Judassen

Ds. W. Pieters / 2 reacties

25-02-2012, 09:17

Vraag

Ik heb een vraag over Judas die de Heere Jezus verraden heeft in zijn leven en die daarna zelfmoord pleegde. Aannemelijk is dat er in onze tijd ook 'Judassen' zijn. Kan het zo zijn dat je zelf zo'n Judas bent en dat ook weet van jezelf?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Ja, wij kunnen als Judas zijn, namelijk iemand die niet (om het met antwoord 114 van de Heidelbergse Catechismus te zeggen) van ganser harte een vijand is van alle zonden. Judas was immers (‘stap’ 1) een dief. Vervolgens (‘stap’ 2), dat we om geld de zaak van Christus verloochenen/in de steek laten (net als Demas schijnt te hebben gedaan). En ten slotte (‘stap’ 3) dat we Hem, tegen Wie we zwaar hebben gezondigd, maar bij Wie toch –volgens Gods Eigen Woord (Psalm 130)– vergeving is, niet om vergeving vragen.

Of we dit ook kunnen weten van onszelf? Het is zeer zeker dat we het weten als één van deze drie ‘stappen’ van Judas onze levensgang tekent – of als zelfs twéé ‘stappen’ van hem onze levensgang tekenen.

Maar al zou je ‘stap’ 1 hebben gezet, ja, al zou je zelfs ‘stap’ 2 al hebben gezet, dan is het zeer zeker niet nodig om dús ook ‘stap’ 3 te zetten! Maar dan is het nú nóg de genádetijd om je zo diep gekwetste Zaligmaker, Die Zijn verrader in de hof van Gethsemané zo uitnodigend met "Vriend" aansprak, te voet te vallen; Hem je helwaardigheid te belijden; Hem om pure genade te smeken en ook op Zijn Goddelijke ontfermen –zo geheel onverdiend– toch nog te hopen!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

Judas
2 reacties
plderoos
25-02-2012 / 15:58
ds. Pieters preekt gelukkig nooit onzekerheid maar de vraag komt daar wel uit voort. En waar komt die in jouw geval vandaan? Probeert iemand je wijs te maken dat je de zonde van judas zou kunnen plegen terwijl je dat zelf niet door hebt? Onzin natuurlijk! Kijk, het is mogelijk onbewust zonde te doen, dat doe ik geheid ook. Maar als je weet wát de zonde is, is het onmogelijk die onbewust te doen. Paulus zegt dat zo: wet doet zonde kennen, ja ik wist niet de begeerte zonde te zijn indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Je kunt dus gewoon lopen te begeren zonder dat je weet dat dat zonde is. Nú is dat hardop gezegd dus vanaf nú weet je dat begeren zonde is. Zo weet je ook wat Judas gedaan heeft. Als jij hetzelfde doet is dat Jezus verraden en omdat je weet dat Judas fout zat weet je op dat moment ook dat jezelf fout zit. Verraad je Jezus niet? nou, dan pleeg je dus niet de zonde van Judas. Moeilijker is het niet.

En de ds. eindigt natuurlijk helemaal terecht dat het op elk moment mogelijk is je te bekeren en vergeving te krijgen. Ik zou dan echter niet hopen op die vergeving, ik zou daar zeker van zijn.
coupe_soleil
26-02-2012 / 12:39
Tipje: luister de preek van ds. Vreugdenhil die hij vanmorgen in de GG van Rotterdam-Zuidwijk heeft gehouden.

Terug in de tijd

Ik ben moeder van een fantastisch jongetje en vrouw van een ontzettend lieve man. Tot twee jaar voordat ik dat werd was ...
3 reacties
26-02-2019
Ik zit met de vraag of God in deze tijd nog steeds vragen beantwoordt of dingen over de toekomst zegt door middel van dr...
geen reacties
25-02-2006
Aan iemand van de Ger. Gem. De afgelopen weken heb ik best vaak een discussie over het geloof met een collega die ook ge...
3 reacties
26-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering