Ongedeeld en ongescheiden lichaam van de Heere Jezus

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

04-01-2021, 16:12

Vraag

Is Jezus nog 40 dagen op aarde is geweest vóór zijn hemelvaart. Was dan alleen Jezus’ lichaam op aarde? Waren zijn lichaam en ziel van elkaar gescheiden, dus lichaam op aarde en ziel in de hemel? Hij had toch hetzelfde ‘soort’ lichaam na Zijn opstanding als daarvoor en zoals ons lichaam? Als Jezus’ al in het Paradijs bij God was, waarom moest hij dan nog naar de hemel varen?

Antwoord

1. Ik lees in de vraagstelling twee details van een geloofsbelijdenis die veel verder gaat dan over de situatie van Jezus rond de kruisiging en de hemelvaart. Ook in eerdere vragen en antwoorden komt deze belijdenis niet prominent aan de orde.

2. Het gaat om de alomtegenwoordigheid van God. Dat is één van de eigenschappen van God. In de dogmatiek worden die eigenschappen ook wel deugden of attributen genoemd. Het woord zelf komt niet letterlijk in de Bijbel voor maar de zaak wel degelijk. Onze God is overal aanwezig en overal voortdurend werkzaam. Er zijn mensen die wel een God als eenmalige schepper aan het begin erkennen, maar verder niet meer van belang achten, het Deïsme. Daartegenover staat de andere ketterij dat alles goddelijk is, het pantheïsme. Daartegenover belijdt de Kerk de alomtegenwoordigheid van God met als inhoud dat God overal aanwezig is en niet aan plaats of tijd gebonden is. Hij is bij alles, maar niet in alles. Er blijft wel het verschil tussen de Schepper en het geschapene.

3. David belijdt die alomtegenwoordigheid van God in Psalm 139. Hij gelooft het maar begrijpt het niet, vers 6: “het is mij te wonderbaar, te hoog en ik kan er niet bij.” Datzelfde geldt ook voor ons, omdat bij ons alles een vaste en beperkte plaats heeft. Wij kunnen niet op twee of meer plaatsen tegelijk zijn, al zouden we dat soms wel willen. In Psalm 139: 8 staat een krasse illustratie van die alomtegenwoordigheid: de Heere is in de hemel zowel als in de hel. En dat is geen neutrale waarneming maar een belijdenis die David toepast op zijn persoonlijk geloof: U bent overal en kent mij beter dan ik mezelf ken. En we zingen in of buiten de kerk: op bergen en in dalen, overal is God.

4. Hetzelfde belijden we van Jezus Christus. Hij is Gods Zoon en zelf ook God. Athanasius heeft dat in zijn geloofsbelijdenis onontkoombaar bezworen. “Alzo is ook de Vader God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. En nochtans zijn het niet drie Goden, het is één God.” Wij bidden tot “God, onze Vader die in de hemelen is.” Maar toen de Heere aan Abraham verscheen (Genesis 18:1) was Hij toch niet weg uit de hemel.

5. Vanuit de belijdenis van de alomtegenwoordigheid is er dan ook geen probleem over de woorden tot de moordenaar aan het kruis en aan de afdaling naar de hel. En evenmin met de verschijning na de opstanding aan de discipelen. Bij de hemelvaart is het bijzondere dat het menselijk lichaam met en door Jezus Christus werd opgeheven. De Heidelbergse Catechismus vertolkt dat in Zondag 18. Het probleem ligt niet de feiten, maar wel dat wij het ons niet kunnen voorstellen en het soms anders menen te ervaren.

6. Tenslotte: De suggestie in de vraag over de scheiding van lichaam en ziel van Gods Zoon, en de scheiding van de goddelijke en menselijke natuur, werd reeds op het concilie van Chalcedon in 451 radicaal afgewezen: “ongedeeld en ongescheiden.”

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

opstanding
geen reacties

Terug in de tijd

Ik hoorde net op de radio reclame/ledenwerving van het humanistisch verbond met de slogan: geloof jij ook in het leven v...
6 reacties
04-01-2013
Ik zit met een dilemma. Een kennisje van mij moest trouwen omdat ze zwanger was. Dat huwelijk liep daarna niet helemaal ...
geen reacties
04-01-2010
Ik stel deze vraag niet omdat uithuwelijken bij christenen voorkomt (voor zover ik weet), maar wel omdat er moslima’s to...
12 reacties
05-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering