Artikelen met tag

opstanding

Beste dominee Van den Berg, hartelijk dank voor uw duidelijke en eerlijke antwoord op mijn vraag. Ik zit nog wel met een...
1 reactie
18-07-2012
In het Oude Testament lezen we over drie mensen die zijn opgestaan uit de dood (de zoon van de Sunamitsche, van de weduw...
1 reactie
05-07-2012
Ik heb de volgende vraag: Hoe zit het in de belijdenis in de apostolische geloofsbelijdenis m.b.t. de "opstanding van he...
1 reactie
01-07-2011
Aan een medewerker aan de Herziene Statenvertaling, Zo rondom Pasen ben ik al lezend op een vraag over de Herziene State...
geen reacties
05-05-2011
Weet u bijbelgedeelten te noemen die gaan over de opstanding uit de doden op de dag van de wederkomst van Christus? Geld...
geen reacties
29-04-2008
Na het overlijden van de Heere Jezus aan het kruis gebeuren meerdere dingen waaronder het opstaan van dode mensen uit hu...
geen reacties
12-06-2007
Als de Heere Jezus is opgestaan, wil Maria Magdalena hem aanraken, maar mag dit niet. Jezus zegt: Raak Mij niet aan, wan...
geen reacties
19-12-2004
In refo-kring wordt deze regel: "Hij steeg uit het graf door 's Vaders kracht" vaak veranderd in "door Eigen kracht". Ma...
geen reacties
27-05-2003
Als de wederkomst komt en de doden zullen opstaan zullen de bekeerden God loven. Ze krijgen dan een volmaakt lichaam. Ho...
geen reacties
28-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering