Kruiswoord over vergeving

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

14-11-2004, 00:00

Vraag

In de geschiedenis van Jezus kruisiging is één van de kruiswoorden: "Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen." De Vader doet wat de Zoon vraagt. Kun je hieruit opmaken dat al deze mensen die er aan mee hebben gewerkt Jezus te kruisigen, vergeving van zonde hebben ontvangen?

Antwoord

Een heel goede vraag die je stelt, die ook voortkomt uit een goed reformatorisch principe, nl. om Schrift met Schrift te vergelijken. Jezus
zelf zegt enige keren in het evangelie dat wat Hij de Vader vraagt dat dat ook zal geschieden. De Vader hoort Mij altijd zo zegt Hij. Zelfs is het zo dat alles wat wij de Vader bidden in Jezus naam verhoord zal worden. Je zou ook nog kunnen wijzen op diverse plaatsen in het evangelie waar gesproken wordt op de verhouding tussen de Vader en de Zoon.

Logischerwijs zou het zo moeten zijn, wat je in je vraag ook suggereert, dat diegenen die aan de kruisiging meewerkten vergeving hebben ontvangen. Ik zal proberen daar iets van te zeggen.

De bijbelse leer is niet gebaseerd op logica. En zeker niet op menselijke logica. We mogen dus van de Bijbelse gegevens geen rekensom maken waar een met wiskundige zekerheid vast te stellen antwoord op te verwachten is. Enerzijds is de voorbede van Christus geweldig groot. Hij bidt voor ons bij de Vader. Dat is zelfs het doel van Zijn hemelvaart en zitten ter rechterhand Gods. We moeten daar niets van af doen. Dat geef geweldig veel troost in tijden van aanvechting en strijd. Ook als we zelf niet kunnen bidden of het niet meer kunnen of het idee hebben dat onze gebeden niet verder komen dan het plafond. Dan is dat een troostvol Bijbels gegeven. Anderzijds wordt door de voorbede van Christus de verantwoordelijkheid van de mens niet teniet gedaan. Je zou kunnen zeggen: Nou als Christus voor mij bidt dan maakt het niet uit wat ik doe en hoe ik leef dan komt het wel goed. Bekend is uit de Bijbel dat Jezus' gebed niet altijd verhoord wordt. Denk maar eens aan het gebed in Getsemane, waar Jezus vraagt om de drinkbeker (het kruislijden)voorbij te laten gaan. Dat gebed wordt ook niet verhoord. Jezus zelf leert ons daar dat het gaat om Gods wil: Niet mijn wil maar Uw wil geschiede. Tevens zijn er teksten bekend die voorspellen dat Jezus verraden moet worden en gekruisigd, maar zo wordt er dan bijgezegd: Wee de mens door wie dit zal geschieden. Het was hem beter dat een molensteen om zijn hals was gehangen en dat hij in de diepte van de zee was gegooid. Hierin gaan de daders dus niet vrijuit.Kortom het ligt ingewikkelder dan je zou denken. Menselijke logica voldoet niet om de Bijbel te verstaan. We hebben biddend om de Geest te proberen de Schriften te verstaan. En vooral niet afstandelijk, niet als een waarheid buiten ons maar als een werkelijkheid in ons.

Dat brengt me tot het volgende antwoord. Eerst concreet. Ik denk dat degenen die Jezus uit onwetendheid hebben gekruisigd (dat zegt Jezus er wel bij let daar ook op: “Ze weten niet wat ze doen”) Ik denk dat zij voor die specifieke daad vergeving hebben ontvangen op grond van de voorbede van Christus.Nu persoonlijk. Staan wij niet allen schuldig aan de dood van Christus aan het kruis op Golgotha? Ook al had ik op dat moment dan de hamer niet vast en sloeg ik de spijker niet in het kruis. Ik denk dat je de geschiedenis van de kruisiging niet anders kan lezen dan met een besef van mede schuldig zijn aan de kruisiging (Het zijn de Joden niet Heer Jezu die u kruisten, maar ik kost u die slagen). Maar dan ook dat geweldige gebed. Ook voor jou en mij. “Vader vergeef...” Als je zo de Bijbel leest kom je zowel tot verootmoediging als tot verwondering en aanbidding. En dan zijn we de logica voorbij. Dan wordt deze kwestie niet alleen interessant om te weten. Maar de kern van waar het in je geloof om draait. Jezus Christus en die gekruisigd. Ook voor mij!.

Ik hoop je zo wat verder geholpen te hebben,

Hartelijke groet,
ds. J. J. van Holten, Leerdam

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kruisigingPasen
geen reacties

Terug in de tijd

De kracht Gods, in 1 Korinthe 2:4, en de kracht Gods in het Onze Vader. Wat wordt met “de kracht Gods” nu eigenlijk bedo...
geen reacties
14-11-2007
We zijn een paar jaar getrouwd en komen uit de Ger. Gem. Ik kom zelf uit een groot gezin, dat altijd bij de Ger. Gem. ho...
geen reacties
14-11-2005
Ik zou graag willen weten wat het verschil is tussen Open Doors en SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk). En zit er vers...
geen reacties
14-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering