Wee die mens

Ds. J.A. van den Ende / Geen reacties

13-04-2020, 09:00

Vraag

De Heere Jezus zegt over Judas (diegene die Hem verraden zou): het ware beter dat hij niet geboren was. Maar dat geldt toch voor iedere ongelovige die de helse pijn tegemoet gaat?


Antwoord

Beste vragensteller,

Dankjewel voor je vraag! Het is een gevoelig onderwerp wat je benoemt, maar goed om daar over na te denken. Juist ook omdat er zoveel op het spel staat.

Deze woorden van de Heere Jezus spreekt Hij tijdens het Laatste Avondmaal en zijn te vinden in Markus 14:21: “De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn, als hij niet geboren was.” En in Mattheüs 26:24: “De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over Hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was.”

De Heere Jezus heeft dit inderdaad gezegd en ik denk dat het goed is om erop te wijzen dat deze tekst op twee manieren een ‘uitzondering’ is. 

In de eerste plaats is de situatie en is de zonde van Judas een eenmalige, unieke daad. Inderdaad, alle mensen zondigen, en zonde is opstand tegen God, maar dit verraden van de Heere Jezus door Judas is een eenmalige, diep tragische gebeurtenis. Er is specifiek één mens geweest die de Heere Jezus zo heeft verraden en dat was Judas.

In de tweede plaats zijn deze woorden door de Heere Jezus niet ‘nonchalant’ uitgesproken en is dit niet Zijn ‘standaard boodschap’ die Hij steeds de mensen voorhoudt. Inderdaad, de Heere Jezus waarschuwt nadrukkelijk mensen voor het oordeel, maar Zijn hoofdboodschap is een ruime, uitnodigende oproep tot Zijn genade. Hij is gekomen om te behouden, niet om te veroordelen (Johannes 3:17).

Toch spreekt de Heere hier deze woorden uit over Judas. Daarbij is het goed om je te realiseren, dat het ‘wee’ dat wordt uitgesproken, ook droefheid en bewogenheid in zich lijkt te hebben. Zoals we zouden zeggen: “ach (...)!” In de woorden van de Heere Jezus klinkt naast veroordeling ook deze diepe droefheid door.

Deze bewogenheid richting Judas wordt overigens voortdurend zichtbaar in de Evangeliën. De Heere Jezus wist dat Judas een dief was en toch straft Hij hem niet. Hij laat Judas dichtbij Zich komen, hij mag delen in het gezelschap van de discipelen, hij mag de wonderen van de Heere Jezus zien en Zijn woorden hoorden. En zelfs hier, bij het Laatste Avondmaal en kort daarna in de hof van Getsemane, klinkt in de woorden van de Heere bewogenheid en liefde, geen bitterheid of woede (Matt. 26:50), “Maar Jezus zei tegen hem: Vriend, waarvoor bent u hier?”

Hier mag ook benadrukt worden dat Judas zelf een eigen verantwoordelijkheid had. Enerzijds was het Gods plan dat de Heere Jezus zou sterven en dat Hij verraden zou worden. Anderzijds pleit dat Judas niet vrij. Juist omdat we ook al eerder lezen in de Bijbel dat Judas o.a. een dief was (Joh. 12:6), wijst alles erop dat Judas zelf de zonde in zijn leven heeft toegelaten, ruimte heeft gegeven en geen vergeving en een nieuw leven heeft gezocht bij de Heere Jezus. Judas wordt niet voorgesteld als een weerloos persoon die slechts voor de vernietiging gemaakt is, zonder dat hij daar zelf invloed op kon hebben.

De woorden van de Heere Jezus over Judas hebben wel een diepe, ernstige, heftige realiteit in zich: Het is onvoorstelbaar vreselijk om (door eigen schuld) verloren te gaan. Maak daarom ernst met het Evangelie van Gods genade, zowel voor jezelf als de mensen om je heen!

Je vraag is: “Maar dat geldt toch voor iedere ongelovige die de helse pijn tegemoet gaat?” Het antwoord daarop is enerzijds ‘ja’. Maar toch is dat als volledig antwoord te kort door de bocht. Dit, omdat de Heere Jezus niet als standaard boodschap naar mensen communiceerde: “Het zou beter zijn als je niet geleefd had, want jij gaat de hel tegemoet.” Nee, de Heere Jezus heeft ernstig gewaarschuwd voor het oordeel, maar de kern van Zijn boodschap en woorden bestonden uit liefdevolle bewogenheid, en uit een ruime uitnodiging tot Zijn genade! Nogmaals wil ik je wijzen op de tekst uit Johannes 3:17: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

Mensen zijn, en ook jij bent, niet op weg op een uitgestippelde weg naar de helse pijn waar je weerloos aan overgeleverd bent. Mensen, en jij dus ook, mogen het Evangelie horen: Kom naar Mij toe, en wordt behouden! Jes. 45:22: “Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde.”

Dus, ja, enerzijds denk ik dat je gelijk hebt. Anderzijds denk ik dat dat niet het vertrekpunt is. Het uitgangspunt is de genade die je door de Heere Jezus wordt aangeboden. En niet alleen jou, maar ieder die het hoort! Dat is een boodschap van hoop en vreugde. Dat is een boodschap om te ontvangen en uit te delen.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Ds. J. A. van den Ende

Lees meer artikelen over:

JudasPasen
Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.A. van den Ende

 • Geboortedatum:
  01-07-1991
 • Kerkelijke gezindte:
  Vrije Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Wemeldinge
 • Status:
  Inactief
10 artikelen
Ds. J.A. van den Ende

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Het gebed is de sleutel voor een levende relatie met God. Ik verlang naar een goede, levende relatie met God, waarin ik al mijn vragen, gedachten en gevoelens kwijt kan. Maar altijd op het moment dat ...
4 reacties
11-04-2024
Hoe kan ik vertrouwen blijven hebben dat de Heere mijn weg heeft uitgestippeld? Ik zal de situatie uitleggen: Momenteel heb ik een vast 0-uren contract voor onbepaalde tijd in de gehandicaptenzorg. De...
Geen reacties
11-04-2016
Mijn verkering is uit. Mag ik van haar vragen of ze alles van mij verwijdert? Foto's en dergelijke van de computer. Ik vind het geen fijn idee als ze daar nog naar kan kijken.
1 reactie
11-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering