Artikelen met tag

opstanding

Voor een gelovige is de dood een toegang tot het eeuwige leven en het graf een wacht- of kleedkamer. Daar rust het licha...
3 reacties
14-06-2019
In 1 Korinthe 15:22,23 staat dat in Christus allen levend gemaakt worden, ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste rango...
2 reacties
04-05-2018
Waarom wordt er in het Oude Testament met geen woord over de opstanding gerept, terwijl Paulus zegt "dat Hij is opgewekt...
geen reacties
01-05-2015
Aan ds. A. T. Vergunst. Mijn moeder is een tijdje geleden overleden en hoewel we haar enorm missen, mogen we zeker weten...
1 reactie
30-04-2015
Aan ds. C. Harinck. Twee jaar geleden heb ik een preek horen lezen van u die ging over de troost van de opstanding der d...
geen reacties
08-04-2015
Is Christus nu met een verheerlijkt lichaam in de hemel? Ik bedoel dit: afgelopen week op de Bijbelkring meende iemand d...
1 reactie
25-03-2015
Beste dominee Vreugdenhil, ik heb een vraag over het boekje “Borgtocht” dat u geschreven hebt. Op bladzijde 211 schrijft...
1 reactie
07-08-2014
Over het sterven van Jezus staat in het Mattheus-evangelie dat op dat moment het voorhang van de tempel scheurde en de d...
1 reactie
12-06-2014
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat als je Jezus Christus als je redder en Heer hebt aanvaard, je na je dood naar de heme...
3 reacties
07-10-2013
Ik las ergens dat in Jesaja 53:11 wel de opstanding genoemd wordt. Dit wordt geconcludeerd op grond van de lezing uit en...
geen reacties
17-05-2013
In Mattheus 27:52 en 53:52 staat dat de graven werden geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden ...
3 reacties
16-05-2013
Met Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Christus en met Pasen Jezus' opstanding. Nu vraag ik me af waar...
2 reacties
14-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering