevonden en het intermezzo van de Messias gaat nog even door. De blijde boodschap van verlossing vindt plaats in het beloofde land. Vanuit Jeruzalem gaat het de gehele wereld door. De genadetijd gaat bijna 2000 jaar door deze wereld. En ja, de beker der aanneming, die wij Joden gebruikelijk wel drinken, is de bezegeling van het toekomstige feit dat een ieder die de Messias als zaligmaker heeft aangenomen deze met hen zal drinken. Aanname als Zijn kinderen en met het heffen van de 4e beker valt ook het moment van de eeuwige lofprijzing.

Ik hoop met mijn reactie dat u begrijpt waarom de Messias spreekt dat Hij de 4e beker niet meer zal drinken totdat werkelijk alls volbracht is tot aan Zijn terugkeer naar deze aarde.

Terug in de tijd

Kan iemand die het Oude Testament in het Hebreeuws bestudeerd heeft mij vertellen wat er staat in het bijbelboek Hooglie...
1 reactie
14-05-2010
Graag zou ik nog even willen reageren op Alie Hoek. Ik worstel er zelf mee hoe het komt dat ik zoveel vrouwelijke dingen...
geen reacties
14-05-2005
Aan dr. A Meijer. U schrijft in een antwoord op een vraag over de bmr-vaccinatie dat het wat betreft veiligheid niet uit...
1 reactie
14-05-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering