Opgestane doden alleen in Mattheüs

Ds. C.J. Droger / 1 reactie

12-06-2014, 15:23

Vraag

Over het sterven van Jezus staat in het Mattheus-evangelie dat op dat moment het voorhang van de tempel scheurde en de doden uit hun graven opstonden. Marcus, Lucas en Johannes reppen met geen woord over deze opstanding van de doden en ook door geschiedschrijvers buiten de Bijbel is hier niets over vastgelegd, terwijl dit een spectaculaire gebeurtenis moet zijn geweest. Ik stel me voor dat de opgestane doden hun familie en vrienden weer hebben opgezocht en dergelijke. Dat kan toch niet onopgemerkt zijn gebleven? Hoe moet ik dit nu zien en waarom wordt er in de drie andere evangeliën en in de geschiedschrijving niets over vermeld?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een bijzonder interessante vraag. Waarom schrijft alleen Mattheüs iets over die wonderlijke opstanding van overleden heiligen net na het sterven van Christus aan het kruis (Matt. 27:51-53)?

Wat de Bijbel betreft zou het antwoord kunnen zijn: de Heilige Geest heeft ervoor gekozen dat alleen Mattheüs er iets over schrijven zou. Want Hij was het ten diepste Die bepaalde, wie wat schreef. De Geest heeft het goed gevonden dat deze geschiedenis één keer in de Bijbel zou voorkomen. Hieraan kan worden toegevoegd dat Mattheüs zijn Evangelie met name schreef voor de Joden in Jeruzalem. Daarom knoopt hij telkens aan bij teksten uit het Oude Testament, die zij kenden. En bij gebeurtenissen die de mensen in Jeruzalem zich nog zouden kunnen herinneren. Denk in dit verband ook aan de komst van de wijzen uit het oosten (Matt. 2) en de soldaten die overal hebben verteld dat het lichaam van de Heere Jezus gestolen was, toen zij Zijn graf bewaakten (Matt. 28). Samen met de verschijning van de opgestane kinderen van God zouden de mensen zich dat moeten kunnen herinneren. En zouden ze moeten erkennen dat Jezus van Nazareth de Messias was.

Waarom de buitenbijbelse bronnen over deze bijzondere gebeurtenis zwijgen, weet ik niet. Misschien omdat de leidinggevende Joden dit wonder zo snel mogelijk hebben willen vergeten. Hoeveel bewijzen waren er niet dat Jezus de Zoon van God was? Ze wilden er niet aan. Misschien dat er daarom niets op papier gekomen is en het wonder zo snel mogelijk in de doofpot is gestopt. Voor de gelovigen is dit inderdaad heel bijzonder geweest. Stel je voor dat je overleden vader opeens weer op de vloer staat! Deze gebeurtenis is een machtige onderstreping geweest van de opstanding van Christus.

Ik hoop dat ik je zo wat duidelijkheid heb kunnen verschaffen. Wie is de Heere Jezus voor jou?

Met een hartelijke groet!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

evangeliënopstandingwonder
1 reactie
Lord_Mcgold
12-06-2014 / 23:16
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van gebeurtenissen die in het ene evangelie staan beschreven maar in de andere niet of soms wel beschreven staan maar met grote verschillen.

In het boek "hete hangijzers - antwoorden op 17 kritische vragen aan het christelijk geloof" heeft Arie Zwiep hier een duidelijke en interessante gedachtegang neergezet over hoe je hier mee om moet gaan. Zie hoofdstuk 4 van dit boek, getiteld "zijn de evangeliën over Jezus betrouwbaar?". Een aanrader voor als je je bezig houdt met deze vragen.

Terug in de tijd

De laatste tijd zijn er spanningen tussen mij en twee stellen. Deze twee stellen zijn onder invloed van Heart Cry erg ve...
14 reacties
12-06-2015
Waarom werden er cherubs gemaakt voor op de ark? Dat is toch in strijd met het tweede gebod?
geen reacties
12-06-2006
Als je steeds ontsteking aan je tand hebt en je doet er niks aan, kan dat dan naar binnen slaan? Zo ja, kun je er aan ov...
3 reacties
13-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering