Kruisiging voorbestemd

Ds. J.J. van Holten / 2 reacties

30-07-2013, 13:06

Vraag

Een veelgehoord argument voor antisemitisme is dat de Joden Jezus hebben laten kruisigen. Dit is natuurlijk op zichzelf al een slecht argument, maar hoezo is het dan erg dat Jezus gekruisigd is? Was het niet voorbestemd dat Jezus zou sterven “voor onze zonden” ?

Antwoord

Ik denk dat je vraag vrij eenvoudig is te beantwoorden. Ook al zijn dingen voorbestemd om te gebeuren. Ook al weet God alle dingen die er geschieden zullen vooruit. Dat ontslaat mensen niet van hun verantwoordelijkheid. Christus moest lijden en sterven, zo lees ik in de Bijbel, maar wee de mens door wie dat zou gebeuren. Het was beter dat hij niet geboren was. Of op een andere plaats: Het was beter dat een molensteen om zijn nek gehangen was en hij in de diepe zee geworpen was. Dat maakt ons duidelijk dat ieder mens tegenover God en zijn medemens, maar ook tegenover zichzelf verantwoordelijk blijft. God heeft ons als verantwoordelijke wezens geschapen.

Dezelfde vraag zou je kunnen stellen ten aanzien van de zondeval. Als God wist dat de mens in zonde viel, waarom heeft Hij dan die boom daar neergezet in de Hof van Eden. God deed dat omdat Hij wilde dat wij mensen Hem vrijwillig zouden dienen en liefhebben. Niet uit dwang, niet als robots of als zombies, maar vrijwillig en uit overtuiging.

Zo heeft Hij ook Jezus gegeven aan het Joodse volk, om hun Verlosser en Redder te zijn, hun lang beloofde Messias die kwam uit liefde tot Zijn Volk. Maar dit volk heeft Hem verworpen. Maar dan moet je ook de hele lijn zien. God heeft de verwerping door de Joden ook gebruikt om het evangelie bij ons ‘de heidenen’ te brengen. En ondertussen heeft Hij Zijn volk niet vergeten. Lees het hoofdstuk Hebreeën 10 er maar eens op na waar het verhaal staat over de boom en de takken. Daar legt de apostel uit hoe God Zijn gang met Israël heeft bedoeld.
 
Ik hoop dat je met dit antwoord wat verder komt.
 
Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, Bergambacht

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
2 reacties
zogeen
30-07-2013 / 13:50
Het was beter dat een molensteen om zijn nek gehangen was en hij in de diepe zee geworpen was (mat.18 vers6).

Betreft het ergeren van kleinen in het geloof. Ergeren = iets doet, leert waardoor ander tot zondigen aanzet.

Vers 7 spreekt over wee der wereld van de ergenissen, welke noodzakelijk is en wee dien mens, door welken ergernis komt. (namelijk de verdorvenheid van de mens en Gods rechtvaardige toelating en oordeel).

Ik vraag mij af of deze tekst zo een op een toegepast kan worden op het lijden en sterven van Christus...
Uit de context haal ik het niet.

T.a.v. de verantwoordelijkheid is wel dat de mens sinds de zondeval de verantwoordelijkheid niet meer kan nemen. Hiervoor is een wonder van God nodig, waar wij om mogen/moeten vragen, welke God ook wil schenken.
mluther
30-07-2013 / 23:32
Correctie op ds. van Holten. Die verwijst vraagsteller naar Hebreeën 10, maar ik denk dat hij Romeinen 11 bedoeld. Hebreeën 10 heeft het in ieder geval niet over de boom en takken.

Terug in de tijd

Ik wil graag meer stille tijd houden. ‘s Ochtends lees ik uit mijn Bijbel van boek naar boek en ‘s avonds lees ik uit mi...
5 reacties
01-08-2018
Geachte ds. Buijs. Onlangs preekte u bij ons over Openbaringen 6 en naar aanleiding van uw preek is er bij mij een vraag...
geen reacties
01-08-2018
Wij zijn getrouwd. Mag je dan op zondag seks hebben, of zijn we dan teveel met onzelf bezig in plaats van met God en Zij...
geen reacties
31-07-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering