Artikelen met tag

ouders eren

Kunt u mij aangeven hoe ik het gebod "eert uw vader en uw moeder" in de praktijk kan uitoefenen? Hoe eer ik mijn ouders ...
2 reacties
14-08-2013
Waarom is Jezus zo tegenstrijdig? Hij zegt: Eert uw vader en moeder, maar ook: wie niet haat zijn vader en moeder...
2 reacties
25-01-2013
Ik kom uit een gezin met huiselijk geweld en ben vroeger misbruikt. Hulp gevraagd m.b.t. huiselijk geweld aan oom en lat...
11 reacties
24-01-2013
Kunnen ouders je ook geestelijk misbruiken en kapot proberen te maken? Terwijl mijn ouders denken dat ze op de goede weg...
4 reacties
01-09-2011
Ik zit al een tijd met de volgende kwestie, en weet niet goed wat ik moet doen. Mijn moeder heeft mij als kind mishandel...
18 reacties
12-08-2011
Als kind ben ik nooit echt door mijn ouders opgevoed. Toen ik vijf (1995) was zijn mijn ouders gescheiden. Ik ging bij m...
1 reactie
20-07-2011
Eert uw vader en uw moeder. Voor mijzelf en vele anderen met mij die niet christelijk opgevoed zijn, maar met leugens, v...
3 reacties
24-02-2011
Aan ds. Harinck. Weer heb ik mezelf gekweld door naar een preek over het vijfde gebod te luisteren, in dit geval van u, ...
13 reacties
13-07-2010
Ik heb een vraag over een tekst uit Spreuken 1: “Mijn zoon! Hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder nie...
geen reacties
25-05-2009
Beste dominee Van het Goor. Voor deze rubriek is al eens de vraag beantwoord wat het vijfde gebod inhoudt. Dat is kort e...
geen reacties
07-04-2009
Wat betekent het volgende: Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God gee...
geen reacties
05-07-2008
Kunt u iets zeggen over de betekenis van de tekst uit Efeze 6:4: “Gij vaders, verwek uw kinderen niet tot toorn, maar vo...
geen reacties
08-08-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering