Artikelen met tag

kruisiging

Ik hoorde van iemand dat er in het Romeinse rijk een tekort aan hout was ontstaan, mede doordat er zoveel christenen gekruisigd werden, onder andere onder keizer Nero. Klopt dit? Zo ja, waar kan ik hi...
4 reacties
14-02-2023
Volgens onder andere Johannes 19:34 komt er uit de zij van Jezus, op het moment dat een soldaat er een speer in steekt, bloed en water uit. Wat is hiervan de betekenis? Is dit een extra teken van Zi...
1 reactie
07-04-2021
In Exodus 12 staat de geschiedenis beschreven van de uittocht van de Joden uit Egypte. Op de 10e van de maand Nisan diende men een lam te nemen en men diende dit lam op de 14e van deze maand te slacht...
Geen reacties
01-10-2018
Onlangs had ik een gesprek met een vriendin van mij die een artikel had gelezen. Dit artikel wilde bewijzen dat we op dit moment niet op de juiste dagen de kruisdood herinneren en dat de tijdplanning ...
9 reacties
16-09-2016
In Galaten 3:13 staat: “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.” Petrus is toch ...
Geen reacties
15-05-2014
Misschien een rare vraag, maar zijn kinderen van God met Jezus gekruisigd, of is Jezus voor hen gekruisigd? Er wordt hetzelfde bedoeld, maar toch geeft het voor mij een hele andere beleving. Wilt iema...
2 reacties
22-01-2014
Een veelgehoord argument voor antisemitisme is dat de Joden Jezus hebben laten kruisigen. Dit is natuurlijk op zichzelf al een slecht argument, maar hoezo is het dan erg dat Jezus gekruisigd is? Was h...
2 reacties
30-07-2013
Toen Christus gekruisigd werd, werd dat uitgevoerd door de Romeinen en de Joden. Kun je stellen dat Christus door de duivel gekruisigd is? Komt al het kwade en antichristelijke van de duivel af en mag...
8 reacties
07-03-2011
In de lijdensweken viel me op dat verschillende predikanten spraken over het doorboren van de polsen van Jezus, in plaats van Zijn handen. De handen zouden immers scheuren. Dat zal misschien zo zijn. ...
1 reactie
16-04-2010
Na het overlijden van de Heere Jezus aan het kruis gebeuren meerdere dingen waaronder het opstaan van dode mensen uit hun graf. Zijn ze echt weer tot leven gekomen zoals Jaïrus dochtertje en Lazarus e...
Geen reacties
12-06-2007
In de geschiedenis van Jezus kruisiging is één van de kruiswoorden: "Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen." De Vader doet wat de Zoon vraagt. Kun je hieruit opmaken dat al deze mens...
Geen reacties
14-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering