Artikelen met tag

kerk

Beste dominee. Toen wij gingen trouwen vonden wij het erg lastig om een kerkkeuze te maken. Niet om het kerkverband en p...
geen reacties
01-02-2019
Ik wil graag weten wanneer het woord “kerk” in gebruik is gekomen. Is de Roomse Kerk daar mee begonnen?
geen reacties
09-04-2018
Ik zit in een stuurgroep van de kerk en het valt me op dat iedereen bevriend is met elkaar en het ook nog voornamelijk k...
14 reacties
10-07-2017
Aan ds. H. Paul. Ik kom uit een gemeente van de Ger. Gem. waarin ik me redelijk thuis voel. Deze Ger. Gem. staat staat b...
geen reacties
15-08-2016
Een vraag voor evangelist Van Dooijeweert. Ik heb me de laatste tijd wat verdiept in de “Laatste Reformatie.” Ben ík nou...
18 reacties
14-06-2016
Ik ben in grote verwarring gebracht door de Deense evangelist Torben Sondergaard en zijn bijbelstudies. Zelf ben ik lid ...
geen reacties
04-05-2016
Aan ds. Wallet. In Mattheüs 16:18 zei de Heere: “En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn geme...
17 reacties
16-01-2016
Wanneer we ons voeden met het Brood van het eeuwige leven of wanneer we tijdens een viering ons geloof belijden, wordt g...
geen reacties
12-11-2014
Een vraag waar kerken niet graag op antwoorden: de eerste samenkomsten van christenen werden door die eerste christenen ...
geen reacties
02-09-2014
Mijn zoon vraagt: Waarom moet je je bij de kerk voegen?
geen reacties
21-05-2014
Toen Jezus op aarde was heeft Hij geen gemeente of kerk gesticht. Wel heeft Hij bij de uitzending van de discipelen de o...
1 reactie
04-07-2013
Aan een HHK-predikant. Slechts een klein deel van de belijdende leden gaat in onze Hersteld Hervormde gemeente aan het H...
15 reacties
14-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering