Bij de kerk voegen

Ds. H. van der Ham / geen reacties

21-05-2014, 08:44

Vraag

Mijn zoon vraagt: Waarom moet je je bij de kerk voegen?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
De kerk is gelukkig niet het werk van mensen, maar het werk van de drie-enige God. Hij bouwt Zijn kerk door Woord en Geest. De Heere roept nog zondaren tot bekering en Hij bearbeidt hen tot het eeuwige leven. Hij doet dat doorgaans binnen de bedding van de kerk. De kerk is niet van ons. Het is een zaak van Christus. Dieper nog: een zaak van het eeuwig welbehagen van de drie-enige God.

God de Vader zorgt dat er een kerk komt door Zijn Zoon Jezus Christus en Hij zorgt dat die kerk er blijven zal tot aan het einde van de tijden... dat is inderdaad een wonder. Dat is niet afhankelijk van mensen. Dat ligt verankerd in Gods eeuwig welbehagen. De kerk is het lichaam van Christus en daarin zijn de lidmaten leden van het ene lichaam. Zij dienen elkaar tot een hand en een voet te zijn: de jongeren en de ouderen, ouders en kinderen - ook uw zoon.

De boekhouder en de agrariër, de constructeur en de bouwvakker. De voet moet niet zeggen: ik ben het oog niet, daarom doe ik maar niets! De arm moet niet tot de voet zeggen: ik heb je helemaal niet nodig. Een mens alleen is niet veel. De één achte de ander uitnemender dan zichzelf.

Let eens op wat de apostel Paulus zegt tegen de Efeziërs: “opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat...” (Ef. 3:18). Met al de heiligen, dat wil zeggen: met de kerk. In de kerk. Alleen kun je dat niet genoeg verstaan en bewonderen.

Wat kunnen wij aan onze zoons en dochters doorgeven en voorleven?
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

kerk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 17. Nog voor mijn pubertijd ben ik misbruikt door een ouder persoon; in mijn pubertijd ben ik hele...
1 reactie
22-05-2020
Een vraag aan ds. Vreugdenhil. Mijn man zit in de kerkenraad van onze gemeente. We hebben al vele jaren ingrijpende huwe...
14 reacties
21-05-2010
Waarom heeft de CGK wel zendingskerken en evangelisten als ambtsdragers en de HHK niet? Het lijkt me mooi als de HHK dit...
geen reacties
21-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering